Phishingator – Návod pro uživatele

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Pro přihlášení do systému Phishingator (LPS:Phishingator) stačí přejít na adresu https://phishingator.zcu.cz a kliknout na tlačítko Přihlásit se. Přihlašovací údaje jsou stejné jako pro přihlášení do jiných systémů na ZČU (jako např. do STAG), tedy Orion kontem uživatele.

Úvodní stránka

Obsahuje osobní statistiku uživatele znázorňující počet cvičných phishingových zpráv, které byly uživateli odeslány a stejně tak osobní úspěšnost v odhalování phishingu, kterou si lze prohlédnout i na příslušném grafu (jestliže jsou již k dispozici nějaká relevantní data).

Moje účast v programu

Uživatel si po přihlášení do systému může zvolit, zdali chce dobrovolně přijímat cvičné phishingové e-maily, které připravuje bezpečnostní tým WIRT. Spolu s tím si může nastavit limit (resp. maximální počet) cvičných phishingových e-mailů, které chce ještě do budoucna přijmout.

Při přihlášení k dobrovolnému odebírání cvičných phishingových zpráv může uživatel takové e-maily očekávat párkrát do roka (tedy v minimálním počtu) a svou účast v programu má možnost kdykoliv zrušit.

Přijaté phishingové e-maily

V této sekci má uživatel možnost si detailně prohlédnout seznam všech cvičných phishingových e-mailů, které mu byly v minulosti doručeny. U každého e-mailu navíc vidí i svou reakci, tedy to, jakým způsobem na konkrétní e-mail reagoval (například zdali navštívil podvodnou stránku přístupnou z tohoto e-mailu a zadal do formuláře platné přihlašovací údaje apod.) či nereagoval. U podvodného e-mailu je vždy vytvořen i seznam indicií (zakroužkované pasáže v textu s popisem, co konkrétně vyvolává podezření), na základě kterých může uživatel zpětně zjistit, zdali postupoval správně nebo čeho by si měl do budoucna všímat.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje