Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam (Linux Debian)

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od 1 uživatele.)
Řádka 10: Řádka 10:
  
 
v tomto adresáři vytvoříme soubor wpa_supplicant.conf s následujicím obsahem:
 
v tomto adresáři vytvoříme soubor wpa_supplicant.conf s následujicím obsahem:
 +
 +
 +
----
 +
  
 
* WPA supplicant configuration file for eduroam network University of West Bohemia.
 
* WPA supplicant configuration file for eduroam network University of West Bohemia.
  
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
+
----
 +
 
 +
''ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
 +
 
 
ctrl_interface_group=0
 
ctrl_interface_group=0
 +
 
eapol_version=1
 
eapol_version=1
 +
 
ap_scan=2
 
ap_scan=2
 +
 
fast_reauth=1
 
fast_reauth=1
  
 
network={
 
network={
        ssid="eduroam"
+
ssid="eduroam"
        key_mgmt=WPA-EAP
+
 
* v pripade nefunkcnosti nebo nekompatibility vaseho zarizeni s metodou WPA-EPA zkuste vymenit za nasledujici radek
+
key_mgmt=WPA-EAP''
*      key_mgmt=IEEE8021X
+
 
        eap=PEAP
+
----
proto=WPA
+
 
        identity="jnovak@ZCU.CZ"
+
* v pripade nefunkcnosti nebo nekompatibility vaseho zarizeni s metodou WPA-EPA zkuste vymenit za nasledujici radek:
        password="heslo_jnovaka_pro_eduroam"
+
 
        ca_cert="/etc/wpa_supplicant/ZCUrootCA.pem"
+
----
        phase1="peaplabel=0"
+
 
        phase2="auth=MSCHAPV2"
+
''key_mgmt=IEEE8021X
        priority=10
+
 
 +
eap=PEAP
 +
 
 +
proto=WPA
 +
 
 +
identity="jnovak@ZCU.CZ"
 +
 
 +
password="heslo_jnovaka_pro_eduroam"
 +
 
 +
ca_cert="/etc/wpa_supplicant/ZCUrootCA.pem"
 +
 
 +
phase1="peaplabel=0"
 +
 
 +
phase2="auth=MSCHAPV2"
 +
 
 +
priority=10''
 
}
 
}
 +
 +
----
  
 
Zde si nezapomeňte nastavit svůj Orion login s příponou @ZCU.CZ
 
Zde si nezapomeňte nastavit svůj Orion login s příponou @ZCU.CZ
 +
 +
----
  
 
'''2 Stáhnout certifikát certifikační autority ZČU'''
 
'''2 Stáhnout certifikát certifikační autority ZČU'''
Řádka 40: Řádka 69:
 
Stáhnutí provedeme přikazem:
 
Stáhnutí provedeme přikazem:
 
wget http://crl.zcu.cz/crl/ZCUrootCA.pem -o /etc/wpa_supplicant/ZCUrootCA.pem
 
wget http://crl.zcu.cz/crl/ZCUrootCA.pem -o /etc/wpa_supplicant/ZCUrootCA.pem
 +
 +
----
  
 
'''3 Připojení do sítě eduroam'''
 
'''3 Připojení do sítě eduroam'''
Řádka 45: Řádka 76:
 
v souboru /etc/network/interfaces nastavíme pro konfiguraci bezdrátové síťové karty (předpokládejme eth1) následující řádky:
 
v souboru /etc/network/interfaces nastavíme pro konfiguraci bezdrátové síťové karty (předpokládejme eth1) následující řádky:
  
iface eth1 inet dhcp
+
----
        wpa-driver XXXX
+
 
        wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
+
''iface eth1 inet dhcp
 +
 
 +
wpa-driver XXXX
 +
 
 +
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
  
 
kde XXXX je příslušný ovladač síťové karty (pro Intel PRO/Wireless 2200BG a 2915ABG je asi nejvhodnější volbou ovladač wext).
 
kde XXXX je příslušný ovladač síťové karty (pro Intel PRO/Wireless 2200BG a 2915ABG je asi nejvhodnější volbou ovladač wext).
 +
 +
----
  
 
Nyní již můžeme ověřit funkčnost spojení spuštěním sítě:
 
Nyní již můžeme ověřit funkčnost spojení spuštěním sítě:
  
ifconfig eth1 up
+
 
 +
ifconfig eth1 up''
 +
 
 +
 
 +
----
 +
 
  
 
V případě, že je žádoucí, aby k přihlášení do sítě docházelo automaticky při startu systému, případně po spuštění /etc/init.d/networking restart měly by relevantní pasáže v /etc/network/interfaces vypadat takto:
 
V případě, že je žádoucí, aby k přihlášení do sítě docházelo automaticky při startu systému, případně po spuštění /etc/init.d/networking restart měly by relevantní pasáže v /etc/network/interfaces vypadat takto:
  
auto lo eth1
+
----
 +
 
 +
''auto lo eth1
  
 
iface eth1 inet dhcp
 
iface eth1 inet dhcp
        wpa-driver XXXX
+
 
        wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
+
wpa-driver XXXX
 +
 
 +
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf''
 +
 
 +
----
  
 
Nyní by spojední se sítí eduroam mělo být funkční. Pokud tomu tak není, zkuste projít následující dvě sekce - sekci popisující alternativní způsob připojení a diagnostiku možných problémů a sekci věnovanou nutným jaderným prerekvizitám pro funčknost WPA na GNU/Linuxu.
 
Nyní by spojední se sítí eduroam mělo být funkční. Pokud tomu tak není, zkuste projít následující dvě sekce - sekci popisující alternativní způsob připojení a diagnostiku možných problémů a sekci věnovanou nutným jaderným prerekvizitám pro funčknost WPA na GNU/Linuxu.
 +
 +
----
  
 
'''2. Alternativní způsob připojení a diagnostika problémů'''
 
'''2. Alternativní způsob připojení a diagnostika problémů'''
Řádka 71: Řádka 121:
 
Poté je potřeba změnit mod karty na "managed" a nastavit požadované SSID:
 
Poté je potřeba změnit mod karty na "managed" a nastavit požadované SSID:
  
iwconfig eth1 mode managed
+
''iwconfig eth1 mode managed
 
iwconfig eth1 essid eduroam
 
iwconfig eth1 essid eduroam
 
+
''
 
Ovladač karty může pracovat ve třech modech: MANAGED - karta se asociuje k nějakému aktivnímu access pointu, MASTER - karta sama plní funkci access pointu a konečně AD-HOC - slouží pro spojení několika radiových karet bez nutnosti použít AP .
 
Ovladač karty může pracovat ve třech modech: MANAGED - karta se asociuje k nějakému aktivnímu access pointu, MASTER - karta sama plní funkci access pointu a konečně AD-HOC - slouží pro spojení několika radiových karet bez nutnosti použít AP .
  
 
Dále aktivujeme bezdrátový interface:
 
Dále aktivujeme bezdrátový interface:
  
ifconfig eth1 up
+
''ifconfig eth1 up''
  
 
Příkazem iwconfig wlan0 zkontrolujeme, zda se karta skutečně asociovala k access pointu, pokud ano, vypadá výpis zhruba takto:
 
Příkazem iwconfig wlan0 zkontrolujeme, zda se karta skutečně asociovala k access pointu, pokud ano, vypadá výpis zhruba takto:
  
eth1     IEEE 802.11b  ESSID:"eduroam"
+
''eth1   :
           Mode:Managed  Frequency:2.412GHz  Access Point: 00:0D:BD:92:72:6C
+
 
           Bit Rate:11Mb/s  Sensitivity=1/
+
----
           Retry min limit:8  RTS thr:off  Fragment thr:off
+
 
           Encryption key:off
+
IEEE 802.11b  ESSID:"eduroam"
           Power Management:off
+
            
           Link Quality:41/0  Signal level:-28 dBm  Noise level:-70 dBm
+
Mode:Managed  Frequency:2.412GHz  Access Point: 00:0D:BD:92:72:6C
           Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:
+
            
           Tx excessive retries:0  Invalid misc:0  Missed beacon:
+
Bit Rate:11Mb/s  Sensitivity=1/
 +
            
 +
Retry min limit:8  RTS thr:off  Fragment thr:off
 +
            
 +
Encryption key:off
 +
            
 +
Power Management:off
 +
            
 +
Link Quality:41/0  Signal level:-28 dBm  Noise level:-70 dBm
 +
            
 +
Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:
 +
            
 +
Tx excessive retries:0  Invalid misc:0  Missed beacon:''
 +
 
 +
----
  
 
Pokud k asociaci nedošlo, bude v políčku "Access Point" hodnota 44:44:44:44:44:44. K této situaci by dojít nemělo, ale může se to stát (např. při hustém pokrytí signálem, kdy se karta neustále přepíná z jenoho AP na druhý). Řešením pak může být tato posloupnost příkazů, která zajistí, že se karta nebude automaticky asociovat k nejsilnějšímu AP, ale spojí se pouze s tím, který explicitně zadáme příkazem iwconfig.
 
Pokud k asociaci nedošlo, bude v políčku "Access Point" hodnota 44:44:44:44:44:44. K této situaci by dojít nemělo, ale může se to stát (např. při hustém pokrytí signálem, kdy se karta neustále přepíná z jenoho AP na druhý). Řešením pak může být tato posloupnost příkazů, která zajistí, že se karta nebude automaticky asociovat k nejsilnějšímu AP, ale spojí se pouze s tím, který explicitně zadáme příkazem iwconfig.
Řádka 109: Řádka 173:
  
 
Příkazem ifconfig si můžete zkontrolovat zda Váš interface eth1 IP adresu opravdu dostal a funkčnost ověříte například příkazem ping 147.228.1.1 nebo spuštěním Vašeho internetového prohlížeče a zobrazením Vaší oblíbené internetové stránky.
 
Příkazem ifconfig si můžete zkontrolovat zda Váš interface eth1 IP adresu opravdu dostal a funkčnost ověříte například příkazem ping 147.228.1.1 nebo spuštěním Vašeho internetového prohlížeče a zobrazením Vaší oblíbené internetové stránky.
 +
 +
----
  
 
'''3. Nutné prerekvizity pro fungování WPA na systémech GNU/Linux'''
 
'''3. Nutné prerekvizity pro fungování WPA na systémech GNU/Linux'''
Řádka 117: Řádka 183:
 
Ve výpisu by se měly objevit mimo jiné tyto řádky:
 
Ve výpisu by se měly objevit mimo jiné tyto řádky:
  
CONFIG_IEEE80211=m  
+
''CONFIG_IEEE80211=m  
 
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_WEP=m  
 
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_WEP=m  
 
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_CCMP=m  
 
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_CCMP=m  
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_TKIP=m  
+
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_TKIP=m''
  
 
Místo =m může být i =y. Dále pak ještě zkontrolujeme (nutné především pro Intel PRO/Wireless 2200BG/2915ABG a použití ovladače wext), zda výpis
 
Místo =m může být i =y. Dále pak ještě zkontrolujeme (nutné především pro Intel PRO/Wireless 2200BG/2915ABG a použití ovladače wext), zda výpis
Řádka 128: Řádka 194:
 
obsahuje
 
obsahuje
  
CONFIG_CRYPTO_AES=y
+
''CONFIG_CRYPTO_AES=y
 
CONFIG_CRYPTO_AES_586=y
 
CONFIG_CRYPTO_AES_586=y
 
CONFIG_CRYPTO_ARC4=y
 
CONFIG_CRYPTO_ARC4=y
 
CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y
 
CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y
CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC=y
+
CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC=y''
  
 
Pokud výpisy neodpovídají výše uvedeným požadavkům, pak vaše linuxové jádro není správně nastavené pro funkčnost WPA a pravděpodobně se vám nepovede do sítě eduroam připojit (do té doby, než jádro změníte, případně překompilujete tak, aby vyhovovalo uvedeným požadavkům).
 
Pokud výpisy neodpovídají výše uvedeným požadavkům, pak vaše linuxové jádro není správně nastavené pro funkčnost WPA a pravděpodobně se vám nepovede do sítě eduroam připojit (do té doby, než jádro změníte, případně překompilujete tak, aby vyhovovalo uvedeným požadavkům).

Aktuální verze z 13:19, 8 září 2008

Návod na nastavení systému Debian GNU/Linux pro připojení do WiFi sítě Eduroam

1 Instalace a konfigurace wpasupplicantu

Instalci wpasupplicantu provedeme příkazem: apt-get install wpasupplicant

dále vytvoříme adresář /etc/wpa_supplicant mkdir /etc/wpa_supplicant

v tomto adresáři vytvoříme soubor wpa_supplicant.conf s následujicím obsahem:
  • WPA supplicant configuration file for eduroam network University of West Bohemia.

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

ctrl_interface_group=0

eapol_version=1

ap_scan=2

fast_reauth=1

network={ ssid="eduroam"

key_mgmt=WPA-EAP


  • v pripade nefunkcnosti nebo nekompatibility vaseho zarizeni s metodou WPA-EPA zkuste vymenit za nasledujici radek:

key_mgmt=IEEE8021X

eap=PEAP

proto=WPA

identity="jnovak@ZCU.CZ"

password="heslo_jnovaka_pro_eduroam"

ca_cert="/etc/wpa_supplicant/ZCUrootCA.pem"

phase1="peaplabel=0"

phase2="auth=MSCHAPV2"

priority=10 }


Zde si nezapomeňte nastavit svůj Orion login s příponou @ZCU.CZ


2 Stáhnout certifikát certifikační autority ZČU

Stáhnutí provedeme přikazem: wget http://crl.zcu.cz/crl/ZCUrootCA.pem -o /etc/wpa_supplicant/ZCUrootCA.pem


3 Připojení do sítě eduroam

v souboru /etc/network/interfaces nastavíme pro konfiguraci bezdrátové síťové karty (předpokládejme eth1) následující řádky:


iface eth1 inet dhcp

wpa-driver XXXX

wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

kde XXXX je příslušný ovladač síťové karty (pro Intel PRO/Wireless 2200BG a 2915ABG je asi nejvhodnější volbou ovladač wext).


Nyní již můžeme ověřit funkčnost spojení spuštěním sítě:


ifconfig eth1 up
V případě, že je žádoucí, aby k přihlášení do sítě docházelo automaticky při startu systému, případně po spuštění /etc/init.d/networking restart měly by relevantní pasáže v /etc/network/interfaces vypadat takto:


auto lo eth1

iface eth1 inet dhcp

wpa-driver XXXX

wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf


Nyní by spojední se sítí eduroam mělo být funkční. Pokud tomu tak není, zkuste projít následující dvě sekce - sekci popisující alternativní způsob připojení a diagnostiku možných problémů a sekci věnovanou nutným jaderným prerekvizitám pro funčknost WPA na GNU/Linuxu.


2. Alternativní způsob připojení a diagnostika problémů

Podle výše uvedného návodu provedeme body 1. a 2.

Poté je potřeba změnit mod karty na "managed" a nastavit požadované SSID:

iwconfig eth1 mode managed iwconfig eth1 essid eduroam Ovladač karty může pracovat ve třech modech: MANAGED - karta se asociuje k nějakému aktivnímu access pointu, MASTER - karta sama plní funkci access pointu a konečně AD-HOC - slouží pro spojení několika radiových karet bez nutnosti použít AP .

Dále aktivujeme bezdrátový interface:

ifconfig eth1 up

Příkazem iwconfig wlan0 zkontrolujeme, zda se karta skutečně asociovala k access pointu, pokud ano, vypadá výpis zhruba takto:

eth1  :


IEEE 802.11b ESSID:"eduroam"

Mode:Managed Frequency:2.412GHz Access Point: 00:0D:BD:92:72:6C

Bit Rate:11Mb/s Sensitivity=1/

Retry min limit:8 RTS thr:off Fragment thr:off

Encryption key:off

Power Management:off

Link Quality:41/0 Signal level:-28 dBm Noise level:-70 dBm

Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:

Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:


Pokud k asociaci nedošlo, bude v políčku "Access Point" hodnota 44:44:44:44:44:44. K této situaci by dojít nemělo, ale může se to stát (např. při hustém pokrytí signálem, kdy se karta neustále přepíná z jenoho AP na druhý). Řešením pak může být tato posloupnost příkazů, která zajistí, že se karta nebude automaticky asociovat k nejsilnějšímu AP, ale spojí se pouze s tím, který explicitně zadáme příkazem iwconfig.

iwpriv eth1 host_roaming 2 iwconfig eth1 ap xx:xx:xx:xx:xx:xx

Hodnota xx:xx:xx:xx:xx:xx zde představuje mac adresu access pointu.

Dalším důležitým krokem je samotné spuštění wpasupplicanta:

wpa_supplicant -i eth1 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -Dwext

Parametr -D ipw určuje jaký ovladač bezdrátové karty se má použít. V našem případě se jedná o ovladač pro Intel PRO/Wireless 2200BG and 2915ABG Network Connection miniPCI adapters použitý u notebooků firmy IBM. V tomto okamžiku by jste měli být připojený do bezrátové sítě edruoam, pro získání IP adresy z DHCP serveru napište příkaz:

dhclient eth1

Příkazem ifconfig si můžete zkontrolovat zda Váš interface eth1 IP adresu opravdu dostal a funkčnost ověříte například příkazem ping 147.228.1.1 nebo spuštěním Vašeho internetového prohlížeče a zobrazením Vaší oblíbené internetové stránky.


3. Nutné prerekvizity pro fungování WPA na systémech GNU/Linux Pro správné fungování WiFi je potřeba mít v jádře (předpokládáme-li již funkčnost ovladače síťové karty) správně nastavenou podporu, což zjistíme například následujícím způsobem:

grep IEEE80211 /boot/config-`uname -r`

Ve výpisu by se měly objevit mimo jiné tyto řádky:

CONFIG_IEEE80211=m CONFIG_IEEE80211_CRYPT_WEP=m CONFIG_IEEE80211_CRYPT_CCMP=m CONFIG_IEEE80211_CRYPT_TKIP=m

Místo =m může být i =y. Dále pak ještě zkontrolujeme (nutné především pro Intel PRO/Wireless 2200BG/2915ABG a použití ovladače wext), zda výpis

grep CRYPTO /boot/config-`uname -r`

obsahuje

CONFIG_CRYPTO_AES=y CONFIG_CRYPTO_AES_586=y CONFIG_CRYPTO_ARC4=y CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC=y

Pokud výpisy neodpovídají výše uvedeným požadavkům, pak vaše linuxové jádro není správně nastavené pro funkčnost WPA a pravděpodobně se vám nepovede do sítě eduroam připojit (do té doby, než jádro změníte, případně překompilujete tak, aby vyhovovalo uvedeným požadavkům).

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje