Migrace dokumentů AFS - Alfresco

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Pokud požadujete migraci dat z úložiště AFS na Alfresco z určitých důvodů využijte tento postup k úspěšné migraci dat.

Obsah

Migrace

Co udělat, když jsem správce oblasti a chci provést migraci

Žádost o migraci může podat správce oblasti v AFS. U každé žádosti postupujeme individuálně.

Žádost je nutné zaslat na :

alfresco@service.zcu.cz
Žádost by měla obsahovat cestu k dané oblasti na AFS. Loginy budoucích správců v systému alfresco. A potom specifikaci zda požadujete pouze složku, nebo stránku obsahující navíc další funkce(blog, forum, vlastni nástěnka, datové seznamy apod.)
Důležité je zařídit konzistenci v průběhu přenosu dat. Proto je nutné v určitou chvíli zakonzervovat data na AFS(Odebráním práv zápisu) a kontaktovat civ, že data jsou již v konzistentním stavu.
Po provedení migrace budou dostupná data i na AFS, avšak pouze v režimu READ-ONLY.
Důležité je po přenesení dat přidat práva pro čtení apod. Je to z důvodu revize oprávnění přístupů.

Co udělat, když jsem správce oblasti a migrace byla provedena

Namátková kontrola přenesených dokumentů -> Pokud najdete chybu kontaktujte alfresco@service.zcu.cz
Úprava (revize) nastavení práv v dané oblasti.(viz první krůčky v Alfresco-> nastavení práv)
Přidání všech uživatelů co mají mít přístup k oblasti. (Nastaveni jsou pouze správci oblastí)


Dokumenty z AFS a jejich lokace v Alfresco

Dokumenty z AFS jsou přesunuty v Alfresco defaultně v záložce sdílené soubory. Nebo je možnost vyrobit pro pracoviště interní stránku s dalšími vlastnostmi(po dohodě).


První krůčky v Alfresco

Základní orientace v prostředí alfresco bude na První krůčky v AlfrescoKontakt v případě problémů

Pokud v souvislosti s migrací vaší oblasti narazíte na chyby nebo si nebudete vědět rady v novém rozhraní, kontaktuje nás standardními cestami na HelpDesk, nejlépe e-mailem na alfresco@service.zcu.cz
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje