LPS:O co se stará lokální správce

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Požadavky na lokálního správce)
m (Přístupový systém - správa snímačů)
 
(Není zobrazeno 20 mezilehlých verzí od 5 uživatelů.)
Řádka 1: Řádka 1:
Správné pečování o výpočetní techniku je důležité pro její bezproblémový a bezpečný provoz. O základní služby (např. síťová konektivita) se stará CIV, ale některé záležitosti vyžadují místní zásah. Pochopitelně ne všichni uživatelé jsou schopni či ochotní starat se o používanou výpočetní techniku. Proto se s postupem času na většině pracovišť ustanovila osoba, obvykle označovaná jako lokální správce, která má na starosti vše související s výpočetní technikou.  V rámci této funkce komunikuje se "svými" uživately a také s CIV, který jej považuje za odborný kontakt daného pracoviště. V tomto dokumentu je popsáno co takový lokální správce může očekávat.
+
Správné pečování o výpočetní techniku je důležité pro její bezproblémový a bezpečný provoz. O základní služby (např. síťová konektivita) se stará CIV, ale některé záležitosti vyžadují místní zásah. Pochopitelně ne všichni uživatelé jsou schopni či ochotní starat se o používanou výpočetní techniku. Proto se s postupem času na většině pracovišť ustanovila osoba, obvykle označovaná jako '''lokální správce''', která má na starosti vše související s výpočetní technikou.  V rámci této funkce komunikuje se "svými" uživateli a také s CIV, který jej považuje za odborný kontakt daného pracoviště. V tomto dokumentu je popsáno co takový lokální správce může očekávat.
  
 
= Kdo je to lokální správce? =
 
= Kdo je to lokální správce? =
 
Lokální správce je osoba, která se na daném pracovišti stará o výpočetní techniku. Osoba, která poradí svým uživatelům se základními problémy (instalace, odvirování, registrace ...) nebo je za ně přímo vyřeší. Případně usoudí, že jde o větší problém a předá jej CIV. Obvykle se také stará o katedrální servery a další zařízení.  
 
Lokální správce je osoba, která se na daném pracovišti stará o výpočetní techniku. Osoba, která poradí svým uživatelům se základními problémy (instalace, odvirování, registrace ...) nebo je za ně přímo vyřeší. Případně usoudí, že jde o větší problém a předá jej CIV. Obvykle se také stará o katedrální servery a další zařízení.  
  
Dále je pro CIV kontaktní osobou pro řešení různých lokálních problémů (zavirovaná PC, neukázněný uživatel apod.). Lokální správci se také nemalou měrou podílejí na zlepšování služeb CIV, protože detailně znají přání koncových uživatelů, kteří se s nimi podělí o své názory spíše než s neznámými pracovíky CIV. Také komunikace CIV se známým lokálním správcem je mnohdy výrazně efektivnější, protože obě strany se navzájem znají, vědí co od sebe mohou očekávat a hovoří "stejným jazykem".
+
Dále je pro CIV kontaktní osobou pro řešení různých lokálních problémů (zavirovaná PC, neukázněný uživatel apod.). Lokální správci se také nemalou měrou podílejí na zlepšování služeb CIV, protože detailně znají přání koncových uživatelů, kteří se s nimi podělí o své názory spíše než s neznámými pracovníky CIV. Také komunikace CIV se známým lokálním správcem je mnohdy výrazně efektivnější, protože obě strany se navzájem znají, vědí co od sebe mohou očekávat a hovoří "stejným jazykem".
  
 
= Jak se stanu lokálním správcem? =
 
= Jak se stanu lokálním správcem? =
Řádka 10: Řádka 10:
  
 
V současné době CIV registruje cca 30 lokálních správců.
 
V současné době CIV registruje cca 30 lokálních správců.
 +
 +
Kontakt na CIV ohledně přístupových práv a zaškolení: [mailto:aup@service.zcu.cz aup@service.zcu.cz].
  
 
= Požadavky na lokálního správce =
 
= Požadavky na lokálního správce =
Řádka 15: Řádka 17:
  
 
Dále se na Vás budou obracet pracovníci CIV, pokud budou potřebovat nějaký lokální zásah. Typicky se jedná o řešení bezpečnostních incidentů (najít uživatele určitého stroje, znovu zajistit bezpečnost stroje, apod.) nebo lokální diagnostiku (např. zda stroj nesíťuje kvůli vytaženému kabelu nebo je chyba v síťovém prvku apod.)
 
Dále se na Vás budou obracet pracovníci CIV, pokud budou potřebovat nějaký lokální zásah. Typicky se jedná o řešení bezpečnostních incidentů (najít uživatele určitého stroje, znovu zajistit bezpečnost stroje, apod.) nebo lokální diagnostiku (např. zda stroj nesíťuje kvůli vytaženému kabelu nebo je chyba v síťovém prvku apod.)
 
+
<!--
  Odkaz na pravidla webnetu, tam je zmínka o lokálním správci..., trošku postrašit, ochrana osobních údajů, zneužití pravomocí...
+
  Odkaz na pravidla webnetu, tam je zmínka o lokálním správci...,  
 +
trošku postrašit, ochrana osobních údajů, zneužití pravomocí...
 +
-->
  
 
= Služby dostupné lokálnímu správci =
 
= Služby dostupné lokálnímu správci =
 +
<!--
 
  Zatím jen seznam služeb s odkazy, seřazení a případné rozčlenění provedeme později
 
  Zatím jen seznam služeb s odkazy, seřazení a případné rozčlenění provedeme později
 
+
-->
V první řadě je potřeba chápat následující služby pouze jako možnost ne nutnost. Pokud se Vám některé zdají pro Vás či vaše pracoviště nepřínosné, nemusíte je využívat.
+
V první řadě je potřeba chápat následující služby pouze jako možnost ne nutnost. Pokud se Vám některé nezdají pro Vás či Vaše pracoviště přínosné, nemusíte je využívat.
  
 
== Sauron - registrace počítačů ==
 
== Sauron - registrace počítačů ==
Řádka 28: Řádka 33:
 
Na pracovištích, kde se o registrace starají lokální správci, probíhá využívání této služby k oboustranné spokojenosti, protože
 
Na pracovištích, kde se o registrace starají lokální správci, probíhá využívání této služby k oboustranné spokojenosti, protože
 
* sepsání požadavku k registracím obvykle trvá déle než vlastní registrace,
 
* sepsání požadavku k registracím obvykle trvá déle než vlastní registrace,
* propagace změn na DNS a DHCP servery je každých 20 minut (není třeba čekat než hosmater požadavek vyřídí),
+
* propagace změn na DNS a DHCP servery je každých 20 minut (není třeba čekat než hostmaster požadavek vyřídí),
* seznam registrací je aktuální (lokální správce má možnost fyzické inventury strojů - uživatelé totiž rádi registrují mové stroje, ale staré registrace ponechávají) a
+
* seznam registrací je aktuální (lokální správce má možnost fyzické inventury strojů - uživatelé totiž rádi registrují nové stroje, ale staré registrace ponechávají) a
 
* hostmaster má méně práce s registracemi a může ušetřený čas věnovat vylepšování služby.
 
* hostmaster má méně práce s registracemi a může ušetřený čas věnovat vylepšování služby.
  
Řádka 37: Řádka 42:
 
Přístup k ePO je vhodný zejména pro administrátory učeben či většího množství strojů, protože všechny zásahy do konfigurace lze provést bez nutnosti obcházet jednotlivé stroje. Také lze konfiguraci lépe přizpůsobit podmínkám vašeho pracoviště - např. pravidla firewallu pro tiskárny, vypnutí problémové komponenty apod.
 
Přístup k ePO je vhodný zejména pro administrátory učeben či většího množství strojů, protože všechny zásahy do konfigurace lze provést bez nutnosti obcházet jednotlivé stroje. Také lze konfiguraci lépe přizpůsobit podmínkám vašeho pracoviště - např. pravidla firewallu pro tiskárny, vypnutí problémové komponenty apod.
  
== JIS ==
+
== Přístupový systém - správa snímačů ==
výdej karet, řízení přístupu
+
Máte-li na svém pracovišti oblasti zabezpečené snímačem JIS, můžete spravovat práva přístupu na tyto snímače pomocí webového rozhraní přístupového systému [https://sirius.zcu.cz/jis22/ sirius.zcu.cz]. Přístupový systém umožňuje získávat logy činnosti jednotlivých uživatelů/snímačů. Pomocí tohoto nástroje je také možné editovat přístup jednotlivých uživatelů na tyto snímače. Detaily o této službě najdete v návodu [[Přístupový systém sirius.zcu.cz|Přístupový systém sirius.zcu.cz]]
 +
 
 +
== Centrální Firewall - nastavení pro síť pracoviště ==
 +
Služba Zabezpečení zařízení v katedrální síti je určena pro ochranu síťových zařízení, která nejsou sama o sobě vybavena potřebnou funkčností (firewallem), před síťovými útoky a další nevyžádanou komunikací. Toto je technicky řešeno jejich připojením přes centrální firewall. Pro použití této služby je nutné zařízením, která mají být takto chráněna, přiřadit IP adresu ze správcem definovaného bloku, na který bude následně na žádost správce nastavena příslušná úroveň omezení síťové komunikace. Služba je v současné době z technických důvodů dostupná pouze v kampusu Bory.
 +
 
 +
* [[Zabezpečení zařízení v katedrální síti|Jak požádat o nastavení]]
 +
 
 +
 
 +
<!--
 
== whois ==
 
== whois ==
 
  nemusí mít nutně právo měnit hesla, ale k zobrazení informací o uživateli by měli mít přístup (nová verze whois)
 
  nemusí mít nutně právo měnit hesla, ale k zobrazení informací o uživateli by měli mít přístup (nová verze whois)
 
+
-->
 +
<!--
 
== správa skupin ==
 
== správa skupin ==
 
  zatím asi jen odkaz na RT, v budoucnu přístup do grouperu a IdM
 
  zatím asi jen odkaz na RT, v budoucnu přístup do grouperu a IdM
 
+
-->
 +
<!--
 
== windows doména ==
 
== windows doména ==
 
 
  lokální správa ?
 
  lokální správa ?
 
+
-->
 +
<!--
 
== projekty ==
 
== projekty ==
  
 
  zatím asi jen odkaz na RT, v budoucnu přístup do aplikace evidence projektů
 
  zatím asi jen odkaz na RT, v budoucnu přístup do aplikace evidence projektů
 
+
-->
 +
<!--
 
== konta ==
 
== konta ==
 
  odkaz na kategorizaci kont, žádost o hostovská a speciální, zatím RT, později aplikace v IdM
 
  odkaz na kategorizaci kont, žádost o hostovská a speciální, zatím RT, později aplikace v IdM
 +
-->
  
 
= Způsob komunikace s CIVem =
 
= Způsob komunikace s CIVem =
Jednoznačně preferovaným způsobem je RT systém. Zpráva uložená v něm se neztratí, odpovědná osoba na ni zareaguje a veškeré informace jsou uchovány pro další řešení požadavku. Vložení požadavku můžete provést buď přes [https://rt.zcu.cz/rt web rozhraní] nebo emailem na adresu ''<fronta>@service.zcu.cz
+
Jednoznačně preferovaným způsobem je [[Systém RT|RT systém]]. Zpráva uložená v něm se neztratí, odpovědná osoba na ni zareaguje a veškeré informace jsou uchovány pro další řešení požadavku. Výhodou oproti osobnímu e-mailu je skutečnost, že zprávy v systému RT čte více osob a lze tedy také odstranit zpoždění vzniklá služebními cestami, dovolenými apod. jediného adresáta standardního e-mailu. Vložení požadavku můžete provést buď přes [[Speciální:RTRequest|web rozhraní]] nebo emailem na adresu ''operator@service.zcu.cz''
''
+
  
 +
<!--
 
Doporučené fronty jsou:
 
Doporučené fronty jsou:
 
* [mailto:konta@service.zcu.cz konta] manipulace s uživatelskými konty (zřizování, blokace...), AFS projekty, diskové kvóty
 
* [mailto:konta@service.zcu.cz konta] manipulace s uživatelskými konty (zřizování, blokace...), AFS projekty, diskové kvóty
Řádka 66: Řádka 83:
 
* [mailto:hostmaster@service.zcu.cz hostmaster] registrace strojů
 
* [mailto:hostmaster@service.zcu.cz hostmaster] registrace strojů
 
* [mailto:email@service.cu.cz email] problémy s emailem, mailové kvóty
 
* [mailto:email@service.cu.cz email] problémy s emailem, mailové kvóty
 +
* [mailto:security@service.cu.cz security] bezpečnostní incidenty
 +
 
  doplňte další
 
  doplňte další
* všechny ostatní požadavky patří do fronty [mailto:operator@service.zcu.cz operator], požadavek je pak předán do příslušné fronty k vyřešení.
 
  
Ostatní RT fronty prosím nepoužívejte, jsou určeny k interní činnosti CIV a spolupracujících subjektů.
+
* všechny ostatní požadavky patří do fronty [mailto:operator@service.zcu.cz operator], požadavek je pak našimi operátory předán do příslušné fronty k vyřešení.
 +
 
 +
-->
 +
 
 +
Ostatní RT fronty (ani adresy do @support.zcu.cz) prosím nepoužívejte, jsou určeny k interní činnosti CIV a spolupracujících subjektů. Navíc se účel fronty občas změní a naši operátoři nejlépe změnu zachytí a předají požadevek k řešení správným řešitelům.
  
 
= Často kladené dotazy =
 
= Často kladené dotazy =
Řádka 75: Řádka 97:
 
'''Odpověď:''' Ano, a často tomu i tak je. Časté je i hierarchické členění - lokálnímu správci pracoviště pomáhají správci učeben, laboratoří apod.
 
'''Odpověď:''' Ano, a často tomu i tak je. Časté je i hierarchické členění - lokálnímu správci pracoviště pomáhají správci učeben, laboratoří apod.
 
<hr>
 
<hr>
 
+
= Odkazy =
 +
[[Seznam lokálních správců|Seznam lokálních správců]]
 
[[Kategorie:Návody]]
 
[[Kategorie:Návody]]
 +
[[Kategorie:Pro správce IT]]

Aktuální verze z 22:15, 26 leden 2016

Správné pečování o výpočetní techniku je důležité pro její bezproblémový a bezpečný provoz. O základní služby (např. síťová konektivita) se stará CIV, ale některé záležitosti vyžadují místní zásah. Pochopitelně ne všichni uživatelé jsou schopni či ochotní starat se o používanou výpočetní techniku. Proto se s postupem času na většině pracovišť ustanovila osoba, obvykle označovaná jako lokální správce, která má na starosti vše související s výpočetní technikou. V rámci této funkce komunikuje se "svými" uživateli a také s CIV, který jej považuje za odborný kontakt daného pracoviště. V tomto dokumentu je popsáno co takový lokální správce může očekávat.

Obsah

[editovat] Kdo je to lokální správce?

Lokální správce je osoba, která se na daném pracovišti stará o výpočetní techniku. Osoba, která poradí svým uživatelům se základními problémy (instalace, odvirování, registrace ...) nebo je za ně přímo vyřeší. Případně usoudí, že jde o větší problém a předá jej CIV. Obvykle se také stará o katedrální servery a další zařízení.

Dále je pro CIV kontaktní osobou pro řešení různých lokálních problémů (zavirovaná PC, neukázněný uživatel apod.). Lokální správci se také nemalou měrou podílejí na zlepšování služeb CIV, protože detailně znají přání koncových uživatelů, kteří se s nimi podělí o své názory spíše než s neznámými pracovníky CIV. Také komunikace CIV se známým lokálním správcem je mnohdy výrazně efektivnější, protože obě strany se navzájem znají, vědí co od sebe mohou očekávat a hovoří "stejným jazykem".

[editovat] Jak se stanu lokálním správcem?

V první řadě je potřeba domluvit se s vedoucím Vašeho pracoviště nebo s již existujícím lokálním správcem tohoto pracoviště, kteří CIVu potvrdí, že právě Vy se máte stát lokálním správcem. Následně CIVu sdělíte jaké služby poskytované lokálním správcům byste chtěl využívat (toto je pochopitelně možné i průběžně během Vašeho působení na pozici lokálního správce).

V současné době CIV registruje cca 30 lokálních správců.

Kontakt na CIV ohledně přístupových práv a zaškolení: aup@service.zcu.cz.

[editovat] Požadavky na lokálního správce

Primárně se na Vás budou obracet uživatelé Vašeho pracoviště se svými požadavky, problémy a starostmi ohledně výpočetní techniky.

Dále se na Vás budou obracet pracovníci CIV, pokud budou potřebovat nějaký lokální zásah. Typicky se jedná o řešení bezpečnostních incidentů (najít uživatele určitého stroje, znovu zajistit bezpečnost stroje, apod.) nebo lokální diagnostiku (např. zda stroj nesíťuje kvůli vytaženému kabelu nebo je chyba v síťovém prvku apod.)

[editovat] Služby dostupné lokálnímu správci

V první řadě je potřeba chápat následující služby pouze jako možnost ne nutnost. Pokud se Vám některé nezdají pro Vás či Vaše pracoviště přínosné, nemusíte je využívat.

[editovat] Sauron - registrace počítačů

Všechny stroje připojované do sítě WEBnet musejí být registrované. Standardně se všichni uživatelé řídí návodem na stránce http://support.zcu.cz/hostmaster a registrace následně provádí CIV. Lokální správce má možnost spravovat registrace svěřených stroje sám pomocí webového rozhraní systému Sauron. Podrobnější informace o tomto systému jsou uvedeny v uživatelském návodu k systému Sauron.

Na pracovištích, kde se o registrace starají lokální správci, probíhá využívání této služby k oboustranné spokojenosti, protože

  • sepsání požadavku k registracím obvykle trvá déle než vlastní registrace,
  • propagace změn na DNS a DHCP servery je každých 20 minut (není třeba čekat než hostmaster požadavek vyřídí),
  • seznam registrací je aktuální (lokální správce má možnost fyzické inventury strojů - uživatelé totiž rádi registrují nové stroje, ale staré registrace ponechávají) a
  • hostmaster má méně práce s registracemi a může ušetřený čas věnovat vylepšování služby.

[editovat] McAfee ePO - konfigurace zabezpečení stanic

Pro stroje s operačním systémem Windows má ZČU zakoupeny licence na bezpečnostní řešení od firmy McAfee. Toto řešení umožńuje také vzdálenou správu konfigurace svěřených strojů a práci se zasílanými logy. Lokální správci mají možnost získat přístup do webového rozhraní e-Policy Orchestrátoru (ePO), přes které lze provádět zmiňované činnosti. Detaily o této službě najdete v návodu ePO pro lokální správce.

Přístup k ePO je vhodný zejména pro administrátory učeben či většího množství strojů, protože všechny zásahy do konfigurace lze provést bez nutnosti obcházet jednotlivé stroje. Také lze konfiguraci lépe přizpůsobit podmínkám vašeho pracoviště - např. pravidla firewallu pro tiskárny, vypnutí problémové komponenty apod.

[editovat] Přístupový systém - správa snímačů

Máte-li na svém pracovišti oblasti zabezpečené snímačem JIS, můžete spravovat práva přístupu na tyto snímače pomocí webového rozhraní přístupového systému sirius.zcu.cz. Přístupový systém umožňuje získávat logy činnosti jednotlivých uživatelů/snímačů. Pomocí tohoto nástroje je také možné editovat přístup jednotlivých uživatelů na tyto snímače. Detaily o této službě najdete v návodu Přístupový systém sirius.zcu.cz

[editovat] Centrální Firewall - nastavení pro síť pracoviště

Služba Zabezpečení zařízení v katedrální síti je určena pro ochranu síťových zařízení, která nejsou sama o sobě vybavena potřebnou funkčností (firewallem), před síťovými útoky a další nevyžádanou komunikací. Toto je technicky řešeno jejich připojením přes centrální firewall. Pro použití této služby je nutné zařízením, která mají být takto chráněna, přiřadit IP adresu ze správcem definovaného bloku, na který bude následně na žádost správce nastavena příslušná úroveň omezení síťové komunikace. Služba je v současné době z technických důvodů dostupná pouze v kampusu Bory.


[editovat] Způsob komunikace s CIVem

Jednoznačně preferovaným způsobem je RT systém. Zpráva uložená v něm se neztratí, odpovědná osoba na ni zareaguje a veškeré informace jsou uchovány pro další řešení požadavku. Výhodou oproti osobnímu e-mailu je skutečnost, že zprávy v systému RT čte více osob a lze tedy také odstranit zpoždění vzniklá služebními cestami, dovolenými apod. jediného adresáta standardního e-mailu. Vložení požadavku můžete provést buď přes web rozhraní nebo emailem na adresu operator@service.zcu.cz


Ostatní RT fronty (ani adresy do @support.zcu.cz) prosím nepoužívejte, jsou určeny k interní činnosti CIV a spolupracujících subjektů. Navíc se účel fronty občas změní a naši operátoři nejlépe změnu zachytí a předají požadevek k řešení správným řešitelům.

[editovat] Často kladené dotazy

Otázka: Může být na jednom pracovišti více lokalních správců?
Odpověď: Ano, a často tomu i tak je. Časté je i hierarchické členění - lokálnímu správci pracoviště pomáhají správci učeben, laboratoří apod.


[editovat] Odkazy

Seznam lokálních správců

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje