LPS:IdM/midPoint/Grouper

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Info

Slouží k life importu skupin a členství ručně udržovaných skupin z Grouperu. Později by neměl být import potřeba a skupiny by měly být spravovány v midPointu.

 • resource: Grouper
 • hostname: grouper.zcu.cz
 • pohledy:
  • grouper_idm_groups - skupiny (název, GID, stem, timestmap)
  • grouper_idm_memberships - členství ve skupinách (login, skupina, timestamp)
 • co hlídat:
  • admin group role bez odpovídaící skupiny
  • nenalinkovaná admin group role nebo skupina
  • že všichni s loginem mají skupiny
  •  ?že odpovídá GROUPER_GROUPS a OU skupin? - ale to je funkce midPointu
kind objectClass intent strom
account AccountObjectClass memberships -
entitlement GroupObjectClass group orgType=grouper-group
entitlement GroupObjectClass admin-group roleType=grouper-admin-group

memberships

Údržba členství u skupin grouper-group - živá synchronizace i rekonciliace.

Poznámka: členství u admin-grouper-group není udržováno.

grouper-group

Skupiny ze stemu mng (vyjma mng:sprava) - živá synchronizace i rekonciliace. Členství udržováno přes #memberships.

 • ukládány jako organizace "GROUP: stem:nazev_skupiny"
 • SQL groovy skript je totožný pro grouper-group i admin-grouper-group (entitlement si to přepne na organizace)

admin-grouper-group

Skupiny ze stemu mng:sprava - rekonciliace. Členství není udržováno. Zatím míněno pouze na experimenty např. s autorizacemi, po přechodu správy na midPoint bude udržováno správci.

 • ukládány jako role "ADMIN GROUP: nazev_skupiny"
 • SQL groovy skript je totožný pro grouper-group i admin-grouper-group

Správa autorizací

midPoint automaticky udržuje u administračních rolí z Grouperu i autorizace.

Kód s autorizacemi je v objectTemplate Grouper: Admin Group Template. Při jakékoliv změně autorizací v kódu je třeba autorizace pročistit a znovu naimportovat, pustit tasky:

 • task-purge-admin-group-authorization
 • task-recon-grouper-admin-group
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje