LPS:Nastavení a úpravy Mediawiki pro support.zcu.cz

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Nahrání databáze: aktualizace)
(Nahrání obrázků: aktualizace)
Řádka 7: Řádka 7:
 
  ssh root@morpheus
 
  ssh root@morpheus
 
  cd /opt/mediawiki-1.19-ZCU/images/
 
  cd /opt/mediawiki-1.19-ZCU/images/
  tar cvf /tmp/images.tgz .
+
  tar cvf /tmp/images.tar .
  
  scp -3 root@morpheus:/tmp/images.tgz root@synergia:/tmp/
+
  scp -3 root@morpheus:/tmp/images.tar root@synergia:/tmp/
  
 
  ssh root@synergia
 
  ssh root@synergia
Řádka 17: Řádka 17:
 
   <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b>    2/2    Running  0          35m
 
   <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b>    2/2    Running  0          35m
 
   support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1    Running  0          3h33m</font>
 
   support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1    Running  0          3h33m</font>
  cat /tmp/imagess.tgz | kubectl exec -it <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b> -- tar --directory=/var/www/html/images/ -xf -
+
  cat /tmp/images.tar | kubectl exec -it <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b> -- tar --directory=/var/www/html/images/ -xf -
  
 
==Nahrání databáze==
 
==Nahrání databáze==

Verze z 23:58, 16 březen 2021

Dokumentace pro starou wiki provozovanou na samostatném stroji

Nový support je provozován v kubernetes.

Obsah

Migrace dat

Nahrání obrázků

ssh root@morpheus
cd /opt/mediawiki-1.19-ZCU/images/
tar cvf /tmp/images.tar .
scp -3 root@morpheus:/tmp/images.tar root@synergia:/tmp/
ssh root@synergia
kubectl config use-context support 
kubectl get pod
 NAME                 READY  STATUS  RESTARTS  AGE
 support-mediawiki-66cf88959d-87w2g  2/2   Running  0     35m
 support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1   Running  0     3h33m
cat /tmp/images.tar | kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -- tar --directory=/var/www/html/images/ -xf -

Nahrání databáze

ssh root@morpheus
/usr/bin/mysqldump --single-transaction -hlocalhost -ubacula wikidb | gzip > /tmp/mysql.gz
scp -3 root@morpheus:/tmp/mysql.tgz root@synergia:/tmp/
ssh root@synergia
kubectl config use-context support
. /root/support/mariadb.env
kubectl get pod
 NAME                 READY  STATUS  RESTARTS  AGE
 support-mediawiki-66cf88959d-87w2g  2/2   Running  0     35m
 support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1   Running  0     3h33m
kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -c mariadb -- mysql -u root --password=$MYSQL_ROOT_PASSWORD
 MariaDB [(none)]> drop database wikidb;
 MariaDB [(none)]> create database wikidb;
 MariaDB [(none)]> quit;
zcat /tmp/mysql.gz | kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -c mariadb -- mysql -A wikidb -u wikiuser --password=$MYSQL_PASSWORD
kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -- bash
 cd /var/www/html/maintenance/
 php update.php
 exit

Přidání pluginu

DPL

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje