Přístupový systém sirius.zcu.cz

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Přístupový systém www.sirius.zcu.cz

Uvodni sirius.png


Obsah

Osoby - Info o osobě

Po zadání Rodného čísla/Jména/Příjmení lze získat informace o osobě. Jeho členství ve skupinách informace o JIS kartách.

Osoby - Přístupy

Jednotlivě přiřazené snímače k sobě. Přímé přiřazovnání snímače používat co nejméně. Preferovat přiřazení do skupiny.

Osoby - Skupiny

Seznam skupin, ve kterých je osoba členem.

Skupiny správců - Přehled

Seznam všech snímačů a jejich správců.

Dvě základní role:

  1. Řízení přístupů - osoba má právo přidávat a odebírat přístupy na snímač
  2. Prohlížení logů - osoba smí prohlížet pouze pohyby na snímači

Skupiny - Nová skupina

Namísto přiřazování jednotlivých snímačů k osobám je žádoucí vytvořit skupinu, do které se přidávají uživatelé. Následně lze dané skupině přiřadit konkrétní snímač. Takto vytvořenou skupinu je nutno udržovat ručně.

Skupiny - Nová skupina podle STAGu

Toto slouží pro nastavení automaticky generované skupiny ze STAGu (dle předmětu). Takto vytvořená skupina se bude každý den automaticky generovat přímo ze STAGu, jakýkoliv ruční zásah bude k druhému dni smazán.

Skupiny - Editace skupiny

Skupiny - Odstranit skupinu

Skupiny - Členové skupiny

Seznam všech obecných skupin, editace členů je možná pouze u vlastní skupiny.

Skupiny - Přístupy

Možnost přiřazení snímače ke skupině.

Objekty - Přístupy skupin

Možnost přiřazení skupiny ke snímači.

Objekty - Přístupy osob

Možnost přiřazení osoby ke snímači. Tuto možnost nepoužívat. Vždy vytvořit skupinu.

Objekty - Přehled

Přehled objektů ve vlastní správě. Jednotlivě přiřazené osoby a skupiny na snímače.

Časové zóny - Nová zóna

Vytvoření nové zóny. Při přidávání osoby/skupiny na snímač lze zvolit časové rozmezí, kdy lze snímač používat.

Časové zóny - Editovat zónu

Editace časového rozmezí zóny

Časové zóny - Odstranit zónu

Časové zóny - Seznam zón

Logy

Pro prohlížení záznamu činnosti daného snímače či dané osoby. Logy - Prohlížení2

Součty

Statistika logů snímače/osoby

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje