LPS:Kubernetes

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Instalace)
(Instalace)
Řádka 8: Řádka 8:
 
sestaveni clusteru z master nodu, vyhodi token
 
sestaveni clusteru z master nodu, vyhodi token
  
  kubeadm init --pod-network-cidr=192.168.0.0/16
+
  kubeadm init --control-plane-endpoint synergia.civ.zcu.cz --pod-network-cidr 172.16.0.0/16
  
 
na slave nodech se musi pustit
 
na slave nodech se musi pustit

Verze z 09:14, 13 srpen 2020


Instalace

udela salt

https://ipmil.civ.zcu.cz/honza801/salt-cloud

sestaveni clusteru z master nodu, vyhodi token

kubeadm init --control-plane-endpoint synergia.civ.zcu.cz --pod-network-cidr 172.16.0.0/16

na slave nodech se musi pustit

kubeadm join ...

Konfigurace

repozitar s konfiguraci je v gitlabu https://ipmil.civ.zcu.cz/linux/synergia-config

Sprava

seznam uzitecnych prikazu (pusti se z master nodu)

kubectl get all
kubectl get all -o wide
kubectl apply -f file.yaml
kubectl exec -it deployment.apps/webzcu-lb -- bash

pro debug, kdyz neco nefunguje

kubectl describe deployment.apps/webzcu
kubectl describe node/synergia4
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje