LPS:Nastavení a úpravy Mediawiki pro support.zcu.cz

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Nahrání databáze: pridano promazani databaze)
(Nahrání databáze: doplneno o cistku v historii)
Řádka 38: Řádka 38:
 
   <font color="gray">MariaDB [(none)]></font> create database wikidb;
 
   <font color="gray">MariaDB [(none)]></font> create database wikidb;
 
   <font color="gray">MariaDB [(none)]></font> quit;
 
   <font color="gray">MariaDB [(none)]></font> quit;
  zcat /tmp/mysql.gz | kubectl exec -it <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b> -c mariadb -- mysql -A wikidb -u wikiuser --password=<b>XXXXXX</b>
+
  zcat /tmp/mysql.gz | kubectl exec -it <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b> -c mariadb -- mysql -A wikidb -u wikiuser --password=<b>XXXXXX</b> ; history -d echo $((HISTCMD-1))

Verze z 16:29, 15 březen 2021

Dokumentace pro starou wiki provozovanou na samostatném stroji

Nový support je provozován v kubernetes.

Migrace dat

Nahrání obrázků

ssh root@morpheus
cd /opt/mediawiki-1.19-ZCU/images/
tar cvf /tmp/images.tgz .
scp -3 root@morpheus:/tmp/images.tgz root@synergia:/tmp/
ssh root@synergia
kubectl config use-context support 
kubectl get pod
 NAME                 READY  STATUS  RESTARTS  AGE
 support-mediawiki-66cf88959d-87w2g  2/2   Running  0     35m
 support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1   Running  0     3h33m
cat /tmp/imagess.tgz | kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -- tar --directory=/var/www/html/images/ -xf -

Nahrání databáze

ssh root@morpheus
/usr/bin/mysqldump --single-transaction -hlocalhost -ubacula wikidb | gzip > /tmp/mysql.gz
scp -3 root@morpheus:/tmp/mysql.tgz root@synergia:/tmp/
ssh root@synergia
kubectl config use-context support
cat /root/support/mariadb.env | grep PASSWORD
 MYSQL_PASSWORD=XXXXXX
 MYSQL_ROOT_PASSWORD=ZZZZZZ
kubectl get pod
 NAME                 READY  STATUS  RESTARTS  AGE
 support-mediawiki-66cf88959d-87w2g  2/2   Running  0     35m
 support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1   Running  0     3h33m
kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -c mariadb -- mysql -u root -p
 MariaDB [(none)]> drop database wikidb;
 MariaDB [(none)]> create database wikidb;
 MariaDB [(none)]> quit;
zcat /tmp/mysql.gz | kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -c mariadb -- mysql -A wikidb -u wikiuser --password=XXXXXX ; history -d echo $((HISTCMD-1))
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje