Práce:Plný výpis studentských prací

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(aktualizace)
(zakaz archivovanych praci)
 
Řádka 7: Řádka 7:
 
namespace = Práce
 
namespace = Práce
 
category = Design
 
category = Design
 +
notcategory = Archiv
 
suppresserrors = true
 
suppresserrors = true
 
shownamespace = false
 
shownamespace = false
Řádka 16: Řádka 17:
 
namespace = Práce
 
namespace = Práce
 
category = Programování
 
category = Programování
 +
notcategory = Archiv
 
suppresserrors = true
 
suppresserrors = true
 
shownamespace = false
 
shownamespace = false
Řádka 25: Řádka 27:
 
namespace = Práce
 
namespace = Práce
 
category = Databáze
 
category = Databáze
 +
notcategory = Archiv
 
suppresserrors = true
 
suppresserrors = true
 
shownamespace = false
 
shownamespace = false
Řádka 34: Řádka 37:
 
namespace = Práce
 
namespace = Práce
 
category = Operační systémy
 
category = Operační systémy
 +
notcategory = Archiv
 
suppresserrors = true
 
suppresserrors = true
 
shownamespace = false
 
shownamespace = false
Řádka 43: Řádka 47:
 
namespace = Práce
 
namespace = Práce
 
category = Služby
 
category = Služby
 +
notcategory = Archiv
 
suppresserrors = true
 
suppresserrors = true
 
shownamespace = false
 
shownamespace = false
Řádka 52: Řádka 57:
 
namespace = Práce
 
namespace = Práce
 
category = Software
 
category = Software
 +
notcategory = Archiv
 
suppresserrors = true
 
suppresserrors = true
 
shownamespace = false
 
shownamespace = false
Řádka 61: Řádka 67:
 
namespace = Práce
 
namespace = Práce
 
category = Síť
 
category = Síť
 +
notcategory = Archiv
 
suppresserrors = true
 
suppresserrors = true
 
shownamespace = false
 
shownamespace = false
Řádka 71: Řádka 78:
 
namespace = Práce
 
namespace = Práce
 
category = Semestrální práce
 
category = Semestrální práce
 +
notcategory = Archiv
 
suppresserrors = true
 
suppresserrors = true
 
shownamespace = false
 
shownamespace = false
Řádka 80: Řádka 88:
 
namespace = Práce
 
namespace = Práce
 
category = Bakalářské práce
 
category = Bakalářské práce
 +
notcategory = Archiv
 
suppresserrors = true
 
suppresserrors = true
 
shownamespace = false
 
shownamespace = false
Řádka 89: Řádka 98:
 
namespace = Práce
 
namespace = Práce
 
category = Diplomové práce
 
category = Diplomové práce
 +
notcategory = Archiv
 
suppresserrors = true
 
suppresserrors = true
 
shownamespace = false
 
shownamespace = false
 
include=*
 
include=*
 
</dpl>
 
</dpl>

Aktuální verze z 17:57, 2 březen 2021

CIV pro studenty připravuje pravidelně témata pro semestrální práce (SP), projekty a bakalářské práce (BP) a diplomové práce (DP). Jednotlivá témata vycházejí z potřeb CIV a předpokládá se jejich nasazení v běžném provozu. Pokud máte zájem o zadání, napište zadavateli a sjednejte si s ním schůzku. Vše potřebné vám vysvětlí a přesně popíše. Schůzka není závazná, měli by jste získat přesnější představu o úkolu. Úplné zadání je vytvořeno až po konzultaci. Můžete se obrátit i na rezervované zadání, zadavatel jej může nechat vypsat vícekrát.

Zadavatel od studenta očekává:

 • samostatnost a iniciativitu
 • podrobně konzultovat řešené zadání v každé části řešení

Na oplátku zadavatel poskytne:

 • potřebné informace pro splnění zadání a vizi předpokládaného výsledku
 • potřebné nástroje nebo zařízení (hardware, software, přístupy k datům, ...)
 • konzultace

Zkrácený výpis prací (jen nadpisy).

Obsah

[editovat] Téma práce

[editovat] Design

[editovat] Programování

 • Aplikace pro facebook - vložení požadavku do RT (SP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Bořík
  Rezervováno: ne
  Předmětem práce je vytvoření aplikace pro facebookové stránky http://facebook.com/Civenka, pomocí které lze zadat a odeslat požadavek do RT systému ZČU.
 • Aplikace pro zpracování dat z lékařského tlakoměru
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne

  Nastudujte vhodnost serverless prostředí (AWS Lambda, Google Cloud functions, Azure functions, ...) pro vizualizaci dat z lékařského tlakoměru (poskytuje CSV soubor). Ve vybraném serverless prostředí vytvořte aplikaci s uživatelskými účty a možností zpracování dat do přehledových grafů a tabulek.

  Rozsah zadání bude upraven dle typu práce.
 • Efektivní přenos družicových snímků z programů ESA (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne
  Evropská kosmická agentura (ESA) distribuuje satelitní snímky zemského povrchu s pomocí svého vlastního SW produktu DataHub System (DhuS). Práce sestává ze dvou praktických částí:

  1. Vytvoření samostatné komponenty, která dokáže přes API sledovat přírůstky na vzdáleném serveru a optimalizovat jejich stahování tak, aby efektivně využila dostupnou přenosovou kapacitu. Přenosovou kapacitu omezuje především limit na počet současně otevřených spojení, tj. synchronizátor musí umět zejména hospodařit s vlákny.
  2. Kontribuce do produktu ESA DataHub System (DhuS) vyvinutý v Javě. Minimální příspěvek spočívá v úpravě kódu pro import produktů tak, aby bylo možné při importu zvolit ID. Současný kód při importu dat do serveru umožňuje pouze vygenerovat nové ID.
  V teoretické části práce lze zhodnotit efektivitu stávajícího přenosového mechanismu a srovnat ji z vytvořeným řešením, případně dále s dalšími vhodnými technikami přenosu a synchronizace velkých dat.
 • Prostředí pro prezentaci měření a snímků zemského povrchu na mapovém podkladu s využitím open source (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne
  Při zpracování satelitních snímků a měření z programu Copernicus vznikají výsledky nejrůznější povahy (od numerické hodnoty až po rastrové či vektorové soubory či jiné komplexní datové sady). Každý takový výsledek se vztahuje ke konkrétní části zemského povrchu. Cílem práce je vystavět prostředí pro prezentaci takových výsledků v prostředí Webu, a to dvěma způsoby:

  1. Výsledky, které jsou k tomu vhodné (mají povahu grafického souboru odpovídajícího konkrétní části zemského povrchu), prezentovat jako overlay přímo na mapovém podkladu.
  2. Dostupnost ostatních výsledků v mapovém podkladu indikovat jiným vhodným způsobem.
  Součástí práce je vytvoření vhodné databáze výsledků a katalogu, který umožní vyhledávání podle atributů. Katalog musí podporovat strojový přístup k funkcím vyhledávání a stahování výsledků. Celé řešení pak musí podporovat import nových výsledků a s vynaložením přiměřeného úsilí též zavedení nových typů výsledků.
 • SW pro analýzu vytíženosti dynamických poolu DHCP (SP)
  Zadání vypsal: Ing. Aleš Padrta, Ph.D.

  Rezervováno: ne

  Předmětem práce je vytvoření SW (v jazyce C), který z textového logu DHCP načte informace o zapůjčování a vracení IP adres a na jejich základě spočítá vytížení (počet přidělených adres) v čase. Možno dále pokračovat jako BP/DP, kdy bude nástroj příkazové řádky rozšířen na webovou aplikaci s automatickýcm zpracováním logů, generováním grafů, posíláním reportů apod.
 • Webové administrační rozhraní pro OpenAFS (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne

  Pro OpenAFS na ZČU navhnout a vytvořit webové administrační rozhraní pro jeho správu. V co největší míře využít již existující části (knihovny, autentizační moduly, ...) a soustředit se na logiku často prováděných činností (založení, releasování a přesouvání volumu, kontrola vazeb mezi souborovým a databázovým serverem, ...).

[editovat] Databáze

[editovat] Operační Systémy

[editovat] Služby

 • Alternativní obrazy výpočetních uzlů (BP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera
  Rezervováno: ne
  Příprava obrazu výpočetního uzlu pro gridové vědecko-technické výpočty. Analýza a dokumentace specifických funkcí výpočetního obrazu pro MetaCentrum (specifický HW, dávkový systém, AAI, monitoring, atd.), realizace obrazu založeného na distribuci Ubuntu Linux.
 • Automatizace obnovy PKI certifikátů (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Pavel Jindra

  Rezervováno: ne

  Analýza, návrh a realizace rešení pro automatickou obnovu certifikátů uložených na fyzickém autentizačním předmětu (JIS karta) v prostředí ZČU a certifikační autority EJBCA.
 • Elektronický informační systém místností (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne
  Návrh a pilotní realizace elektronického informačního systému pro učebny, laboratoře a přednáškové mísnosti ZČU. Je realizovatelný (a s využitím jakých technologií) záměr opatřit řádově stovky místností malými informačními panely ve stylu letiste.zcu.cz? Řešení centrální správy, konfigurace, rozbor pořizovacích a provozních nákladů

  jednotlivých variant
 • Podpora mapových informací na webech ZČU (SP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Bořík

  Rezervováno: ne

  Různé webové aplikace v zcu.cz doméně poskytují informaci o místnosti ve tvaru zkratky (UP101). Cílem práce je vytvořit podporu pro snadné odkazování zkratkou místnosti na mapové servery ve tvaru např. mapa.zcu.cz/UP101. Zdrojem informace o umístění místnosti může být pasportizace, cílovým odkazem pro zobrazení pozice je některý veřejný mapový server nebo přímo data pasportizace. Přidanými funkcemi může být např. nalezení a zobrazení cesty od jedné místnosti k druhé včetně případných přesunů pomocí MHD mezi lokalitami a podobně.
 • Privátní cloud v prostředí ZČU (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Analýza a návrh zřízení služby privátního cloudu (hosting virtuálních strojů) v prostředí ZČU. Zprovoznění vybraného otevřených řešení ve formě prototypu, návaznost na prostředí Orion. Návrh a realizace testů užitných a provozních parametrů, vyhodnocení, případně podíl na vývoji řešení. Pozn: předpokládané řešení OpenNebula.
 • Redirektor webových adres (SP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Bořík

  Rezervováno: ne

  V tištěných materiálech je třeba uvádět krátké srozumitelné odkazy na webové stránky. Součástí aplikace je zadávací formulář (Orion login s autorizací, další atributy platnost url, veřejná dostupnost, komentář, zadavatel...). Redirektor pak dle údajů v databázi přesměruje požadavek z url.zcu.cz/zkratka na konkrétně zadaný odkaz. Jedná se o obdobu veřejně dostupných služeb jako go.to nebo tinyurl.com/.
 • Virtuální pracovní stanice Orion Win 8 (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Obraz virtuálního stroje sloužícího jako dočasný desktop s předkonfigurovaným prostředím pro několik zásadních aplikací ZČU (informační systémy) založený na Win 8. Alternativa ke stanici OrionIS. Analýza a návrh řešení (veřejně dostupný image, jeho doprava na stanici a provoz, návaznost na ostatní systémy a služby - tisk, autentizace, periferie), portování existujícího řešení na platformu Win 8.
 • Využití cloud computing pro podporu výuky (BP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Návrh možností využití konceptu cloud computing - obrazy hotových prostředí (OS, aplikace, databáze, celé sítě) - jako studijní opory pro cvičení odborných předmětů. Zhodnocení a ověření použití prostředků národní gridové iniciativy CESNET pro provoz těchto virtuálních výukových prostředí.
 • Výběr a realizace skladu vědeckých dat (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Analýza možných řešení pro ukládání datových souborů z vědecko-výzkumných experimentů (výsledky výpočtů či data z měřících přístrojů). Rozbor dostupných služeb (ZČU, CESNET), návrh metodiky vyhodnocení (výkon, vlastnosti, spolehlivost), realizace odpovídajících měření
 • Webový přístup k AFS (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Jednotný diskový prostor v distribuovaném prostředí ZČU Orion je uložen na OpenAFS. Zhodnocení možných přístupů k AFS bez instalace OpenAFS klienta. Rozvoj používaného web GUI (napojení na federace, možnost sdílení dat s týmy napříč ČR), vylepšení GUI (příspěvek k vývoji), posouzení možných dalších řešení (jiná webová GUI, WebDAV). Návrh a realizace zátěžových testů, vyhodnocení a návrh optimalizace.

[editovat] Software

 • Aktualizace webového rozhraní k diskovému prostoru
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg
  Rezervováno: ne
  Analyzujte současný stav a možnosti webového přístup k souborovému systému. Používáme dva projekty: Cílem je připravit instanci nového systému (vlastní nebo existující projekt), který umožní přístup uživatelům k souborovému systému AFS z webového prostředí.
 • Aplikace pro zpracování dat z lékařského tlakoměru
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne

  Nastudujte vhodnost serverless prostředí (AWS Lambda, Google Cloud functions, Azure functions, ...) pro vizualizaci dat z lékařského tlakoměru (poskytuje CSV soubor). Ve vybraném serverless prostředí vytvořte aplikaci s uživatelskými účty a možností zpracování dat do přehledových grafů a tabulek.

  Rozsah zadání bude upraven dle typu práce.
 • Framework pro CFEngine3
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne
  Prostudujte dostupné frameworky, např.:

  pro konfigurační management CFEngine3.

  Vyberte vhodný framework pro IT prostředí na ZČU a připravte jej pro nasazení do již existující politiky konfiguračního managementu.
 • Generování dokumentace z jazyka CFEngine
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne
  Prostudujte možnosti automatického generování dokumentace ze zdrojových kódů jako je například:


  Navrhněte řešení, jak generovat dokumentaci pro jazyk CFEngine3. Lze použít i jiný vhodný projekt a rozšířit ji o podporu tohoto jazyka. Navržené řešení realizujte.

  Rozsah práce lze upravit dle typu práce.
 • Nasazení Enterprise CFEngine3
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne
  Prostudujte CFEngine a připravte nasazení Enterprise varianty (do 25 klientů zdarma) pro IT prostředí ZČU. Pro centrální správu systémů se již používá komunitní verze, avšak Enterprise verze umožňuje navíc sběr dat a vytváření přehledů. Téma volně navazuje na předešlou diplomovou práci, která se zabývala centrální správou operačních systémů.

  Rozsah zadání lze upravit dle typu práce.
 • Plugin do vývojového prostředí IntelliJ IDEA (BP/DP)
  Zadání vypsal: Ing. Lukáš Valenta

  Rezervováno: ne

  Vývojáři IS/STAG používají námi vyvinutý nástroj, který slouží k volání databázových dotazů a tvorbě nad nimi postavených reportů. Bohužel nám chybí nástroj na komfortní editaci atributů, vývojáři zatím informace sepisují ve formátu JSON, který byl zvolen jako rozumné, nicméně prozatímní řešení.

  Poptáváme vytvoření pluginu do vývojového prostředí IntelliJ Idea, který by vytvořil v GUI „okénko“, které bude umožňovat atributy komfortně editovat (a výsledek bude ukládat do zmíněného JSONu). Naše představa je velmi blízká tomu, jak se ve vývojových prostředích editují například vizuální komponenty, tj. „něco takového“ (to okénko vpravo – „Inspector“):

  New plugin intellij.png

  Technická představa:

  Náš modul se neustále vyvíjí a možnosti v popisu entit se v JSON průběžně rozšiřují. Ideální by bylo, kdyby modul uměl na základě nějakého popisu struktury souboru (např. XML/JSON schématu) vygenerovat podobu okénka. Nutně na tom však netrváme:

  • Jednoduchá varianta:
   • Okénko bude napevno naprogramované na podobu JSONu, která je nyní.
  • Máme k dispozici XML/JSON schema, které popisuje výsledný JSON, okénko by se umělo adaptovat podle průběžně aktualizovaného schématu.
   • Pro zacatek nam staci podporovat tyto datove typ / moznosti:
    • retezec, cislo (zadava se normalne v nejakem malem input boxu)
    • boolean - zaskrtavatko. Ale melo by to byt takove to zaskrtavatko se tremi stavy. Stav zaskrtnuto, stav nezaskrtnuto a pak takovej ten stav "prazdnej", jako ze neni ani jedna z voleb (protoze nektere checkboxy maji defaultni hodnotu, pokud nejsou vyslovene nastaveny, na true a nektere na false).
    • nektere typy jsou komplexni - udelat to asi rozklikavaci (aby to jakoby ukazovalo, ze data tvori stromovou strukturu)
    • elementy mohou byt maxOccurs="unbounded". Tohle musi GUI respektovat a umoznit to asi nejak "rozklikavat", umoznit pridat dalsi a umoznit smazat stavajici.
  Zcela konkrétní detaily zadání bychom vyjasnili na schůzce.
 • Univerzální vyhledávání pro portálové rozhraní (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Lukáš Valenta

  Rezervováno: ne

  Cíl práce stručně a jasně: Do portálového rozhraní ZČU (a dalších cca 15-ti portálů škol využívajících IS/STAG) dodělat fulltextové vyhledávání, které bude umět procházet obsah všech podporovaných, v portálu nainstalovaných aplikací.

  IS/STAG obecne a jeho část “Prohlížení” konkretne obsahuje velke mnozstvi informaci, informace jsou ale izolovane a nelze jednoduse najit a zkombinovat informaci z ruznych sekci najednou (napr. predmety + st. plany). Minimalne pro prohlizeni to drive za nas z velke casti delal Google, ale Prohlizeni, na zacatku koncipovane jako otevrene, se postupne zavira (nejen kvuli GDPR, je to obecny trend). Kazda skola ma navic jine pozadavky na verejne zobrazovana data. Hledame tedy moznost, jak nasim uzivatelum (prihlasenym) zpristupnit “fulltextove” vyhledavani v IS/STAG. S dostatecne jednoduchym GUI (zadne slozite filtry jako ve stavajicim Prohlizeni), v prostredi, ktere mame pod kontrolou (portal.zcu.cz).

  Co vsechno lze prohledavat (skupiny dat, dostupne datasety):

  • Informace dostupné v prohlížení IS/STAG:
   • Programy, obory, plány (+ segmenty, bloky, předměty a vzájemné vazby).
   • Předměty (a vazby na termíny, rozvrhy)
   • Učitelé (a vazby na předměty, termíny, programy/plány)
   • Zkouškové termíny (volitelně)
   • Zkouškové termíny, kalendář (volitelně)
  • Přijímací řízení, programy a obory nabízené v e-přihlášce
  • Portálové rozhraní jako takové - alespoň vyhledávat v názvech jednotlivých stránek
  • Hodnocení kvality výuky (vazba na předměty)
  • Courseware - textový obsah + dokumenty (vazba na předměty)
  • Semestralni prace (vazba na predmety)
  • Personalizované informace (stipendia, vlastní rozvrh a jeho historie, známky)

  Cílem je vytvoření prototypu aplikace vyhledávání a prezentace výsledků (detail výsledku vyhledávání je obvykle již k dispozici na nějakém URL [např. prohlížení]). Není nezbytne nutne zahrnout vsechny konkretni entity z jedne skupiny / datasetu (napr. vsechny informace z Prohlizeni). Staci jedna typova, tedy napriklad prohledavani predmetu a jeho vazby (opet staci typove jedna, s naznacenym postupem, jak se zpracuji ostatni informace do hloubky).

  Aplikace by mela ale obsahovat prototyp integrace vsech popsanych skupin dat / datasetu, tak aby bylo mozne aplikaci dale rozvíjet podle daneho prototypu.

  Pozor na to, ze ve vysledcich vyhledavani by se mely spojit informace verejne dostupne a personalizovane. Ty personalizovane samozrejme nesmi byt dostupne jinym uzivatelum.

  Technologie

  Pouzite technologie jsou plne na resiteli. Pozadavky a podmínky zadavatele jsou:

  • integrovatelnost s IS/STAG a Portalem ZCU (vyhledavani bude soucasti portalu), tedy zjednodusene receno server side java aplikace.
  • Data, ktera chceme prohledavat, jsou ulozena v DB Oracle a pristup k nim je mozny:
   • na DB úrovni (existuje řada “selectu” i java objektu, ktere je pouzivaji).
   • Web Services (REST / SOAP)
   • případně použít web scraping.
  Zpusob reseni neni soucasti zadani - jako jeden z vystupu prace se ocekava doporuceni vyhovujicich nastroju, knihoven, postupu a best practices. Dalsim vystupem bude funkcni vyhledavani v alespon jedne entite z kazdeho datasetu. Pokud bude pouzity nejaky existujici search engine, pak musi k nemu existovat jednoduchy pristup z prostredi jazyka Java (nativni / Web services / ...).
 • Vytvoření testů pro konfigurační management OS Linux (BP/DP)
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne

  Prostudujte dostupné možnosti pro automatické testování konfiguračního managementu CFEngine3 v Linuxu. Vyberte vhodný způsob testování s ohledem na aktuální použití v IT prostředí na ZČU a připravte je pro nasazení. Konfigurační management je udržován v Git repozitáři v prostředí GitLab s runnery pro CI/CD.
 • Úprava modulu BusinessProcesses pro monitoring
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne

  Současný modul BusinessProcesses pro přehledy monitoringu Incinga 2, který používáme pro HelpDesk, se neumí chovat dynamicky, všechny úpravy je třeba provádět ručně. Cílem je modul upravit tak, aby uměl používat skupiny nebo filtry. Jde tedy o vyřešení požadavku na doplnění funkcionality tohoto modulu.

[editovat] Síť


[editovat] Druh práce

[editovat] Semestrální práce

[editovat] Bakalářské práce

 • Aktualizace webového rozhraní k diskovému prostoru
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg
  Rezervováno: ne
  Analyzujte současný stav a možnosti webového přístup k souborovému systému. Používáme dva projekty: Cílem je připravit instanci nového systému (vlastní nebo existující projekt), který umožní přístup uživatelům k souborovému systému AFS z webového prostředí.
 • Alternativní obrazy výpočetních uzlů (BP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Příprava obrazu výpočetního uzlu pro gridové vědecko-technické výpočty. Analýza a dokumentace specifických funkcí výpočetního obrazu pro MetaCentrum (specifický HW, dávkový systém, AAI, monitoring, atd.), realizace obrazu založeného na distribuci Ubuntu Linux.
 • Aplikace pro zpracování dat z lékařského tlakoměru
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne

  Nastudujte vhodnost serverless prostředí (AWS Lambda, Google Cloud functions, Azure functions, ...) pro vizualizaci dat z lékařského tlakoměru (poskytuje CSV soubor). Ve vybraném serverless prostředí vytvořte aplikaci s uživatelskými účty a možností zpracování dat do přehledových grafů a tabulek.

  Rozsah zadání bude upraven dle typu práce.
 • Framework pro CFEngine3
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne
  Prostudujte dostupné frameworky, např.:

  pro konfigurační management CFEngine3.

  Vyberte vhodný framework pro IT prostředí na ZČU a připravte jej pro nasazení do již existující politiky konfiguračního managementu.
 • Generování dokumentace z jazyka CFEngine
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne
  Prostudujte možnosti automatického generování dokumentace ze zdrojových kódů jako je například:


  Navrhněte řešení, jak generovat dokumentaci pro jazyk CFEngine3. Lze použít i jiný vhodný projekt a rozšířit ji o podporu tohoto jazyka. Navržené řešení realizujte.

  Rozsah práce lze upravit dle typu práce.
 • Implementace jednotného vizuálního stylu ZČU do prostředí CIV (SP/BP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Bořík

  Rezervováno: ne

  Grafické návrhy a přípravy šablon elektronických dokumentů (korespondence, prezentace, dokumentace, webové stránky...), návrhy úprav designu aplikací provozovaných CIVem. Vše řešeno v rámci JVS ZČU a s přihlédnutím ke specifiku výpočetních aplikací.
 • Nasazení Enterprise CFEngine3
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne
  Prostudujte CFEngine a připravte nasazení Enterprise varianty (do 25 klientů zdarma) pro IT prostředí ZČU. Pro centrální správu systémů se již používá komunitní verze, avšak Enterprise verze umožňuje navíc sběr dat a vytváření přehledů. Téma volně navazuje na předešlou diplomovou práci, která se zabývala centrální správou operačních systémů.

  Rozsah zadání lze upravit dle typu práce.
 • Otestování a nasazení nástroje pro sběr údajů o HW a SW vybavení
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne
  Analyzujte možnosti sběru a zpracování informací o HW a SW serverů a dalších zařízení. Vyberte vhodný nástroj a nasaďte jej do prostředí ZČU. Jako jeden z kandidátů může být http://www.ocsinventory-ng.org/en/demo/

  Rozsah zadání bude upraven podle typu práce.
 • Plugin do vývojového prostředí IntelliJ IDEA (BP/DP)
  Zadání vypsal: Ing. Lukáš Valenta

  Rezervováno: ne

  Vývojáři IS/STAG používají námi vyvinutý nástroj, který slouží k volání databázových dotazů a tvorbě nad nimi postavených reportů. Bohužel nám chybí nástroj na komfortní editaci atributů, vývojáři zatím informace sepisují ve formátu JSON, který byl zvolen jako rozumné, nicméně prozatímní řešení.

  Poptáváme vytvoření pluginu do vývojového prostředí IntelliJ Idea, který by vytvořil v GUI „okénko“, které bude umožňovat atributy komfortně editovat (a výsledek bude ukládat do zmíněného JSONu). Naše představa je velmi blízká tomu, jak se ve vývojových prostředích editují například vizuální komponenty, tj. „něco takového“ (to okénko vpravo – „Inspector“):

  New plugin intellij.png

  Technická představa:

  Náš modul se neustále vyvíjí a možnosti v popisu entit se v JSON průběžně rozšiřují. Ideální by bylo, kdyby modul uměl na základě nějakého popisu struktury souboru (např. XML/JSON schématu) vygenerovat podobu okénka. Nutně na tom však netrváme:

  • Jednoduchá varianta:
   • Okénko bude napevno naprogramované na podobu JSONu, která je nyní.
  • Máme k dispozici XML/JSON schema, které popisuje výsledný JSON, okénko by se umělo adaptovat podle průběžně aktualizovaného schématu.
   • Pro zacatek nam staci podporovat tyto datove typ / moznosti:
    • retezec, cislo (zadava se normalne v nejakem malem input boxu)
    • boolean - zaskrtavatko. Ale melo by to byt takove to zaskrtavatko se tremi stavy. Stav zaskrtnuto, stav nezaskrtnuto a pak takovej ten stav "prazdnej", jako ze neni ani jedna z voleb (protoze nektere checkboxy maji defaultni hodnotu, pokud nejsou vyslovene nastaveny, na true a nektere na false).
    • nektere typy jsou komplexni - udelat to asi rozklikavaci (aby to jakoby ukazovalo, ze data tvori stromovou strukturu)
    • elementy mohou byt maxOccurs="unbounded". Tohle musi GUI respektovat a umoznit to asi nejak "rozklikavat", umoznit pridat dalsi a umoznit smazat stavajici.
  Zcela konkrétní detaily zadání bychom vyjasnili na schůzce.
 • Správa repozitáře Debian pro servery a testování (SP/BP)
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne

  Navrhnout systém a způsob práce s repozitářem pro Debian (vytvoření, aktualizace, vlastní balíky, ...). Současně navrhněte automatický systém testů pro zavislosti balíků a jejich správu. V práci by měly být využity již existujicí projekty a nástroje v co největší míře.
 • Vytvoření testů pro konfigurační management OS Linux (BP/DP)
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne

  Prostudujte dostupné možnosti pro automatické testování konfiguračního managementu CFEngine3 v Linuxu. Vyberte vhodný způsob testování s ohledem na aktuální použití v IT prostředí na ZČU a připravte je pro nasazení. Konfigurační management je udržován v Git repozitáři v prostředí GitLab s runnery pro CI/CD.
 • Využití cloud computing pro podporu výuky (BP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Návrh možností využití konceptu cloud computing - obrazy hotových prostředí (OS, aplikace, databáze, celé sítě) - jako studijní opory pro cvičení odborných předmětů. Zhodnocení a ověření použití prostředků národní gridové iniciativy CESNET pro provoz těchto virtuálních výukových prostředí.
 • Úprava modulu BusinessProcesses pro monitoring
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne

  Současný modul BusinessProcesses pro přehledy monitoringu Incinga 2, který používáme pro HelpDesk, se neumí chovat dynamicky, všechny úpravy je třeba provádět ručně. Cílem je modul upravit tak, aby uměl používat skupiny nebo filtry. Jde tedy o vyřešení požadavku na doplnění funkcionality tohoto modulu.

[editovat] Diplomové práce

 • Aktualizace webového rozhraní k diskovému prostoru
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg
  Rezervováno: ne
  Analyzujte současný stav a možnosti webového přístup k souborovému systému. Používáme dva projekty: Cílem je připravit instanci nového systému (vlastní nebo existující projekt), který umožní přístup uživatelům k souborovému systému AFS z webového prostředí.
 • Aplikace pro zpracování dat z lékařského tlakoměru
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne

  Nastudujte vhodnost serverless prostředí (AWS Lambda, Google Cloud functions, Azure functions, ...) pro vizualizaci dat z lékařského tlakoměru (poskytuje CSV soubor). Ve vybraném serverless prostředí vytvořte aplikaci s uživatelskými účty a možností zpracování dat do přehledových grafů a tabulek.

  Rozsah zadání bude upraven dle typu práce.
 • Automatizace obnovy PKI certifikátů (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Pavel Jindra

  Rezervováno: ne

  Analýza, návrh a realizace rešení pro automatickou obnovu certifikátů uložených na fyzickém autentizačním předmětu (JIS karta) v prostředí ZČU a certifikační autority EJBCA.
 • Efektivní přenos družicových snímků z programů ESA (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne
  Evropská kosmická agentura (ESA) distribuuje satelitní snímky zemského povrchu s pomocí svého vlastního SW produktu DataHub System (DhuS). Práce sestává ze dvou praktických částí:

  1. Vytvoření samostatné komponenty, která dokáže přes API sledovat přírůstky na vzdáleném serveru a optimalizovat jejich stahování tak, aby efektivně využila dostupnou přenosovou kapacitu. Přenosovou kapacitu omezuje především limit na počet současně otevřených spojení, tj. synchronizátor musí umět zejména hospodařit s vlákny.
  2. Kontribuce do produktu ESA DataHub System (DhuS) vyvinutý v Javě. Minimální příspěvek spočívá v úpravě kódu pro import produktů tak, aby bylo možné při importu zvolit ID. Současný kód při importu dat do serveru umožňuje pouze vygenerovat nové ID.
  V teoretické části práce lze zhodnotit efektivitu stávajícího přenosového mechanismu a srovnat ji z vytvořeným řešením, případně dále s dalšími vhodnými technikami přenosu a synchronizace velkých dat.
 • Elektronický informační systém místností (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne
  Návrh a pilotní realizace elektronického informačního systému pro učebny, laboratoře a přednáškové mísnosti ZČU. Je realizovatelný (a s využitím jakých technologií) záměr opatřit řádově stovky místností malými informačními panely ve stylu letiste.zcu.cz? Řešení centrální správy, konfigurace, rozbor pořizovacích a provozních nákladů

  jednotlivých variant
 • Framework pro CFEngine3
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne
  Prostudujte dostupné frameworky, např.:

  pro konfigurační management CFEngine3.

  Vyberte vhodný framework pro IT prostředí na ZČU a připravte jej pro nasazení do již existující politiky konfiguračního managementu.
 • Generování dokumentace z jazyka CFEngine
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne
  Prostudujte možnosti automatického generování dokumentace ze zdrojových kódů jako je například:


  Navrhněte řešení, jak generovat dokumentaci pro jazyk CFEngine3. Lze použít i jiný vhodný projekt a rozšířit ji o podporu tohoto jazyka. Navržené řešení realizujte.

  Rozsah práce lze upravit dle typu práce.
 • Nasazení Enterprise CFEngine3
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne
  Prostudujte CFEngine a připravte nasazení Enterprise varianty (do 25 klientů zdarma) pro IT prostředí ZČU. Pro centrální správu systémů se již používá komunitní verze, avšak Enterprise verze umožňuje navíc sběr dat a vytváření přehledů. Téma volně navazuje na předešlou diplomovou práci, která se zabývala centrální správou operačních systémů.

  Rozsah zadání lze upravit dle typu práce.
 • Plugin do vývojového prostředí IntelliJ IDEA (BP/DP)
  Zadání vypsal: Ing. Lukáš Valenta

  Rezervováno: ne

  Vývojáři IS/STAG používají námi vyvinutý nástroj, který slouží k volání databázových dotazů a tvorbě nad nimi postavených reportů. Bohužel nám chybí nástroj na komfortní editaci atributů, vývojáři zatím informace sepisují ve formátu JSON, který byl zvolen jako rozumné, nicméně prozatímní řešení.

  Poptáváme vytvoření pluginu do vývojového prostředí IntelliJ Idea, který by vytvořil v GUI „okénko“, které bude umožňovat atributy komfortně editovat (a výsledek bude ukládat do zmíněného JSONu). Naše představa je velmi blízká tomu, jak se ve vývojových prostředích editují například vizuální komponenty, tj. „něco takového“ (to okénko vpravo – „Inspector“):

  New plugin intellij.png

  Technická představa:

  Náš modul se neustále vyvíjí a možnosti v popisu entit se v JSON průběžně rozšiřují. Ideální by bylo, kdyby modul uměl na základě nějakého popisu struktury souboru (např. XML/JSON schématu) vygenerovat podobu okénka. Nutně na tom však netrváme:

  • Jednoduchá varianta:
   • Okénko bude napevno naprogramované na podobu JSONu, která je nyní.
  • Máme k dispozici XML/JSON schema, které popisuje výsledný JSON, okénko by se umělo adaptovat podle průběžně aktualizovaného schématu.
   • Pro zacatek nam staci podporovat tyto datove typ / moznosti:
    • retezec, cislo (zadava se normalne v nejakem malem input boxu)
    • boolean - zaskrtavatko. Ale melo by to byt takove to zaskrtavatko se tremi stavy. Stav zaskrtnuto, stav nezaskrtnuto a pak takovej ten stav "prazdnej", jako ze neni ani jedna z voleb (protoze nektere checkboxy maji defaultni hodnotu, pokud nejsou vyslovene nastaveny, na true a nektere na false).
    • nektere typy jsou komplexni - udelat to asi rozklikavaci (aby to jakoby ukazovalo, ze data tvori stromovou strukturu)
    • elementy mohou byt maxOccurs="unbounded". Tohle musi GUI respektovat a umoznit to asi nejak "rozklikavat", umoznit pridat dalsi a umoznit smazat stavajici.
  Zcela konkrétní detaily zadání bychom vyjasnili na schůzce.
 • Privátní cloud v prostředí ZČU (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Analýza a návrh zřízení služby privátního cloudu (hosting virtuálních strojů) v prostředí ZČU. Zprovoznění vybraného otevřených řešení ve formě prototypu, návaznost na prostředí Orion. Návrh a realizace testů užitných a provozních parametrů, vyhodnocení, případně podíl na vývoji řešení. Pozn: předpokládané řešení OpenNebula.
 • Prostředí pro prezentaci měření a snímků zemského povrchu na mapovém podkladu s využitím open source (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne
  Při zpracování satelitních snímků a měření z programu Copernicus vznikají výsledky nejrůznější povahy (od numerické hodnoty až po rastrové či vektorové soubory či jiné komplexní datové sady). Každý takový výsledek se vztahuje ke konkrétní části zemského povrchu. Cílem práce je vystavět prostředí pro prezentaci takových výsledků v prostředí Webu, a to dvěma způsoby:

  1. Výsledky, které jsou k tomu vhodné (mají povahu grafického souboru odpovídajícího konkrétní části zemského povrchu), prezentovat jako overlay přímo na mapovém podkladu.
  2. Dostupnost ostatních výsledků v mapovém podkladu indikovat jiným vhodným způsobem.
  Součástí práce je vytvoření vhodné databáze výsledků a katalogu, který umožní vyhledávání podle atributů. Katalog musí podporovat strojový přístup k funkcím vyhledávání a stahování výsledků. Celé řešení pak musí podporovat import nových výsledků a s vynaložením přiměřeného úsilí též zavedení nových typů výsledků.
 • Univerzální vyhledávání pro portálové rozhraní (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Lukáš Valenta

  Rezervováno: ne

  Cíl práce stručně a jasně: Do portálového rozhraní ZČU (a dalších cca 15-ti portálů škol využívajících IS/STAG) dodělat fulltextové vyhledávání, které bude umět procházet obsah všech podporovaných, v portálu nainstalovaných aplikací.

  IS/STAG obecne a jeho část “Prohlížení” konkretne obsahuje velke mnozstvi informaci, informace jsou ale izolovane a nelze jednoduse najit a zkombinovat informaci z ruznych sekci najednou (napr. predmety + st. plany). Minimalne pro prohlizeni to drive za nas z velke casti delal Google, ale Prohlizeni, na zacatku koncipovane jako otevrene, se postupne zavira (nejen kvuli GDPR, je to obecny trend). Kazda skola ma navic jine pozadavky na verejne zobrazovana data. Hledame tedy moznost, jak nasim uzivatelum (prihlasenym) zpristupnit “fulltextove” vyhledavani v IS/STAG. S dostatecne jednoduchym GUI (zadne slozite filtry jako ve stavajicim Prohlizeni), v prostredi, ktere mame pod kontrolou (portal.zcu.cz).

  Co vsechno lze prohledavat (skupiny dat, dostupne datasety):

  • Informace dostupné v prohlížení IS/STAG:
   • Programy, obory, plány (+ segmenty, bloky, předměty a vzájemné vazby).
   • Předměty (a vazby na termíny, rozvrhy)
   • Učitelé (a vazby na předměty, termíny, programy/plány)
   • Zkouškové termíny (volitelně)
   • Zkouškové termíny, kalendář (volitelně)
  • Přijímací řízení, programy a obory nabízené v e-přihlášce
  • Portálové rozhraní jako takové - alespoň vyhledávat v názvech jednotlivých stránek
  • Hodnocení kvality výuky (vazba na předměty)
  • Courseware - textový obsah + dokumenty (vazba na předměty)
  • Semestralni prace (vazba na predmety)
  • Personalizované informace (stipendia, vlastní rozvrh a jeho historie, známky)

  Cílem je vytvoření prototypu aplikace vyhledávání a prezentace výsledků (detail výsledku vyhledávání je obvykle již k dispozici na nějakém URL [např. prohlížení]). Není nezbytne nutne zahrnout vsechny konkretni entity z jedne skupiny / datasetu (napr. vsechny informace z Prohlizeni). Staci jedna typova, tedy napriklad prohledavani predmetu a jeho vazby (opet staci typove jedna, s naznacenym postupem, jak se zpracuji ostatni informace do hloubky).

  Aplikace by mela ale obsahovat prototyp integrace vsech popsanych skupin dat / datasetu, tak aby bylo mozne aplikaci dale rozvíjet podle daneho prototypu.

  Pozor na to, ze ve vysledcich vyhledavani by se mely spojit informace verejne dostupne a personalizovane. Ty personalizovane samozrejme nesmi byt dostupne jinym uzivatelum.

  Technologie

  Pouzite technologie jsou plne na resiteli. Pozadavky a podmínky zadavatele jsou:

  • integrovatelnost s IS/STAG a Portalem ZCU (vyhledavani bude soucasti portalu), tedy zjednodusene receno server side java aplikace.
  • Data, ktera chceme prohledavat, jsou ulozena v DB Oracle a pristup k nim je mozny:
   • na DB úrovni (existuje řada “selectu” i java objektu, ktere je pouzivaji).
   • Web Services (REST / SOAP)
   • případně použít web scraping.
  Zpusob reseni neni soucasti zadani - jako jeden z vystupu prace se ocekava doporuceni vyhovujicich nastroju, knihoven, postupu a best practices. Dalsim vystupem bude funkcni vyhledavani v alespon jedne entite z kazdeho datasetu. Pokud bude pouzity nejaky existujici search engine, pak musi k nemu existovat jednoduchy pristup z prostredi jazyka Java (nativni / Web services / ...).
 • Virtuální pracovní stanice Orion Win 8 (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Obraz virtuálního stroje sloužícího jako dočasný desktop s předkonfigurovaným prostředím pro několik zásadních aplikací ZČU (informační systémy) založený na Win 8. Alternativa ke stanici OrionIS. Analýza a návrh řešení (veřejně dostupný image, jeho doprava na stanici a provoz, návaznost na ostatní systémy a služby - tisk, autentizace, periferie), portování existujícího řešení na platformu Win 8.
 • Vytvoření testů pro konfigurační management OS Linux (BP/DP)
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne

  Prostudujte dostupné možnosti pro automatické testování konfiguračního managementu CFEngine3 v Linuxu. Vyberte vhodný způsob testování s ohledem na aktuální použití v IT prostředí na ZČU a připravte je pro nasazení. Konfigurační management je udržován v Git repozitáři v prostředí GitLab s runnery pro CI/CD.
 • Vzdálený monitoring a správa Oracle gridu (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Petr Jiroušek

  Rezervováno: ne
  Seznamte se s možnostmi vzdáleného monitoringu a správy Oracle gridu. Navrhněte vhodné řešení pro dálkový monitoring a

  správy Oracle gridu.
 • Výběr a realizace skladu vědeckých dat (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Analýza možných řešení pro ukládání datových souborů z vědecko-výzkumných experimentů (výsledky výpočtů či data z měřících přístrojů). Rozbor dostupných služeb (ZČU, CESNET), návrh metodiky vyhodnocení (výkon, vlastnosti, spolehlivost), realizace odpovídajících měření
 • Webové administrační rozhraní pro OpenAFS (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg

  Rezervováno: ne

  Pro OpenAFS na ZČU navhnout a vytvořit webové administrační rozhraní pro jeho správu. V co největší míře využít již existující části (knihovny, autentizační moduly, ...) a soustředit se na logiku často prováděných činností (založení, releasování a přesouvání volumu, kontrola vazeb mezi souborovým a databázovým serverem, ...).
 • Webový přístup k AFS (DP)
  Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera

  Rezervováno: ne

  Jednotný diskový prostor v distribuovaném prostředí ZČU Orion je uložen na OpenAFS. Zhodnocení možných přístupů k AFS bez instalace OpenAFS klienta. Rozvoj používaného web GUI (napojení na federace, možnost sdílení dat s týmy napříč ČR), vylepšení GUI (příspěvek k vývoji), posouzení možných dalších řešení (jiná webová GUI, WebDAV). Návrh a realizace zátěžových testů, vyhodnocení a návrh optimalizace.
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje