Připojení mobilních zařízení/Jak se připojit/Wireless Nokia E

Z Support
Přejít na: navigace, hledání
m
Řádka 17: Řádka 17:
 
Přejděte na odkaz ''certifikát certifikační autority ZCU root CA''.<br>
 
Přejděte na odkaz ''certifikát certifikační autority ZCU root CA''.<br>
 
[[Soubor:Symbian-c08.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-c08.jpg]]<br><br>
Zkontrolujte zda se opravdu jedná o certifikát ZČU.<br>
+
Zkontrolujte zda se opravdu jedná o certifikát ZČU a uložte jej volbou ''Uložit''.<br>
 
[[Soubor:Symbian-c10.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-c10.jpg]]<br><br>
Potvrďte uložení certifikátu.<br>
+
Znovu potvrďte uložení certifikátu volbou ''Uložit''. <br>
 
[[Soubor:Symbian-c11.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-c11.jpg]]<br><br>
  
Řádka 29: Řádka 29:
 
Dále přejděte do menu ''Připojení''.<br>
 
Dále přejděte do menu ''Připojení''.<br>
 
[[Soubor:Symbian-s03.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s03.jpg]]<br><br>
Nyní nakonfigurujte ''Přístupové body''.<br>
+
Nyní přejděte do menu ''Přístupové body'' .<br>
 
[[Soubor:Symbian-s04.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s04.jpg]]<br><br>
 
Zvolte menu <i>Volby</i>.<br>
 
Zvolte menu <i>Volby</i>.<br>
 
[[Soubor:Symbian-s05.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s05.jpg]]<br><br>
Vytvořte nový přístupový bod z výchozího nastavení.<br>
+
Dále ''Nový'' a volbu ''Použít vých. nastavení''.<br>
 
[[Soubor:Symbian-s06.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s06.jpg]]<br><br>
 
Název připojení změňte na ''eduroam''.<br>
 
Název připojení změňte na ''eduroam''.<br>
Řádka 43: Řádka 43:
 
Název sítě zadejte manuálně. <br>
 
Název sítě zadejte manuálně. <br>
 
[[Soubor:Symbian-s11.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s11.jpg]]<br><br>
''Název sítě WLAN'' je ''eduroam''.<br>
+
''Název sítě WLAN'' nastavte na ''eduroam''.<br>
 
[[Soubor:Symbian-s12.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s12.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s13.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s13.jpg]]<br><br>
 +
̈́''Režim sítě WLAN'' nechte na ''Infrastruktura''<br>
 
[[Soubor:Symbian-s14.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s14.jpg]]<br><br>
 +
''Rež. zabezp. WLAN'' nastavte na ''802.1x''.<br>
 
[[Soubor:Symbian-s15.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s15.jpg]]<br><br>
Režim zabezpečení WLAN nastavte na 802.1x.<br>
 
 
[[Soubor:Symbian-s16.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s16.jpg]]<br><br>
 
Nyní přejděte do podmenu ''Nast. zabezp. WLAN''<br>
 
Nyní přejděte do podmenu ''Nast. zabezp. WLAN''<br>
Řádka 54: Řádka 55:
 
a dále do podmenu ''Nast. zás. mod. EAP''<br>
 
a dále do podmenu ''Nast. zás. mod. EAP''<br>
 
[[Soubor:Symbian-s18.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s18.jpg]]<br><br>
Přes menu <i>Volby</i> povolte mód EAP-PEAP.<br>
+
V menu <i>Volby</i> příkazem ''Povolit'' povolte mód EAP-PEAP.<br>
 
[[Soubor:Symbian-s19.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s19.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s20.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s20.jpg]]<br><br>
a zakažte EAP-SIM a EAP-AKA módy.<br>
+
a v menu ''Zvolit'' volbou ''Zakázat'' zakažte EAP-SIM a EAP-AKA módy.<br>
 
[[Soubor:Symbian-s21.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s21.jpg]]<br><br>
Nyní přejděte na ''Konfigurovat'' EAP-PEAP mód přes menu <i>Volby</i>.<br>
+
Nyní přejděte kurzorem na EAP-PEAP mód a v menu <i>Volby</i> zvolte''Konfigurovat''.<br>
 
[[Soubor:Symbian-s22.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s22.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s23.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s23.jpg]]<br><br>
Certifikát CA nastavte na ZCU root CA.<br>
+
''Certifikát CA'' nastavte na '''ZCU root CA'''.<br>
 
[[Soubor:Symbian-s24.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s24.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s25.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s25.jpg]]<br><br>
''Použité uživ. jméno'' změňte na Váš orion-login<br>
+
''Použité uživ. jméno'' změňte na Váš ''orion-login@zcu.cz'' (nezapomeňte přidat doménu @zcu.cz)<br>
 
[[Soubor:Symbian-s26.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s26.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s27.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s27.jpg]]<br><br>
 
Změnte volbu ''Použitá sféra'' na ''Uživ. konfigurovaná''.<br>
 
Změnte volbu ''Použitá sféra'' na ''Uživ. konfigurovaná''.<br>
 
[[Soubor:Symbian-s28.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s28.jpg]]<br><br>
A sféru nastavte na zcu.cz<br><br>
+
Heslo zadejte Vaše síťové heslo (pozor, neplést s přihlašovacím heslem do Orionu).<br>
 
[[Soubor:Symbian-s29.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s29.jpg]]<br><br>
 
Povolte PEAPv0, PEAPv1 a PEAPv2<br>
 
Povolte PEAPv0, PEAPv1 a PEAPv2<br>
 
[[Soubor:Symbian-s30.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s30.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s31.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s31.jpg]]<br><br>
Nyní v záložce EAP by jediným povolenou kombinací měl být EAP-MSCHAPv2. Přejděte na jeho konfiguraci.<br>
+
Nyní v záložce EAP pomocí menu ''Volby'' a podmenu ''Zakázat'' zakažte všechny možnosti mimo EAP-MSCHAPv2.<br>
 
[[Soubor:Symbian-s32.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s32.jpg]]<br><br>
 +
Vyberte EAP-MSCHAPv2, dále aktivujte menu ''Zvolit'' a podmenu ''Konfigurovat''.
 
[[Soubor:Symbian-s33.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s33.jpg]]<br><br>
''Uživatelské jméno'' je Váš orion-login a heslo je vaše síťové heslo(POZOR! neplést s orion přihlašovacím heslem). <br>
+
''Uživatelské jméno'' je Váš orion-login@zcu.cz (nezapomeňte přidat @zcu.cz) a heslo je vaše síťové heslo(POZOR! neplést s orion přihlašovacím heslem). <br>
 
[[Soubor:Symbian-s34.jpg]]<br><br>
 
[[Soubor:Symbian-s34.jpg]]<br><br>
 
Nyní se vraťte zpět do záložky ''EAP'' a přejděte do záložky ''Šifra''. Zkontrolujte, že povolené způsoby šifrování souhlasí s obrázkem.<br>
 
Nyní se vraťte zpět do záložky ''EAP'' a přejděte do záložky ''Šifra''. Zkontrolujte, že povolené způsoby šifrování souhlasí s obrázkem.<br>

Verze z 15:57, 13 květen 2009

Tento text popisuje postup a nastavení pro připojení do bezdrátové sítě eduroam z Mobilního telefonu Nokia řady E - Symbian OS 9.1

Instalce certifikátu certifikační autority ZCU root CA

V menu zvolte volbu Web.
Symbian-c01.jpg

Otevřete libovolné internetové stránky, například www.google.cz a potvrďte tlačítkem Přejít na
Symbian-c02.jpg

Budete vyzváni k volbě přistupového bodu. Vyberte Hledat WLAN
Symbian-c03.jpg

Zobrazí se Vám dostupné WLAN sítě. Zde vyberte síť zcu-mobile.
Symbian-c04.jpg

Zobrazí se varování o neověřeném certifikátu.
Symbian-c05.jpg

Potvrďte neověřený certifikát v menu Volby a řádek Pokračovat.
Symbian-c06.jpg

Zobrazí se Vám úvodní stránka zcu-mobile.
Symbian-c07.jpg

Přejděte na odkaz certifikát certifikační autority ZCU root CA.
Symbian-c08.jpg

Zkontrolujte zda se opravdu jedná o certifikát ZČU a uložte jej volbou Uložit.
Symbian-c10.jpg

Znovu potvrďte uložení certifikátu volbou Uložit.
Symbian-c11.jpg

Nastavení připojení do sítě eduroam

V hlavním menu zvolte podmenu Nástroje.
Symbian-s01.jpg

Dále přejděte do menu Nastavení.
Symbian-s02.jpg

Dále přejděte do menu Připojení.
Symbian-s03.jpg

Nyní přejděte do menu Přístupové body .
Symbian-s04.jpg

Zvolte menu Volby.
Symbian-s05.jpg

Dále Nový a volbu Použít vých. nastavení.
Symbian-s06.jpg

Název připojení změňte na eduroam.
Symbian-s07.jpg

Symbian-s08.jpg

Datový nosič změňte na Bezdrátová LAN
Symbian-s09.jpg

Symbian-s10.jpg

Název sítě zadejte manuálně.
Symbian-s11.jpg

Název sítě WLAN nastavte na eduroam.
Symbian-s12.jpg

Symbian-s13.jpg

̈́Režim sítě WLAN nechte na Infrastruktura
Symbian-s14.jpg

Rež. zabezp. WLAN nastavte na 802.1x.
Symbian-s15.jpg

Symbian-s16.jpg

Nyní přejděte do podmenu Nast. zabezp. WLAN
Symbian-s17.jpg

a dále do podmenu Nast. zás. mod. EAP
Symbian-s18.jpg

V menu Volby příkazem Povolit povolte mód EAP-PEAP.
Symbian-s19.jpg

Symbian-s20.jpg

a v menu Zvolit volbou Zakázat zakažte EAP-SIM a EAP-AKA módy.
Symbian-s21.jpg

Nyní přejděte kurzorem na EAP-PEAP mód a v menu Volby zvolteKonfigurovat.
Symbian-s22.jpg

Symbian-s23.jpg

Certifikát CA nastavte na ZCU root CA.
Symbian-s24.jpg

Symbian-s25.jpg

Použité uživ. jméno změňte na Váš orion-login@zcu.cz (nezapomeňte přidat doménu @zcu.cz)
Symbian-s26.jpg

Symbian-s27.jpg

Změnte volbu Použitá sféra na Uživ. konfigurovaná.
Symbian-s28.jpg

Heslo zadejte Vaše síťové heslo (pozor, neplést s přihlašovacím heslem do Orionu).
Symbian-s29.jpg

Povolte PEAPv0, PEAPv1 a PEAPv2
Symbian-s30.jpg

Symbian-s31.jpg

Nyní v záložce EAP pomocí menu Volby a podmenu Zakázat zakažte všechny možnosti mimo EAP-MSCHAPv2.
Symbian-s32.jpg

Vyberte EAP-MSCHAPv2, dále aktivujte menu Zvolit a podmenu Konfigurovat. Symbian-s33.jpg

Uživatelské jméno je Váš orion-login@zcu.cz (nezapomeňte přidat @zcu.cz) a heslo je vaše síťové heslo(POZOR! neplést s orion přihlašovacím heslem).
Symbian-s34.jpg

Nyní se vraťte zpět do záložky EAP a přejděte do záložky Šifra. Zkontrolujte, že povolené způsoby šifrování souhlasí s obrázkem.
Symbian-s35.jpg

Nyní opusťte menu Nast. zabezp. WLAN a nastavte domovskou stránku na http://www.zcu.cz (nebo cokoliv co Vám vyhovuje)
Symbian-s36.jpg

V hlavním menu otevřete internetový prohlížeč s libovolnou adresou.
Symbian-s37.jpg

Symbian-s38.jpg

Symbian-s39.jpg

Symbian-s40.jpg

Budete vyzvání k volbě přístupového bodu. Vyberte nově nakonfigurovaný eduroam.
Symbian-s41.jpg

Symbian-s42.jpg

V případě, že jste vše nastavili správně, otevře se Vám požadovaná internetová stránka
Symbian-s43.jpg

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje