LPS:Kubernetes

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Instalace)
(Sprava)
 
Řádka 24: Řádka 24:
 
  kubectl get all -o wide
 
  kubectl get all -o wide
 
  kubectl apply -f file.yaml
 
  kubectl apply -f file.yaml
  kubectl exec -it deployment.apps/webzcu-lb -- bash
+
kubectl get namespace
 +
  kubectl exec -n webzcu -it deployment.apps/webzcu-lb -- bash
  
 
pro debug, kdyz neco nefunguje
 
pro debug, kdyz neco nefunguje
Řádka 30: Řádka 31:
 
  kubectl describe deployment.apps/webzcu
 
  kubectl describe deployment.apps/webzcu
 
  kubectl describe node/synergia4
 
  kubectl describe node/synergia4
 +
kubectl get serviceaccount
 +
kubectl get persistentvolumeclaim -A

Aktuální verze z 09:16, 13 srpen 2020


[editovat] Instalace

udela salt

https://ipmil.civ.zcu.cz/honza801/salt-cloud

sestaveni clusteru z master nodu, vyhodi token

kubeadm init --control-plane-endpoint synergia.civ.zcu.cz --pod-network-cidr 172.16.0.0/16

na slave nodech se musi pustit

kubeadm join ...

[editovat] Konfigurace

repozitar s konfiguraci je v gitlabu https://ipmil.civ.zcu.cz/linux/synergia-config

[editovat] Sprava

seznam uzitecnych prikazu (pusti se z master nodu)

kubectl get all
kubectl get all -o wide
kubectl apply -f file.yaml
kubectl get namespace
kubectl exec -n webzcu -it deployment.apps/webzcu-lb -- bash

pro debug, kdyz neco nefunguje

kubectl describe deployment.apps/webzcu
kubectl describe node/synergia4
kubectl get serviceaccount
kubectl get persistentvolumeclaim -A
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje