Nápověda:Tenký klient

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Obsah


Tenký klient obecně

Klient pro přístup k terminálovému serveru (TS) se nazývá tenký klient. Pro komunikaci mezi TS a tenkým klientem se používají následující síťové protokoly: Remote Desktop Protocol (RDP), Citrix ICA and NX technologie.

V zásadě existují dvě možnosti přístupu, například k nějaké databázi, nebo aplikaci.

  • Nativní aplikací, tj. aplikací přímo nainstalovanou v systému (např. Microsoft Office).
  • Přes www nebo jiný podobný síťový protokol - v systému je potřeba mít nainstalovanou aplikaci pro přístup na nějaký server (www browser, Citrix ICA klient, ...), která zprostředkuje přístup k požadované aplikaci tak, jako by byla nainstalovaná na lokálním stroji (ICA klient) nebo alespoň k jejím funkcím (STAG - http://stag.zcu.cz).

V prostředí ZČU se používají dva tenké klienty. Oba už byly zmíněné v předchozím odstavci. Vzhledem ke specifičnosti STAGU se zde popíše jen Citrix ICA klient.

Citrix ICA klient

Je to aplikace instalovatelná jak do systému Windows, tak do systému Linux. Slouží k přístupu na TS Atlas a Prometheus, na kterých jsou nainstalované aplikace

Non IS</br> Jak poznat problém tenkého klienta

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje