Přehled aplikací IS ZČU

Z Support
Přejít na: navigace, hledání
Aplikace Popis Vstup do aplikace Dokumentace a nápověda
Výuková a studijní činnost
Courseware studijní materiály http://courseware.zcu.cz http://is-stag.zcu.cz/napoveda/courseware/courseware-organizace.html
E-přihláška elektronická přihláška http://eprihlaska.zcu.cz http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/uchazec_eprihlaska.html
IS/STAG studijní agenda http://www.stag.zcu.cz/ a klient na stanicích IS http://www.stag.zcu.cz/
AU3V studijní agenda univerzity třetího věku http://au3v.zcu.cz/ https://au3v.zcu.cz/dokumentace/
moodle e-learningový systém http://moodle.zcu.cz/ http://docs.moodle.org/archive/cs/Hlavn%C3%AD_strana
Vědecká činnost
OBD osobní bibliografická databáze http://obd.zcu.cz OBD
aleph knihovní systém http://aleph.zcu.cz http://knihovna.zcu.cz/soubory/vyhledavani.ppt
EIZ elektronické informační zdroje na ZČU http://knihovna.zcu.cz/eiz.php http://knihovna.zcu.cz/eiz.php
Ekonomika a řízení univerzity
Magion ekonomický a personální systém, mzdová agenda klient na stanicích IS http://www.magion.zcu.cz/
INIS Integrovaný informační systém: MIS, projekty, mobilita, e-oběh, kontakty, legislativa, příprava rozpočtu, výroční zprávy, grantový systém http://inis.zcu.cz INIS
ISKaM menzy a koleje http://webskm.zcu.cz/
pasportizace evidence budov a jejich provozních problémů http://pasportizace.zcu.cz GTFacility
espis spisová služba http://espis.zcu.cz Spisová_služba
Ostatní aplikace
KnowledgeTree úložiště dokumentů http://doc.zcu.cz https://doc.zcu.cz/knowledgetree/browse.php?fFolderId=45
Remdat úložiště metadat
Portál Portál ZČU http://portal.zcu.cz http://portal.zcu.cz
web OpenCMS - správa webů ZČU a součástí https://lavinia.zcu.cz/system/login/index.html OpenCMS
http://zcu.cz/help
vizitka/ts správa telefonního seznamu http://ts.zcu.cz
phone veřejný telefonní seznam http://phone.zcu.cz
RT Request Tracker, evidence uživatelských požadavků http://rt.zcu.cz Systém RT
JIS žádost o novou kartu http://jis.zcu.cz Kategorie:JIS
přístupový systém http://sirius.zcu.cz/jis22 Přístupový_systém_sirius.zcu.cz
JUK Jednotné univerzitní konto http://webskm.zcu.cz/, portál JUK
Orion konto registrace Orion konta http://registrace.zcu.cz http://prvnikrucky.zcu.cz
Orion konto a související služby PC stanice ZČU, SSO webové aplikace Konto_Orion
email univerzitní email http://webmail.zcu.cz http://mail.zcu.cz/
kalendář univerzitní kalendář http://kalendar.zcu.cz Kalendář
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje