Migrace Alfresco

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Migrace DMS(KNT) => Alfresco

Nutné informace ze starého KT

Rozdělení na jednotlivé oblasti

Složek v celém KT je 125. Toto rozdělení si myslím je dostačující. Musíme tedy přemigrovat 125 složek dle majlenova skriptu.

Práva přístupů na jednotlivé oblasti

Na tyto získání informací o těchto právech je vytvořen příkaz nad DB. Tento příkaz má výstup -----(soubor dodám seky)

Postup příprav informací

Postup migrace

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje