LPS:Remote management zařízení/idrac

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Enterprise management

Serial over LAN (SoL)

Přístup funguje tak, že se protokolem SSH přihlásí administrátor do managementu a zadá příkaz console com2, tím získá přístup k tty1 terminálu operačního systému, to samé bude vidět na monitoru i webové java konzoli.

Pro správné fungování se předpokládá nastavená IP adresa DRAC karty a dostupný webový management.

 • Nastavte ve webovém rozhraní iDRAC Settings -> Network/Security -> Serial Over LAN rychlost na 57600
 • Upravit /etc/default/grub a spustit příkaz update-grub
GRUB_CMDLINE_LINUX="console=tty1 console=ttyS1,57600n8"
GRUB_TERMINAL=serial console
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --unit=1 --speed=57600 --word=8 --parity=no --stop=1"
 • V /etc/inittab odkomentovat/upravit řádek
T1:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS1 57600 vt100
 • Reboot stroje a nastavit v BIOSu část Serial Communication
Serial Communication: ........ On with Console Redirection via COM2
Serial Port Address: ......... Serial Device1=COM1, Serial Device2=COM2
External Serial Connector: ... Serial Device1
Failsafe Baud Rate: .......... 57600
Remote Terminal Type: ........ VT100/VT220
Redirection After Boot: ...... Enabled

Upgrade firmware

Z iDRAC lze udělat upgrade firmware, pokud máme nastaven DNS server na 147.228.3.3:

 1. jdi do menu iDRAC Settings -> Update and Rollback
 2. přepnout protokol na HTTP
 3. HTTP Address: downloads.dell.com
 4. Catalog Location (optional): /catalog/
 5. Catalog Filename (optional): Catalog.xml.gz
 6. Spustit Check for Update

Basic management skrze IPMI

Jedná se o stroje PowerEdge 1950/2950 a starší, podporují pouze IPMI.

Serial over LAN (SoL)

Konfigurace je obdobná jako výše u enterprise managementu s tímto rozdílem:

 • povolit IPMI
 • síťovou kartu nastavit do módu Failover

Ovládání je skrze ipmitool:

ipmitool -H 147.228.26.35 -U admin -I lanplus sol activate

Nápověda se vyvolá klávesami ~? (tilda a následně otazník), doporučuji.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje