Připojení mobilních zařízení/Jak se připojit/Osobní Certifikat Linux Debian

Z Support
< Připojení mobilních zařízení | Jak se připojit
Verze z 19:39, 17 září 2009; Simekm (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Tento text popisuje postup a nastavení pro připojení do bezdrátové sítě eduroam v operačním systému Linux Debian osobního síťového certifikátu

Obsah

Aktivace účtu - nastavení hesla pro přístup do sítě

Na stránce pro změnu hesla si nastavíme přihlašovací heslo pro přístup do sítě. Ikdyž jej nebudete potřebovat, nastavením hesla se aktivuje Váš účet pro použití osobního síťového certifikátu.

Instalace a konfigurace wpasupplicantu

Instalaci wpasupplicantu provedeme příkazem:

apt-get install wpasupplicant

dále vytvoříme adresář /etc/wpa_supplicant

mkdir /etc/wpa_supplicant

v tomto adresáři vytvoříme soubor wpa_supplicant.conf s následujicím obsahem:

# WPA supplicant configuration file for eduroam network University of West Bohemia.

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=0
eapol_version=1
fast_reauth=1

network={
    ssid="eduroam"
    scan_ssid=1
    key_mgmt=WPA-EAP
# v pripade nefunkcnosti nebo nekompatibility vaseho zarizeni s metodou WPA-EPA zkuste vymenit za nasledujici radek
#    key_mgmt=IEEE8021X
    eap=TLS
    identity="jnovak@ZCU.CZ"
    ca_cert="/etc/wpa_supplicant/ZCUrootCA.pem"
    client_cert="/etc/wpa_supplicant/usercrt.pem"
    private_key="/etc/wpa_supplicant/userkey.pem"
    eapol_flags=3
    priority=10
}

Zde si nezapomeňte nastavit svůj Orion login s příponou @zcu.cz

Stáhnout certifikát certifikační autority ZČU

Stáhnutí provedeme přikazem:

wget http://crl.zcu.cz/crl/ZCUrootCA.pem -O /etc/wpa_supplicant/ZCUrootCA.pem 

Připojení do sítě eduroam

v souboru /etc/network/interfaces nastavíme pro konfiguraci bezdrátové síťové karty (předpokládejme eth1) následující řádky:

iface eth1 inet dhcp
    wpa-driver XXXX
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

kde XXXX je příslušný ovladač síťové karty (pro Intel PRO/Wireless 2200BG a 2915ABG je asi nejvhodnější volbou ovladač wext).

Nyní již můžeme ověřit funkčnost spojení spuštěním sítě:

ifconfig eth1 up

V případě, že je žádoucí, aby k přihlášení do sítě docházelo automaticky při startu systému, případně po spuštění /etc/init.d/networking restart měly by relevantní pasáže v /etc/network/interfaces vypadat takto:

auto lo eth1

iface eth1 inet dhcp
    wpa-driver XXXX
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Nyní by spojední se sítí eduroam mělo být funkční. Pokud tomu tak není, zkuste projít následující dvě sekce - sekci popisující alternativní způsob připojení a diagnostiku možných problémů a sekci věnovanou nutným jaderným prerekvizitám pro funčknost WPA na GNU/Linuxu.

Alternativní způsob připojení a diagnostika problémů

Podle výše uvedného návodu provedeme body 1. a 2.

Poté je potřeba změnit mod karty na "managed" a nastavit požadované SSID:

iwconfig eth1 mode managed
iwconfig eth1 essid eduroam

Ovladač karty může pracovat ve třech modech: MANAGED - karta se asociuje k nějakému aktivnímu access pointu, MASTER - karta sama plní funkci access pointu a konečně AD-HOC - slouží pro spojení několika radiových karet bez nutnosti použít AP .

Dále aktivujeme bezdrátový interface:

ifconfig eth1 up


Příkazem iwconfig wlan0 zkontrolujeme, zda se karta skutečně asociovala k access pointu, pokud ano, vypadá výpis zhruba takto:

eth1   IEEE 802.11b ESSID:"eduroam"
     Mode:Managed Frequency:2.412GHz Access Point: 00:0D:BD:92:72:6C
     Bit Rate:11Mb/s  Sensitivity=1/
     Retry min limit:8  RTS thr:off  Fragment thr:off
     Encryption key:off
     Power Management:off
     Link Quality:41/0 Signal level:-28 dBm Noise level:-70 dBm
     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:
     Tx excessive retries:0 Invalid misc:0  Missed beacon:


Pokud k asociaci nedošlo, bude v políčku "Access Point" hodnota 44:44:44:44:44:44. K této situaci by dojít nemělo, ale může se to stát (např. při hustém pokrytí signálem, kdy se karta neustále přepíná z jenoho AP na druhý). Řešením pak může být tato posloupnost příkazů, která zajistí, že se karta nebude automaticky asociovat k nejsilnějšímu AP, ale spojí se pouze s tím, který explicitně zadáme příkazem iwconfig.

iwpriv eth1 host_roaming 2
iwconfig eth1 ap xx:xx:xx:xx:xx:xx


Hodnota xx:xx:xx:xx:xx:xx zde představuje mac adresu access pointu.

Dalším důležitým krokem je samotné spuštění wpasupplicanta:

wpa_supplicant -i eth1 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -Dwext

Parametr -D ipw určuje jaký ovladač bezdrátové karty se má použít. V našem případě se jedná o ovladač pro Intel PRO/Wireless 2200BG and 2915ABG Network Connection miniPCI adapter použitý u notebooků firmy IBM. Pro diagnostiku problému můžete použít parametry -d, -dd, -ddd, ...

V tomto okamžiku by jste měli být připojený do bezrátové sítě edruoam, pro získání IP adresy z DHCP serveru napište příkaz:

dhclient eth1

Příkazem ifconfig si můžete zkontrolovat zda Váš interface eth1 IP adresu opravdu dostal a funkčnost ověříte například příkazem ping 147.228.1.1 nebo spuštěním Vašeho internetového prohlížeče a zobrazením Vaší oblíbené internetové stránky.

Nutné prerekvizity pro fungování WPA na systémech GNU/Linux

Pro správné fungování WiFi je potřeba mít v jádře (předpokládáme-li již funkčnost ovladače síťové karty) správně nastavenou podporu, což zjistíme například následujícím způsobem:

grep IEEE80211 /boot/config-`uname -r`

Ve výpisu by se měly objevit mimo jiné tyto řádky:

CONFIG_IEEE80211=m 
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_WEP=m 
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_CCMP=m 
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_TKIP=m 

Místo =m může být i =y. Dále pak ještě zkontrolujeme (nutné především pro Intel PRO/Wireless 2200BG/2915ABG a použití ovladače wext), zda výpis

grep CRYPTO /boot/config-`uname -r`

obsahuje

CONFIG_CRYPTO_AES=y
CONFIG_CRYPTO_AES_586=y
CONFIG_CRYPTO_ARC4=y
CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y
CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC=y

Pokud výpisy neodpovídají výše uvedeným požadavkům, pak vaše linuxové jádro není správně nastavené pro funkčnost WPA a pravděpodobně se vám nepovede do sítě eduroam připojit (do té doby, než jádro změníte, případně překompilujete tak, aby vyhovovalo uvedeným požadavkům).

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje