Připojení mobilních zařízení/Jak se připojit/Wireless Nokia E

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Tento text popisuje postup a nastavení pro připojení do bezdrátové sítě eduroam z Mobilního telefonu Nokia řady E - Symbian OS 9.1

Instalce certifikátu certifikační autority ZCU root CA

V menu zvolte volbu Web.
Symbian-c01.jpg

Otevřete libovolné internetové stránky, například www.google.com
Symbian-c02.jpg

Budete vyzváni k volbě přistupového bodu. Vyberte Hledat WLAN
Symbian-c03.jpg

Zobrazí se Vám dostupné WLAN sítě. Zde vyberte síť zcu-mobile.
Symbian-c04.jpg

Potvrďte neověřený certifikát.
Symbian-c05.jpg

Symbian-c06.jpg

Zobrazí se Vám úvodní stránka zcu-mobile.
Symbian-c07.jpg

Přejděte na odkaz certifikát certifikační autority ZCU root CA.
Symbian-c08.jpg

Potvrďte. Tímto jste nainstalovali certifikát.
Symbian-c10.jpg

Symbian-c11.jpg

Nastavení připojení do sítě eduroam

V hlavním menu zvolte podmenu Nástroje.
Symbian-s01.jpg

Dále přejděte do menu Nastavení.
Symbian-s02.jpg

Dále přejděte do menu Připojení.
Symbian-s03.jpg

Nyní nakonfigurujte Přístupové body.
Symbian-s04.jpg

Vytvořte nový přístupový bod z výchozího nastavení.
Symbian-s05.jpg

Symbian-s06.jpg

Název připojení změňte na eduroam.
Symbian-s07.jpg

Symbian-s08.jpg

Datový nosič změňte na Bezdrátová LAN
Symbian-s09.jpg

Symbian-s10.jpg

Název sítě zadejte manuálně.
Symbian-s11.jpg

Název sítě WLAN je eduroam.
< Symbian-s12.jpg

Symbian-s13.jpg

Symbian-s14.jpg

Symbian-s15.jpg

Režim zabezpečení WLAN nastavte na 802.1x.
Symbian-s16.jpg

Nyní přejděte do podmenu Nast. zabezp. WLAN
Symbian-s17.jpg

a dále do podmenu Nast. zás. mod. EAP
Symbian-s18.jpg

Povolte mód EAP-PEAP.
Symbian-s19.jpg

Symbian-s20.jpg

a zakažte EAP-SIM a EAP-AKA módy.
Symbian-s21.jpg

Nyní přejděte Konfigurovat EAP-PEAP mód.
Symbian-s22.jpg

Symbian-s23.jpg

Certifikát CA nastavte na ZCU root CA.
Symbian-s24.jpg

Symbian-s25.jpg

Použité uživ. jméno změňte na Váš orion-login
Symbian-s26.jpg

Symbian-s27.jpg

Změnte volbu Použitá sféra na Uživ. konfigurovaná.
Symbian-s28.jpg

A sféru nastavte na zcu.cz

Symbian-s29.jpg

Povolte PEAPv0, PEAPv1 a PEAPv2
Symbian-s30.jpg

Symbian-s31.jpg

Nyní v záložce EAP by jediným povolenou kombinací měl být EAP-MSCHAPv2. Přejděte na jeho konfiguraci.
Symbian-s32.jpg

Symbian-s33.jpg

Uživatelské jméno je Váš orion-login a heslo je vaše síťové heslo(POZOR! neplést s orion přihlašovacím heslem).
Symbian-s34.jpg

Nyní se vraťte zpět do záložky EAP a přejděte do záložky Šifra. Zkontrolujte, že povolené způsoby šifrování souhlasí s obrázkem.
Symbian-s35.jpg

Nyní opusťte menu Nast. zabezp. WLAN a nastavte domovskou stránku na http://www.zcu.cz (nebo cokoliv co Vám vyhovuje)
Symbian-s36.jpg

V hlavním menu otevřete internetový prohlížeč s libovolnou adresou.
Symbian-s37.jpg

Symbian-s38.jpg

Symbian-s39.jpg

Symbian-s40.jpg

Budete vyzvání k volbě přístupového bodu. Vyberte nově nakonfigurovaný eduroam.
Symbian-s41.jpg

Symbian-s42.jpg

V případě, že jste vše nastavili správně, otevře se Vám požadovaná internetová stránka
Symbian-s43.jpg

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje