Připojení mobilních zařízení/Jak se připojit/Wireless Nokia E

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Tento text popisuje postup a nastavení pro připojení do bezdrátové sítě eduroam z Mobilního telefonu Nokia řady E - Symbian OS 9.1

Instalce certifikátu certifikační autority ZCU root CA

V menu zvolte volbu Web.

Symbian-c01.jpg


Otevřete libovolné internetové stránky, například www.google.com

Symbian-c02.jpg


Budete vyzváni k volbě přistupového bodu. Vyberte Hledat WLAN

Symbian-c03.jpg


Zobrazí se Vám dostupné WLAN sítě. Zde vyberte síť zcu-mobile.

Symbian-c04.jpg


Potvrďte neověřený certifikát.

Symbian-c05.jpg


Symbian-c06.jpg


Zobrazí se Vám úvodní stránka zcu-mobile.

Symbian-c07.jpg


Přejděte na odkaz certifikát certifikační autority ZCU root CA.

Symbian-c08.jpg


Potvrďte. Tímto jste nainstalovali certifikát.

Symbian-c09.jpg


Nastavení připojení do sítě eduroam

V hlavním menu zvolte podmenu Nástroje.

Symbian-s01.jpg

Dále přejděte do menu Nastavení.

Symbian-s02.jpg

Dále přejděte do menu Připojení.

Symbian-s03.jpg

Nyní nakonfigurujte Přístupové body.

Symbian-s04.jpg

Vytvořte nový přístupový bod z výchozího nastavení.

Symbian-s05.jpg

Symbian-s06.jpg

Název připojení změňte na eduroam.

Symbian-s07.jpg

Symbian-s08.jpg

Datový nosič změňte na Bezdrátová LAN

Symbian-s09.jpg

Symbian-s10.jpg

Název sítě zadejte manuálně.

Symbian-s11.jpg

Název sítě WLAN je eduroam.

Symbian-s12.jpg

Symbian-s13.jpg

Symbian-s14.jpg

Symbian-s15.jpg

Režim zabezpečení WLAN nastavte na 802.1x.

Symbian-s16.jpg

Nyní přejděte do podmenu Nast. zabezp. WLAN

Symbian-s17.jpg

a dále do podmenu Nast. zás. mod. EAP

Symbian-s18.jpg

Povolte mód EAP-PEAP.

Symbian-s19.jpg

Symbian-s20.jpg

a zakažte EAP-SIM a EAP-AKA módy.

Symbian-s21.jpg

Nyní přejděte Konfigurovat EAP-PEAP mód.

Symbian-s22.jpg

Symbian-s23.jpg

Certifikát CA nastavte na ZCU root CA.

Symbian-s24.jpg

Symbian-s25.jpg

Použité uživ. jméno změňte na Váš orion-login

Symbian-s26.jpg

Symbian-s27.jpg

Změnte volbu Použitá sféra na Uživ. konfigurovaná.

Symbian-s28.jpg

A sféru nastavte na zcu.cz

Symbian-s29.jpg

Povolte PEAPv0, PEAPv1 a PEAPv2

Symbian-s30.jpg

Symbian-s31.jpg

Nyní v záložce EAP by jediným povolenou kombinací měl být EAP-MSCHAPv2. Přejděte na jeho konfiguraci.

Symbian-s32.jpg

Symbian-s33.jpg

Uživatelské jméno je Váš orion-login a heslo je vaše síťové heslo(POZOR! neplést s orion přihlašovacím heslem).

Symbian-s34.jpg

Nyní se vraťte zpět do záložky EAP a přejděte do záložky Šifra. Zkontrolujte, že povolené způsoby šifrování souhlasí s obrázkem.

Symbian-s35.jpg

Nyní opusťte menu Nast. zabezp. WLAN a nastavte domovskou stránku na http://www.zcu.cz (nebo cokoliv co Vám vyhovuje)

Symbian-s36.jpg

V hlavním menu otevřete internetový prohlížeč s libovolnou adresou.

Symbian-s37.jpg

Symbian-s38.jpg

Symbian-s39.jpg

Symbian-s40.jpg

Budete vyzvání k volbě přístupového bodu. Vyberte nově nakonfigurovaný eduroam.

Symbian-s41.jpg

Symbian-s42.jpg

V případě, že jste vše nastavili správně, otevře se Vám požadovaná internetová stránka

Symbian-s43.jpg

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje