LPS:Nastavení a úpravy Mediawiki pro support.zcu.cz

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Nahrání databáze: aktualizace)
(aktualizace)
 
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od 1 uživatele.)
Řádka 7: Řádka 7:
 
  ssh root@morpheus
 
  ssh root@morpheus
 
  cd /opt/mediawiki-1.19-ZCU/images/
 
  cd /opt/mediawiki-1.19-ZCU/images/
  tar cvf /tmp/images.tgz .
+
  tar cvf /tmp/images.tar .
  
  scp -3 root@morpheus:/tmp/images.tgz root@synergia:/tmp/
+
  scp -3 root@morpheus:/tmp/images.tar root@synergia:/tmp/
  
 
  ssh root@synergia
 
  ssh root@synergia
  kubectl config use-context support  
+
  kubectl config use-context support
 
  kubectl get pod
 
  kubectl get pod
 
   <font color="gray">NAME                                  READY  STATUS    RESTARTS  AGE
 
   <font color="gray">NAME                                  READY  STATUS    RESTARTS  AGE
 
   <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b>    2/2    Running  0          35m
 
   <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b>    2/2    Running  0          35m
 
   support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1    Running  0          3h33m</font>
 
   support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1    Running  0          3h33m</font>
  cat /tmp/imagess.tgz | kubectl exec -it <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b> -- tar --directory=/var/www/html/images/ -xf -
+
  cat /tmp/images.tar | kubectl exec -it <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b> -- tar --directory=/var/www/html/images/ -xf -
  
 
==Nahrání databáze==
 
==Nahrání databáze==
Řádka 27: Řádka 27:
 
  ssh root@synergia
 
  ssh root@synergia
 
  kubectl config use-context support
 
  kubectl config use-context support
 +
cd /root/support
 +
git pull
 
  . /root/support/mariadb.env
 
  . /root/support/mariadb.env
 
  kubectl get pod
 
  kubectl get pod
Řádka 36: Řádka 38:
 
   <font color="gray">MariaDB [(none)]></font> create database wikidb;
 
   <font color="gray">MariaDB [(none)]></font> create database wikidb;
 
   <font color="gray">MariaDB [(none)]></font> quit;
 
   <font color="gray">MariaDB [(none)]></font> quit;
  zcat /tmp/mysql.gz | kubectl exec -it <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b> -c mariadb -- mysql -A wikidb -u wikiuser --password=$MYSQL_ROOT_PASSWORD
+
  zcat /tmp/mysql.gz | kubectl exec -it <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b> -c mariadb -- mysql -A wikidb -u wikiuser --password=$MYSQL_PASSWORD
 
  kubectl exec -it <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b> -- bash
 
  kubectl exec -it <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b> -- bash
 
   cd /var/www/html/maintenance/
 
   cd /var/www/html/maintenance/
 
   php update.php
 
   php update.php
 +
  php rebuildall.php
 +
  exit
 +
 +
==Přidání pluginu==
 +
===DPL===
 +
Stáhnout ([https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:DynamicPageList3#Installation aktuální odkaz v sekci Installation]), nakopírovat a přidat rozšíření:
 +
ssh root@synergia
 +
kubectl config use-context support
 +
cd support
 +
git pull
 +
wget https://github.com/Universal-Omega/DynamicPageList3/archive/REL1_35.tar.gz/ -O /tmp/dpl.tgz
 +
kubectl get pod
 +
  <font color="gray">NAME                                  READY  STATUS    RESTARTS  AGE
 +
  <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b>    2/2    Running  0          35m
 +
  support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1    Running  0          3h33m</font>
 +
cat /tmp/dpl.tgz | kubectl exec -it <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b> -- tar --directory=/var/www/html/extensions-custom/ -xzf -
 +
echo "wfLoadExtension( 'DynamicPageList3','/var/www/html/extensions-custom/DynamicPageList3-REL1_35/extension.json'  );" >> LocalSettings.php
 +
kubectl apply -k .
 +
 +
===ImageMap===
 +
Do <tt>LocalSettings.php</tt> přidat integrované rozšíření:
 +
ssh root@synergia
 +
kubectl config use-context support
 +
cd support
 +
git pull
 +
echo "wfLoadExtension( 'ImageMap' );" >> LocalSettings.php
 +
kubectl apply -k .
 +
 +
 +
=Nápady=
 +
==SVG==
 +
Povolit nativní rendrování pro wiki přes plugin https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:NativeSvgHandler

Aktuální verze z 09:31, 19 duben 2021

Dokumentace pro starou wiki provozovanou na samostatném stroji

Nový support je provozován v kubernetes.

Obsah

[editovat] Migrace dat

[editovat] Nahrání obrázků

ssh root@morpheus
cd /opt/mediawiki-1.19-ZCU/images/
tar cvf /tmp/images.tar .
scp -3 root@morpheus:/tmp/images.tar root@synergia:/tmp/
ssh root@synergia
kubectl config use-context support
kubectl get pod
 NAME                 READY  STATUS  RESTARTS  AGE
 support-mediawiki-66cf88959d-87w2g  2/2   Running  0     35m
 support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1   Running  0     3h33m
cat /tmp/images.tar | kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -- tar --directory=/var/www/html/images/ -xf -

[editovat] Nahrání databáze

ssh root@morpheus
/usr/bin/mysqldump --single-transaction -hlocalhost -ubacula wikidb | gzip > /tmp/mysql.gz
scp -3 root@morpheus:/tmp/mysql.tgz root@synergia:/tmp/
ssh root@synergia
kubectl config use-context support
cd /root/support
git pull
. /root/support/mariadb.env
kubectl get pod
 NAME                 READY  STATUS  RESTARTS  AGE
 support-mediawiki-66cf88959d-87w2g  2/2   Running  0     35m
 support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1   Running  0     3h33m
kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -c mariadb -- mysql -u root --password=$MYSQL_ROOT_PASSWORD
 MariaDB [(none)]> drop database wikidb;
 MariaDB [(none)]> create database wikidb;
 MariaDB [(none)]> quit;
zcat /tmp/mysql.gz | kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -c mariadb -- mysql -A wikidb -u wikiuser --password=$MYSQL_PASSWORD
kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -- bash
 cd /var/www/html/maintenance/
 php update.php
 php rebuildall.php
 exit

[editovat] Přidání pluginu

[editovat] DPL

Stáhnout (aktuální odkaz v sekci Installation), nakopírovat a přidat rozšíření:

ssh root@synergia
kubectl config use-context support
cd support
git pull
wget https://github.com/Universal-Omega/DynamicPageList3/archive/REL1_35.tar.gz/ -O /tmp/dpl.tgz
kubectl get pod
 NAME                 READY  STATUS  RESTARTS  AGE
 support-mediawiki-66cf88959d-87w2g  2/2   Running  0     35m
 support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1   Running  0     3h33m
cat /tmp/dpl.tgz | kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -- tar --directory=/var/www/html/extensions-custom/ -xzf -
echo "wfLoadExtension( 'DynamicPageList3','/var/www/html/extensions-custom/DynamicPageList3-REL1_35/extension.json' );" >> LocalSettings.php
kubectl apply -k .

[editovat] ImageMap

Do LocalSettings.php přidat integrované rozšíření:

ssh root@synergia
kubectl config use-context support
cd support
git pull
echo "wfLoadExtension( 'ImageMap' );" >> LocalSettings.php
kubectl apply -k .


[editovat] Nápady

[editovat] SVG

Povolit nativní rendrování pro wiki přes plugin https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:NativeSvgHandler

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje