Phishing

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 27: Řádka 27:
 
== Odkazy na novinky týkající se phishingu ==
 
== Odkazy na novinky týkající se phishingu ==
 
Informace o aktuálních phishingových útocích jsou pravidelně zveřejňovány mezi Novinkami:
 
Informace o aktuálních phishingových útocích jsou pravidelně zveřejňovány mezi Novinkami:
 +
* [[Aktuality:Upozornění - Ransomware Avaddon|Upozornění - Ransomware Avaddon (26.5.2021)]]
 
* [[Aktuality:Pozor na malware - odkaz v e-mailu|Pozor na malware - odkaz v e-mailu (19.11.2020)]]
 
* [[Aktuality:Pozor na malware - odkaz v e-mailu|Pozor na malware - odkaz v e-mailu (19.11.2020)]]
 
* [[Aktuality:E-maily s nebezpečnou přílohou|E-maily s nebezpečnou přílohou (6.2.2020)]]
 
* [[Aktuality:E-maily s nebezpečnou přílohou|E-maily s nebezpečnou přílohou (6.2.2020)]]

Aktuální verze z 09:38, 14 červenec 2021

V oblasti výpočetní techniky se pojmem phishing označují kriminální aktivity, které jsou založeny na tzv. sociálním inženýrství. Jinak řečeno - proč se snažit ukrást požadované informace, když je uživatel sám prozradí, pokud jej vhodným způsobem požádáme? Líbivé věty, založené na psychologických znalostech, mohou uživatele přimět k prozrazení důvěrných informací, aniž by si všiml či uvědomil, že se stalo něco špatného. Obecně se jedná o podvodné vydávání se za důvěryhodnou osobu či instutici za účelem získání citlivých informací jako jsou hesla, čísla kreditních karet a podobně. Nejčastěji je k tomuto záměru využíván e-mail, ale také webové stránky či telefonáty.

Samotný pojem phishing pochází z anglického termínu password harvesting (sklízení hesel). V českém jazyce se dá setkat také s pojmem rhybaření, což je překladateská slovní hříčka vyjadřující fakt, že pachatel předkládá chutné návnady a čeká, kdo se chytí na udičku.

Obsah

Zobrazit komix "Phishing" ve větším rozlišeníCivenka komix0003.png
Zobrazit komix "Phishing II." ve větším rozlišeníCivenka komix0029.png

[editovat] Odkazy na novinky týkající se phishingu

Informace o aktuálních phishingových útocích jsou pravidelně zveřejňovány mezi Novinkami:

[editovat] Jak poznat podvrh?

Metody rhybaření pro získání potřebných informací mohou být různé, zpravidla očekávají přímo odpověď na zaslaný e-mail či spuštění přílohy e-mailu. Dále existují sofistikovanější postupy, kdy Vás, na základě e-mailu, přimějí navštívit podvrženou kopii stránky, kterou běžně navštěvujete. Přístupové údaje vyplněné na této kopii pak putují přímo k příslušnému rhybáři. Tyto metody jsou nejčastěji zkoušeny na bankách nebo internetových obchodech. Je tedy nutné umět poznat podvržený e-mail, ale také podvrženou stránku, protože se na ni můžete dostat i jinak, než přes odkaz v e-mailu.

[editovat] Podvodné e-maily

Jak poznat, že e-mail, který dorazil do schránky, obsahuje lživé informace a je nebezpečný? Existuje řada příznaků, které jsou velmi podezřelé a při jejich spatření je nutné zvýšit pozornost:

 • je vyžadováno okamžité sdělení citlivých údajů nebo jiná akce, jinak bude něco omezeno/zrušeno/nevydáno/...
 • hypertextové odkazy vedou na úplně jinou adresu, než je specifikováno v textu e-mailu
 • je přítomna spustitelná příloha (samostatně nebo v archivu), nebo na ní vede odkaz
 • neočekávaný jazyk zprávy - například CIV Vám nebude zasílat výzvy v angličtině, u oficiálních sdělení lze předpokládat gramatickou a stylistickou správnost apod.

Dále je nutné si uvědomit, že odesílatel uvedený v hlavičce e-mailu nemusí být nutně autorem zprávy! Jistotu dává pouze elektronický podpis.

Pokud si nejste jisti, zda se jedná o podvržený požadavek v e-mailu, ověřte si pravost telefonicky u odesílatele zprávy, nebo kontaktujte HelpDesk CIV.

[editovat] Podvodné přílohy e-mailů

Často využívanou technikou při phishingu je zasílání souborů se škodlivým kódem (virů apod.) v e-mailech, které se tváří seriózně a pokoušejí se uživatele podvodem přesvědčit k otevření přílohy. Typicky přílohu prezentují jakožto důležitou (obchodní dokumenty, soudní rozhodnutí apod.) nebo zajímavou (exkluzivní fotografie apod.) a pokoušejí se vyvolat v uživateli stres či napětí, které vedou k okamžitému otevření přílohy bez rozmyslu. Pokud se uživateli nepodaří identifikovat samotný e-mail jakožto podvodný dle znaků uvedených výše, je možné nalézt nesrovnalosti i v samotné příloze:

 • Typ (přípona) souboru neodpovídá tomu, o co by se mělo jednat. Pokud má být přílohou např. dokument, měl by být ve známém formátu (.pdf, .doc/.docx, .xls/.xlsx apod.), určitě nebude např. ve spustitelném .exe souboru nebo .vbs skriptu. Totéž platí pro obrázky, videa a veškeré ostatní přílohy. V případě, že Vám typ/přípona souboru nic neříkají, buďte extrémně obezřetní a raději se předem ujistěte o pravosti.
 • Soubor má více přípon. Typ souboru je určen poslední příponou, tedy např. soubor faktura.docx.exe je spustitelným souborem (a pravděpodobně zamaskovaným škodlivým kódem) a nikoli dokumentem!
 • Přílohou je archiv (.zip, .rar, .7z apod.) Až na výjimečné případy není důvod přílohy posílat zabalené v archivu, v případě takovéto přílohy je tedy opět na místě maximální obezřetnost.
 • Pozor na Skrývání přípon v systémech Windows.

[editovat] Falešné www stránky

Při procházení sítě internet se můžete dostat na stránky, které se tváří jako důvěrné známé, ale ve skutečnosti jde pouze o zdařilou kopii. Zpravidla se na ně dostanete přes podstrčený odkaz v emailu. Jak poznat, že se nacházíte na špatné stránce? V následujících příkladech je http zaměněno za hXXp, aby nebylo možné omylem kliknout na podvodnou stránku.

 • Adresa stránky (url) by obsahuje IP adresu (např. hXXp://147.228.1.1/falesna_ebanka.html)
 • Adresa stránky nějakým způsobem paroduje originál, např.
  • hXXp://www.paypa1.com místo hXXp://www.paypal.com (tj. jednička místo písmene el)
  • hXXps://heslo-zcu.cz místo hXXps://heslo.zcu.cz (heslo-zcu je úplně jiná doména než zcu)
 • Je vyžadováno zadání citlivých údajů na nezabezpečené stránce (hXXp místo hXXps)
 • Stránka je zabezpečena nedůvěryhodným certifikátem.

V žádném případě nelze spoléhat na vzhled stránky, protože okopírovat lze vše včetně různých animací či jazykových mutací! Jediné na co lze spoléhat je ověření komunikujícího protějšku certifikáty.

[editovat] Jak phishing funguje?

Jak můžete vidět na příkladech, phishing může mít mnoho forem. Základní princip je ovšem zhruba následovný:

 • Do e-mailové schránky dorazil následující e-mail:
Phishingový e-mail
 • Co je na e-mailu podezřelého
  • Nemá-li majitel e-mailové schránky účet u PayPal, není důvod aby jej firma PayPal upozorňovala na bezpečnostní problém.
  • V případě bezpečnostních problémů je žádná firma jistě nebude řešit po e-mailu.
  • E-mailová adresa nepatří organizaci, která upozorňuje na problém (freemailová adresa na seznam.cz)
  • Hypertextový odkaz vede na stránky, které nemají s PayPal nic společného (zde se text "PayPal" dokonce vůbec nevyskytuje).
 • Dejme tomu, že to uživatel přehlédne a na uvedený odkaz klikne. Stránka, na kterou se dostane vypadá následovně:
Podvržená stránka
 • A takto vypadá originální stránka:
Originální stránka
 • Stránky na první pohled vypadají velmi podobně (viditelný obsah stránky tedy není vhodné prostředek pro rozlišování podvrhů).
 • Při pohledu na URL podvržené stránky si lze všimnout několika věcí
  • Stránka není zabezpečená - v URL je pouze http místo https, chybí ikonky visacích zámků a pozadí URL není podbarvené žlutě (jak to vypadá v jiných prohlížečích než Mozilla Firefox je ukázáno na samostatné stránce). Přenášená data tedy nejsou šifrována, což je u přístupových údajů vždy podezřelé.
  • Něco podobného textu "www.PayPal.com" se v adrese vyskytuje, ale malé písmenko "el" je nahrazeno velkým měkkým "I". Některým lidem totiž stačí vidět známý text v adrese a jsou uchlácholeni. Zahlédnutí takovéhoto triku je vždy podezřelé.
  • Stránka je na serveru www.fawnbeaty.com, protože vše za následujícím lomítkem už jen upřesňuje co má server zobrazit. Firma PayPal těžko nechá řešit bezpečnostní problém jinou firmu - opět podezřelá záležitost.

[editovat] Jak se před phishingem chránit?

 • Zachovat chladnou hlavu. Velká část útočníků spoléhá na to, že uživatele vystresuje (hrozbou zrušení konta, zablokování kreditní karty, exekuce...) a ten pak zbrkle a bez přemýšlení provede požadovanou akci.
 • Všímat si při čtení e-mailů nesrovnalostí, popsaných na této stránce a viditelných v příkladech - gramatických chyb, příloh v nezvyklém formátu, žádostí o vydání osobních údajů apod.
 • Sledovat Novinky, kde jsou zveřejňovány informace o aktuálních phishinových pokusech.
 • V případě sebemenších pochybností neotevírat přílohy, neklikat na odkazy, neodpovídat na e-mail a neprodleně kontaktovat HelpDesk CIV.

[editovat] Příklady phishingových útoků

Na stránce Phishing - příklady se nachází řada ukázek phishingových útoků, se kterými se setkali uživatelé ZČU. Znalost starších útoků a praktik útočníků je neocenitelným pomocníkem při rozpoznávání dalších pokusů.

[editovat] Odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje