LPS:Linux/megacli

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Pro LSI řadiče se používá nástroj megacli, není ovšem z těch jednodušších, takže návody:

Obsah

Instalace

Z balíku, máme kopii mirroru na ftp.zcu.cz.

Nový disk pro SW RAID

V případě, že odejde disk a vymění se, pak jej řadič podrží ve stavu Foreign:

megacli -CfgForeign -Scan -a0
There are 1 foreign configuration(s) on controller 0.

Parametr -a0 značí adaptér číslo 0, lze misto něj také použít volbu ALL, ale lepší je zjistit si o který adaptér se jedná příkazem:

megacli -LDInfo -LAll -aAll

To lze vyčistit příkazem:

megacli -CfgForeign -Clear -a0
Foreign configuration 0 is cleared on controller 0.

Tím se dostane disk ze stavu Foreign do Unconfigured, teď potřebujeme zjistit o který disk se jednalo, potřebujeme znát číslo encloseru a číslo slotu:

megacli -PDList -a0
[...]
Enclosure Device ID: 32
Slot Number: 0     
[...]
Firmware state: Unconfigured(good), Spun Up
Foreign State: None
[...]


Vytvoření nového virtuálního disku v RAID-0 (-r) pro disku v pozici Encloseru 32 a Slotu 0 je příkaz (napřed ověřit jak jsou nastaveny ostatní, pokud jsou JBOD, jdi na další bod):

megacli -PDList -a0 |grep -E 'Enclosure Device ID|Slot Number|Firmware\ state'
megacli -CfgLdAdd -r0 \[32:0\] -a0
Adapter 0: Created VD 0
Adapter 0: Configured the Adapter!!
Exit Code: 0x00


Vymazání cache řadiče

V této chvíli může řadič hlásit chybu, že cache obsahuje nezapsanou paměť:

 FW error description: 
 The current operation is not allowed because the controller has data in cache for offline or missing virtual drives. 

V takovém případě se vylistuje paměť

 # megacli -GetPreservedCacheList -a0
 Adapter #0
 Virtual Drive(Target ID 09): Missing.
 Exit Code: 0x00

A vymaže:

 # megacli -DiscardPreservedCache -L09 -a0        
 Adapter #0
 Virtual Drive(Target ID 09): Preserved Cache Data Cleared.
 Exit Code: 0x00


Vytvoření JBOD

Pokud jsou disky jako JBOD, pak je třeba použít:

megacli -PDList -a0 |grep -E 'Enclosure Device ID|Slot Number|Firmware\ state'
megacli -PDMakeJBOD -PhysDrv[32:0] -a0

Výpis způsobu připojení:

megacli -PDList -a 0

vypisuje:

Firmware state: JBOD

Změna z JBOD na Online

Ověření

megacli -PDList -a0 |grep ^Firm
Firmware state: Online, Spun Up
Firmware state: Online, Spun Up
Firmware state: JBOD
Firmware state: Online, Spun Up

Změna disku:

megacli -PDMakeGood -PhysDrv[32:2] -Force -a0
Adapter: 0: EnclId-32 SlotId-2 state changed to Unconfigured-Good.

Dále běžná konfigurace do virtuálního disku

megacli -CfgLdAdd -r0 \[32:2\] -a0

Odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje