LPS:Nastavení a úpravy Mediawiki pro support.zcu.cz

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Nahrání obrázků: aktualizace)
(pridano rozsireni DPL3 a ImageMap)
Řádka 12: Řádka 12:
  
 
  ssh root@synergia
 
  ssh root@synergia
  kubectl config use-context support  
+
  kubectl config use-context support
 
  kubectl get pod
 
  kubectl get pod
 
   <font color="gray">NAME                                  READY  STATUS    RESTARTS  AGE
 
   <font color="gray">NAME                                  READY  STATUS    RESTARTS  AGE
Řádka 27: Řádka 27:
 
  ssh root@synergia
 
  ssh root@synergia
 
  kubectl config use-context support
 
  kubectl config use-context support
 +
cd /root/support
 +
git pull
 
  . /root/support/mariadb.env
 
  . /root/support/mariadb.env
 
  kubectl get pod
 
  kubectl get pod
Řádka 44: Řádka 46:
 
==Přidání pluginu==
 
==Přidání pluginu==
 
===DPL===
 
===DPL===
 +
Stáhnout ([https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:DynamicPageList3#Installation aktuální odkaz v sekci Installation]), nakopírovat a přidat rozšíření:
 +
ssh root@synergia
 +
kubectl config use-context support
 +
cd support
 +
git pull
 +
wget https://github.com/Universal-Omega/DynamicPageList3/archive/REL1_35.tar.gz/ -O /tmp/dpl.tgz
 +
kubectl get pod
 +
  <font color="gray">NAME                                  READY  STATUS    RESTARTS  AGE
 +
  <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b>    2/2    Running  0          35m
 +
  support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1    Running  0          3h33m</font>
 +
cat /tmp/dpl.tgz | kubectl exec -it <b>support-mediawiki-66cf88959d-87w2g</b> -- tar --directory=/var/www/html/extensions-custom/ -xzf -
 +
echo "wfLoadExtension( 'DynamicPageList3','/var/www/html/extensions-custom/DynamicPageList3-REL1_35/extension.json'  );" >> LocalSettings.php
 +
kubectl apply -k .
 +
 +
===ImageMap===
 +
Do <tt>LocalSettings.php</tt> přidat integrované rozšíření:
 +
ssh root@synergia
 +
kubectl config use-context support
 +
cd support
 +
git pull
 +
echo "wfLoadExtension( 'ImageMap' );" >> LocalSettings.php
 +
kubectl apply -k .

Verze z 06:16, 17 březen 2021

Dokumentace pro starou wiki provozovanou na samostatném stroji

Nový support je provozován v kubernetes.

Obsah

Migrace dat

Nahrání obrázků

ssh root@morpheus
cd /opt/mediawiki-1.19-ZCU/images/
tar cvf /tmp/images.tar .
scp -3 root@morpheus:/tmp/images.tar root@synergia:/tmp/
ssh root@synergia
kubectl config use-context support
kubectl get pod
 NAME                 READY  STATUS  RESTARTS  AGE
 support-mediawiki-66cf88959d-87w2g  2/2   Running  0     35m
 support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1   Running  0     3h33m
cat /tmp/images.tar | kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -- tar --directory=/var/www/html/images/ -xf -

Nahrání databáze

ssh root@morpheus
/usr/bin/mysqldump --single-transaction -hlocalhost -ubacula wikidb | gzip > /tmp/mysql.gz
scp -3 root@morpheus:/tmp/mysql.tgz root@synergia:/tmp/
ssh root@synergia
kubectl config use-context support
cd /root/support
git pull
. /root/support/mariadb.env
kubectl get pod
 NAME                 READY  STATUS  RESTARTS  AGE
 support-mediawiki-66cf88959d-87w2g  2/2   Running  0     35m
 support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1   Running  0     3h33m
kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -c mariadb -- mysql -u root --password=$MYSQL_ROOT_PASSWORD
 MariaDB [(none)]> drop database wikidb;
 MariaDB [(none)]> create database wikidb;
 MariaDB [(none)]> quit;
zcat /tmp/mysql.gz | kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -c mariadb -- mysql -A wikidb -u wikiuser --password=$MYSQL_PASSWORD
kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -- bash
 cd /var/www/html/maintenance/
 php update.php
 exit

Přidání pluginu

DPL

Stáhnout (aktuální odkaz v sekci Installation), nakopírovat a přidat rozšíření:

ssh root@synergia
kubectl config use-context support
cd support
git pull
wget https://github.com/Universal-Omega/DynamicPageList3/archive/REL1_35.tar.gz/ -O /tmp/dpl.tgz
kubectl get pod
 NAME                 READY  STATUS  RESTARTS  AGE
 support-mediawiki-66cf88959d-87w2g  2/2   Running  0     35m
 support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1   Running  0     3h33m
cat /tmp/dpl.tgz | kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -- tar --directory=/var/www/html/extensions-custom/ -xzf -
echo "wfLoadExtension( 'DynamicPageList3','/var/www/html/extensions-custom/DynamicPageList3-REL1_35/extension.json' );" >> LocalSettings.php
kubectl apply -k .

ImageMap

Do LocalSettings.php přidat integrované rozšíření:

ssh root@synergia
kubectl config use-context support
cd support
git pull
echo "wfLoadExtension( 'ImageMap' );" >> LocalSettings.php
kubectl apply -k .
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje