LPS:Nastavení a úpravy Mediawiki pro support.zcu.cz

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
(pridan zakladni import dat do mediawiki v kubernetes)
Řádka 1: Řádka 1:
#PŘESMĚRUJ [[LPS:Nastavení a úpravy Mediawiki pro support.zcu.cz (OLD)]]
+
[[LPS:Nastavení a úpravy Mediawiki pro support.zcu.cz (OLD)|Dokumentace pro starou wiki provozovanou na samostatném stroji]]
 +
 
 +
Nový support je provozován v kubernetes.
 +
 
 +
=Migrace dat=
 +
==Nahrání obrázků==
 +
ssh root@morpheus
 +
cd /opt/mediawiki-1.19-ZCU/images/
 +
tar cvf /tmp/images.tgz .
 +
 
 +
scp -3 root@morpheus:/tmp/images.tgz root@synergia:/tmp/
 +
 
 +
ssh root@synergia
 +
kubectl config use-context support
 +
kubectl get pod
 +
  <font color="gray">NAME                                  READY  STATUS    RESTARTS  AGE
 +
  <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b>    2/2    Running  0          35m
 +
  support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1    Running  0          3h33m</font>
 +
cat /tmp/imagess.tgz | kubectl exec -it <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b> -- tar --directory=/var/www/html/images/ -xf -
 +
 
 +
==Nahrání databáze==
 +
ssh root@morpheus
 +
/usr/bin/mysqldump --single-transaction -hlocalhost -ubacula wikidb | gzip > /tmp/mysql.gz
 +
 
 +
scp -3 root@morpheus:/tmp/mysql.tgz root@synergia:/tmp/
 +
 
 +
ssh root@synergia
 +
kubectl config use-context support
 +
cat /root/support/mariadb.env | grep MYSQL_PASSWORD
 +
  <font color="gray">MYSQL_PASSWORD=<b>XXXXXX</b></font>
 +
kubectl get pod
 +
  <font color="gray">NAME                                  READY  STATUS    RESTARTS  AGE
 +
  <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b>    2/2    Running  0          35m
 +
  support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1    Running  0          3h33m</font>
 +
zcat /tmp/mysql.gz | kubectl exec -it <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b> -c mariadb -- mysql -A wikidb -u wikiuser --password=<b>XXXXXX</b>

Verze z 16:22, 15 březen 2021

Dokumentace pro starou wiki provozovanou na samostatném stroji

Nový support je provozován v kubernetes.

Migrace dat

Nahrání obrázků

ssh root@morpheus
cd /opt/mediawiki-1.19-ZCU/images/
tar cvf /tmp/images.tgz .
scp -3 root@morpheus:/tmp/images.tgz root@synergia:/tmp/
ssh root@synergia
kubectl config use-context support 
kubectl get pod
 NAME                 READY  STATUS  RESTARTS  AGE
 support-mediawiki-66cf88959d-87w2g  2/2   Running  0     35m
 support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1   Running  0     3h33m
cat /tmp/imagess.tgz | kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -- tar --directory=/var/www/html/images/ -xf -

Nahrání databáze

ssh root@morpheus
/usr/bin/mysqldump --single-transaction -hlocalhost -ubacula wikidb | gzip > /tmp/mysql.gz
scp -3 root@morpheus:/tmp/mysql.tgz root@synergia:/tmp/
ssh root@synergia
kubectl config use-context support
cat /root/support/mariadb.env | grep MYSQL_PASSWORD
 MYSQL_PASSWORD=XXXXXX
kubectl get pod
 NAME                 READY  STATUS  RESTARTS  AGE
 support-mediawiki-66cf88959d-87w2g  2/2   Running  0     35m
 support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1   Running  0     3h33m
zcat /tmp/mysql.gz | kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -c mariadb -- mysql -A wikidb -u wikiuser --password=XXXXXX
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje