Mozilla Thunderbird

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Mozilla Thunderbird je základním programem pro práci s elektronickou poštou v prostředí OrionXP a je společně s Alpine doporučeným programem pro Windows.

Následující obrázky ukazují konfiguraci klienta Mozilla Thunderbird verze 1.0 cz. Podrobnější obecnou dokumentaci k programu Thunderbird můžete najít na stránkách projektu lokalizace produktů Mozilla http://www.czilla.cz.

Konfigurace poštovního účtu

Popsaná konfigurace předpokládá připojení klienta k IMAP serveru. Budete-li se chtít připojovat k POP serveru, nastavte Typ serveru příchozí pošty na POP a jeho jméno pop.zcu.cz. Další nastavení jsou obdobná IMAPu.

Při prvním spuštění vás poštovní klient provede procesem vytvoření nového poštovního účtu a svým základním nastavením. Jednotlivá nastavení můžete měnit i kdykoliv později v menu Nástroje -> Nastavení účtu a Nástroje -> Možnosti.

Th1.png

Th2.png

Zadejte své jméno a svoji elektronickou adresu v síti Západočeské univerzity.

Th3.png

Th4.png

Zadejte jméno svého účtu v síti Západočeské univerzity.

Th5.png

Th6.png

Po tomto nastavení se klient pokusí připojit k poštovnímu serveru. Zatím však ještě nemáte v konfiguraci nastaveno zabezpečené připojení (SSL), kterým zajišťuje automatické šifrování celé komunikace mezi klientem a serverem. Bez této volby bude server spojení odmítat...

Th7.png

Vstupte proto do menu Nástroje -> Nastavení účtu a dokončete konfiguraci. Uvedené obrázky zachycují doporučené nastavení.

Th8.png

Th9.png

V tomto dialogovém okně je nezbytné nastavit volbu Použít zabezpečené spojení (SSL), které rovněž nastaví Port na 993 i (pro službu IMAP) resp. 995 (pro službu POP). Volbou Při odstranění zprávy: Přesunout zprávu do koše dosáhnete toho, že všechny zprávy, které jste v aktuální IMAP složce označili Smazat, budou přesunuty do složky Koš a nebudou tedy v ten moment smazány fyzicky. Nastavením Při ukončení vysypat koš pak bude klient při každém svém ukončení automaticky mazat všechny zprávy ve složce Koš.

Th10.png

Th11.png

Th12.png

Chování a vlastnosti klienta můžete ovlivnit také nastavením v menu Nástroje -> Možnosti. Uvedené obrázky zachycují doporučenou konfiguraci.

Th13.png

Neurčením konkrétní adresy "Úvodní stránky pošty" si zajistíte automatické zobrazení obsahu vašeho poštovního účtu hned po spuštění programu.

Th14.png

Nastavením Adresářového serveru (LDAP) získáte možnost využívat adresáře všech uživatelů majících zřízené konto v počítačové síti ZČU. Tato služba zvyšuje komfort např. při psaní e-mailové adresy příjemce zprávy, kdy můžete napsat příjmení příjemce (nebo jen jeho část) a LDAP server vám nabídne seznam všech uživatelů vyhovujících zadanému jménu. Pokud některého z nich vyberete, klient automaticky vloží jeho adresu do pole adresy příjemce.

Th15.png

Při každém úvodním přihlášení k serveru ověřuje klient certifikát serveru, který používá při vytvoření zabezpečeného připojení. Doporučujeme proto nainstalovat do operačního systému certifikát certifikační autority ZČU, kterým lze certifikáty poštovního serveru ověřovat. Pro uživatele, kteří se této instalaci chtějí vyhnout, přichází v úvahu varianta trvalého nebo dočasného přijmutí certifikátu v dialogovém okně.

Th16.png

Přistupujete-li ke své poště z kolejí, segmentů eduroam a zcu-mobile anebo z jiné sítě než ZČU, nastavte si v konfiguraci klienta (v menu Nástroje -> Nastavení účtu -> Server odchozí pošty) zabezpečený přístup ke školnímu serveru odchozí pošty (SSL) s použitím svého jména a hesla podle níže uvedeného obrázku. Server smtp.zcu.cz bude jinak vaše odesílané zprávy z důvodu anti-spamové ochrany odmítat.

Th17.png


Další variantou je nastavení serveru odchozí pošty na poštovní server poskytovatele připojení, jehož službu používáte. Ale doporučujeme vám zvolit předchozí variantu.

Konfigurace účtu služby Network News

Konfigurací News serveru máte možnost přistupovat k velkému množství příspěvků distribuovaných v rámci diskusních skupin po celém Internetu právě touto službou. Můžete se zapojit i do diskusních skupin ZČU a získávat tak informace o dění na místní počítačové síti a dalších věcech.

Vstupte do menu Nástroje -> Nastavení účtu, zvolte Přidat účet a Účet pro diskusní skupiny a dokončete konfiguraci podle obrázků, které zachycují doporučenou konfiguraci.

Th18.png

Th19.png

Zadejte své jméno a svoji elektronickou adresu v síti Západočeské univerzity.

Th20.png

Th21.png

Th22.png

Th23.png

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje