Nový zaměstnanec, Konec prac. poměru

Z Support
Verze z 09:54, 10 květen 2013; Apadrta (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zde uvádíme důležité informace pro zaměstnance bod po bodu.


1. Orion konto:

Jako zaměstnanec ZČU automaticky získáváte e-mailovou schránku se svým uživatelským účtem v prostředí Orion. Registraci konta Orion provádí HelpDesk na základě žádosti sekretariátu domovského pracoviště při Vašem nástupu. Žádost je možné zaslat písemně na: operator@service.zcu.cz . Je vhodné do zprávy uvést několik navrhovaných uživatelských jmen (Orion login může být do osmi znaků, malá písmena). Registraci si může zaměstnanec provést i sám na základě získání potřebných údajů od HelpDesku CIV. Tyto údaje získá po prokázání totožnosti kartou JIS nebo občanským průkazem.


2. Průkaz zaměstnance: JIS karta (Jednotný Identifikační systém)

JIS karta slouží k prokazování totožnosti na půdě univerzity. S JIS kartou můžete využívat tyto služby:

Vstupy do objektů ZČU, laboratoří, počítačových učeben a dalších prostor s omezeným přístupem, stravování v menzách ZČU výpůjčky v univerzitní knihovně ZČU, samoobslužné kopírování a tisk atd. Jak získám kartu JIS?

Pro získání JIS karty musíte učinit následující:


Pozor: Pokud budete podepisovat el. objednávky a faktury v systému INIS ,požádejte o čipovou kartu JIS stejným postupem jako v prvním bodě (tištěný formulář nebo web: http://jis.zcu.cz). Druh karty zvolte: Zaměstnanec PKI. Zde naleznete více informací o PKI infrastruktuře.


3. Portál - vše pod jednou střechou

Jak se do portálu dostanu?

Do portálu se přihlašujete svým Orion kontem a heslem na adrese: http://portal.zcu.cz Pro přihlášení do portálu je nutné mít ve svém webovém prohlížeči zapnuté cookies. Po úspěšném přihlášení se Vám jako učiteli objeví záložka Moje výuka.

Obsahuje aplikace IS/STAG určeném také učitelům (zadávání známek, vypisování termínu zkoušek, atd. )

Portál-vizitka

Aplikace v portálu v záložce Já/Osobní vizitka

Do vizitky se může přihlásit každý zaměstnanec ZČU s platným Orion kontem. Vizitka zároveň umožňuje nastavit zveřejnění některých údajů na webu (fotografie, mobilní telefon...). V této kategorii můžete využít např. nastavení změny hesla po telefonu


Courseware- elektronické informace a studijní materiály pro Vaši výuku

Adresa: http://courseware.zcu.cz nebo http://cw.zcu.cz

Vyučujícím Courseware nabízí několik portletů, které mohou při prezentaci svého předmětu použít: portlet pro uveřejnění libovolného textu, portlet pro umístění libovolného počtu doplňujících dokumentů, portlet pro komunikaci se studenty formou diskusního fóra, portlet pro uveřejnění aktualit týkajících se výuky předmětu, portlet zobrazující doplňující obrázky nebo celou obrázkovou galerii a další portlety. Základní struktura stránek pro nově zaváděný předmět je na žádost vyučujícího připravena a naplněna sadou prázdných portletu a dále portlety, které zobrazující automaticky různé informace o předmětu uložené v databázi IS/STAG. Obsah prázdných portletů pak vyučující vyplní podle svých potřeb, přebytečné portlety odmaže, případně další portlety na stránky přidá. Celý proces úvodního zadání informací a kompletace stránek nového předmětu vyučující provádí v „offline“ verzi stránek, kterou ostatní uživatelé z řad studentů nevidí. V okamžiku, kdy má vše zadáno a připraveno, zažádá o zveřejnění stránek.


Ukončení pracovního poměru zaměstnance ZČU

Při ukončení pracovního poměru obdržíte na svém pracovišti Potvrzení o vypořádání závazků zaměstnance vůči ZČU. Ten předložíte společně s Vaší JIS kartou na pracovišti HelpDesk CIV , kde Vám formulář potvrdí podpisem a razítkem. Řádně vyplněný formulář předáte na personální odbor či na své pracoviště.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje