Migrace dokumentů AFS - Alfresco

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Vlastní migrace)
(Postup migrace)
Řádka 6: Řádka 6:
  
 
Migraci provádějí pracovníci CIV, konkrétní kroky jsou časově řízeny správcem oblasti (pověřený pracovník pracoviště zodpovědný za řízení přístupu k oblasti).
 
Migraci provádějí pracovníci CIV, konkrétní kroky jsou časově řízeny správcem oblasti (pověřený pracovník pracoviště zodpovědný za řízení přístupu k oblasti).
 
  
 
=== Žádost migrace ===
 
=== Žádost migrace ===
 
 
  
 
=== Příprava ===
 
=== Příprava ===
Řádka 16: Řádka 13:
 
Administrátoři CIV a správce oblasti se dohodnou na optimálním harmonogramu migrace. Je třeba počítat s tím, že po dobu vlastní migrace nebude možné vkládat nové dokumenty. Čtení z AFS úložiště bude možné po celou dobu před, během i po migraci.
 
Administrátoři CIV a správce oblasti se dohodnou na optimálním harmonogramu migrace. Je třeba počítat s tím, že po dobu vlastní migrace nebude možné vkládat nové dokumenty. Čtení z AFS úložiště bude možné po celou dobu před, během i po migraci.
  
V rámci přípravy je také zřízena nová oblast v Alfresco a nastavena práva pro správce oblasti. Nastavení přístupu dalších osob může být provedeno správcem oblasti nebo administrátorem Alfresco podle dodaného seznamu.
+
V rámci přípravy je také zřízena nová oblast v Alfresco a nastavena práva pro správce oblasti.  
  
  
Řádka 25: Řádka 22:
 
=== Kontrola dat ===
 
=== Kontrola dat ===
  
Po ukončení migrace provede správce oblasti namátkovou kontrolu obsahu dokumentů v novém úložišti. Staré úložiště na AFS zůstane nadále dostupné pro čtení s obsahem ke dni migrace. Až nebude tato záloha potřeba, správce oblasti požádá o likvidaci AFS úložiště.
+
Po ukončení migrace provede správce oblasti namátkovou kontrolu obsahu dokumentů v novém úložišti. Správce také nastaví [[Alfresco#Nastavení práv dokumentům a složkám|přístup dalších osob k oblasti]].
 +
 
 +
Staré úložiště na AFS zůstane nadále dostupné pro čtení s obsahem ke dni migrace. Až nebude tato záloha potřeba, správce oblasti požádá o likvidaci AFS úložiště.
  
 
===Co udělat, když jsem správce oblasti a chci provést migraci===
 
===Co udělat, když jsem správce oblasti a chci provést migraci===
Řádka 41: Řádka 40:
 
:Po provedení migrace budou dostupná data i na AFS, avšak pouze v režimu READ-ONLY.
 
:Po provedení migrace budou dostupná data i na AFS, avšak pouze v režimu READ-ONLY.
  
:Důležité je po přenesení dat přidat práva pro čtení apod. Je to z důvodu revize oprávnění přístupů.  
+
:Důležité je po přenesení dat přidat práva pro čtení apod. Je to z důvodu revize oprávnění přístupů.
 
+
===Co udělat, když jsem správce oblasti a migrace byla provedena===
+
 
+
::Namátková kontrola přenesených dokumentů -> Pokud najdete chybu kontaktujte alfresco@service.zcu.cz
+
 
+
::Úprava (revize) nastavení práv v dané oblasti.(viz první krůčky v Alfresco-> nastavení práv)
+
::: Přidání všech uživatelů co mají mít přístup k oblasti. (Nastaveni jsou pouze správci oblastí)
+
  
 
==Dokumenty z AFS a jejich lokace v Alfresco==
 
==Dokumenty z AFS a jejich lokace v Alfresco==

Verze z 09:56, 11 květen 2020

Historicky je AFS mimo jiné používáno jako úložiště pro sdílené dokumenty pracoviště. Na stanicích s Windows 10 (respektive OrionX) je podpora AFS velmi problematická. Proto doporučujeme převést dokumentová úložiště na AFS do úložiště Alfresco, která má pro práci s dokumenty vhodnější vlastnosti.

Pokud uvažujete o migraci dat z úložiště AFS na Alfresco, využijte tento návod.

Obsah

Postup migrace

Migraci provádějí pracovníci CIV, konkrétní kroky jsou časově řízeny správcem oblasti (pověřený pracovník pracoviště zodpovědný za řízení přístupu k oblasti).

Žádost migrace

Příprava

Administrátoři CIV a správce oblasti se dohodnou na optimálním harmonogramu migrace. Je třeba počítat s tím, že po dobu vlastní migrace nebude možné vkládat nové dokumenty. Čtení z AFS úložiště bude možné po celou dobu před, během i po migraci.

V rámci přípravy je také zřízena nová oblast v Alfresco a nastavena práva pro správce oblasti.


Vlastní migrace

AFS disk je nastaven pro všechny uživatele pouze pro čtení a tím zakonzervován. Soubory jsou pak ve stejné struktuře převedeny do vytvořené oblasti Alfresco. Převod v závislosti na objemu dat a případných komplikací může trvat i několik dní.

Kontrola dat

Po ukončení migrace provede správce oblasti namátkovou kontrolu obsahu dokumentů v novém úložišti. Správce také nastaví přístup dalších osob k oblasti.

Staré úložiště na AFS zůstane nadále dostupné pro čtení s obsahem ke dni migrace. Až nebude tato záloha potřeba, správce oblasti požádá o likvidaci AFS úložiště.

Co udělat, když jsem správce oblasti a chci provést migraci

Žádost o migraci může podat správce oblasti v AFS. U každé žádosti postupujeme individuálně.

Žádost je nutné zaslat na :

alfresco@service.zcu.cz
Žádost by měla obsahovat cestu k dané oblasti na AFS. Loginy budoucích správců v systému alfresco. A potom specifikaci zda požadujete pouze složku, nebo stránku obsahující navíc další funkce(blog, forum, vlastni nástěnka, datové seznamy apod.)
Důležité je zařídit konzistenci v průběhu přenosu dat. Proto je nutné v určitou chvíli zakonzervovat data na AFS(Odebráním práv zápisu) a kontaktovat civ, že data jsou již v konzistentním stavu.
Po provedení migrace budou dostupná data i na AFS, avšak pouze v režimu READ-ONLY.
Důležité je po přenesení dat přidat práva pro čtení apod. Je to z důvodu revize oprávnění přístupů.

Dokumenty z AFS a jejich lokace v Alfresco

Dokumenty z AFS jsou přesunuty v Alfresco defaultně v záložce sdílené soubory. Nebo je možnost vyrobit pro pracoviště interní stránku s dalšími vlastnostmi(po dohodě).


První krůčky v Alfresco

Základní orientace v prostředí alfresco bude na První krůčky v AlfrescoKontakt v případě problémů

Pokud v souvislosti s migrací vaší oblasti narazíte na chyby nebo si nebudete vědět rady v novém rozhraní, kontaktuje nás standardními cestami na HelpDesk, nejlépe e-mailem na alfresco@service.zcu.cz
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje