Návod pro připojení do pevné sítě eduroam (Linux Debian)

Z Support
Verze z 12:08, 8 září 2008; Kurz3 (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Návod na nastavení systému Debian GNU/Linux pro připojení do pevné sítě Eduroam

1 Instalace a konfigurace wpasupplicantu

Instalci wpasupplicantu provedeme příkazem: apt-get install wpasupplicant

dále vytvoříme adresář /etc/wpa_supplicant mkdir /etc/wpa_supplicant

v tomto adresáři vytvoříme soubor wpa_supplicant.conf s následujicím obsahem:

 1. WPA supplicant configuration file for eduroam network University of West Bohemia.

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant ctrl_interface_group=0 eapol_version=1 ap_scan=2 fast_reauth=1

network={

    key_mgmt=WPA-EAP
 1. v pripade nefunkcnosti nebo nekompatibility vaseho zarizeni s metodou WPA-EPA zkuste vymenit za nasledujici radek
 2. key_mgmt=IEEE8021X
    eap=PEAP

proto=WPA

    identity="jnovak@ZCU.CZ"
    password="heslo_jnovaka"
    ca_cert="/etc/wpa_supplicant/ZCUrootCA.pem"
    phase1="peaplabel=0"
    phase2="auth=MSCHAPV2"
    priority=10

}

Případně pokud pro ověření chcete použít váš osobní síťový certifikát musí být soubor wpa_supplicant.conf s následujicím obsahem:

 1. WPA supplicant configuration file for eduroam network University of West Bohemia.

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant ctrl_interface_group=0 eapol_version=1 ap_scan=2 fast_reauth=1

network={

    key_mgmt=WPA-EAP
 1. v pripade nefunkcnosti nebo nekompatibility vaseho zarizeni s metodou WPA-EPA zkuste vymenit za nasledujici radek
 2. key_mgmt=IEEE8021X
    eap=TLS
    identity="jnovak@ZCU.CZ"
    ca_cert="/etc/wpa_supplicant/ZCUrootCA.pem"
    client_cert="/etc/wpa_supplicant/usercrt.pem"
    private_key="/etc/wpa_supplicant/userkey.pem"
    eapol_flags=3


Zde si nezapomeňte nastavit svůj Orion login s příponou @ZCU.CZ

2 Stáhnout certifikát certifikační autority ZČU

Stáhnutí provedeme přikazem: wget http://crl.zcu.cz/crl/ZCUrootCA.pem -o /etc/wpa_supplicant/ZCUrootCA.pem 3 Připojení do sítě eduroam

v souboru /etc/network/interfaces nastavíme pro konfiguraci síťové karty (předpokládejme eth1) následující řádky:

iface eth0 inet dhcp

    wpa-driver XXXX
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

kde XXXX je příslušný ovladač síťové karty (pro Intel PRO/Wireless 2200BG a 2915ABG je asi nejvhodnější volbou ovladač wext).

Nyní již můžeme ověřit funkčnost spojení spuštěním sítě:

ifconfig eth0 up

V případě, že je žádoucí, aby k přihlášení do sítě docházelo automaticky při startu systému, případně po spuštění /etc/init.d/networking restart měly by relevantní pasáže v /etc/network/interfaces vypadat takto:

auto lo eth0

iface eth1 inet dhcp

    wpa-driver XXXX
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Nyní by spojední se sítí eduroam mělo být funkční. Pokud tomu tak není, zkuste projít následující dvě sekce - sekci popisující alternativní způsob připojení a diagnostiku možných problémů a sekci věnovanou nutným jaderným prerekvizitám pro funčknost WPA na GNU/Linuxu. 2. Alternativní způsob připojení a diagnostika problémů

Prvním důležitým krokem je samotné spuštění wpasupplicanta:

wpa_supplicant -i eth1 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -Dwext

Parametr -D ipw určuje jaký ovladač bezdrátové karty se má použít. V našem případě se jedná o ovladač pro Intel PRO/Wireless 2200BG and 2915ABG Network Connection miniPCI adapters použitý u notebooků firmy IBM. V tomto okamžiku by jste měli být připojený do bezrátové sítě edruoam, pro získání IP adresy z DHCP serveru napište příkaz:

dhclient eth1

Příkazem ifconfig si můžete zkontrolovat zda Váš interface eth1 IP adresu opravdu dostal a funkčnost ověříte například příkazem ping 147.228.1.1 nebo spuštěním Vašeho internetového prohlížeče a zobrazením Vaší oblíbené internetové stránky.

3. Nutné prerekvizity pro fungování WPA na systémech GNU/Linux Pro správné fungování WiFi je potřeba mít v jádře (předpokládáme-li již funkčnost ovladače síťové karty) správně nastavenou podporu, což zjistíme například následujícím způsobem:

grep IEEE80211 /boot/config-`uname -r`

Ve výpisu by se měly objevit mimo jiné tyto řádky:

CONFIG_IEEE80211=m CONFIG_IEEE80211_CRYPT_WEP=m CONFIG_IEEE80211_CRYPT_CCMP=m CONFIG_IEEE80211_CRYPT_TKIP=m

Místo =m může být i =y. Dále pak ještě zkontrolujeme (nutné především pro Intel PRO/Wireless 2200BG/2915ABG a použití ovladače wext), zda výpis

grep CRYPTO /boot/config-`uname -r`

obsahuje

CONFIG_CRYPTO_AES=y CONFIG_CRYPTO_AES_586=y CONFIG_CRYPTO_ARC4=y CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC=y

Pokud výpisy neodpovídají výše uvedeným požadavkům, pak vaše linuxové jádro není správně nastavené pro funkčnost WPA a pravděpodobně se vám nepovede do sítě eduroam připojit (do té doby, než jádro změníte, případně překompilujete tak, aby vyhovovalo uvedeným požadavkům).

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje