Počítačové učebny CIV

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Následující tabulka ukazuje seznam a přehled vybavení veřejných počítačových učeben ve správě CIV. Ve všech učebnách platí Provozní řád veřejných počítačových učeben CIV. Popis softwaru instalovaného na počítačích ve veřejných učebnách naleznete na této stránce.

Kromě veřejných počítačových učeben můžete rovněž využít Informační kiosky ZČU.

Tabulka počítačových učeben CIV

Učebna Stanice Notebooky Vybavení počítači Režim Orion 7 Orion Linux Provozní doba
UI201 20 HPEliteDesk800G3TWR[HP] X X 8:00 − 20:00
UI202 20 HPEliteDesk800G3TWR[HP] + výkonná grafika, vhodné pro náročnější práci X X
UI104 12 HPEliteDesk800G3TWR[HP] O, J X
UL602 31 HPEliteDesk800G3TWR[HP] J, R X
EP207 15 8 HPEliteDesk800G3TWR[HP] J X X 8:00 − 18:00
KL208 16 HPEliteDesk800G3TWR[HP] J, R X 8:00 − 20:00
UI505 10+6 PC různých konfigurací a další vybavení pro potřeby IoT lab O, J
Celkem 124 + 6 8

Provoz:
Zobrazená provozní doba učeben platí pro pondělí až pátek během semestru. O zkouškovém období a o prázdninách je provozní doba upravována.

Režim:

  • O .. přístup omezen pouze pro uživatele se zvláštními právy
  • R .. učebna je převážně rozvrhována
  • J .. vstup na JIS kartu

Zkratky místností viz tato stránka.

Další počítače

K počítači se dá ještě dostat v katedrálních učebnách, nebo veřejných fakultních učebnách. Jejich vybavení, umístění a správa je v rukou jednotlivých kateder a fakult. V těchto učebnách nemusí být zajištěna přenositelnost uživatelského nastavení do/z běžných veřejných učeben a nemusí zde být možnost přihlášení do systému Orion. Mnoho volně přístupných počítačů ve svých studovnách má také Univerzitní knihovna.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje