Práce:Prostředí pro prezentaci měření a snímků zemského povrchu na mapovém podkladu s využitím open source (DP)

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(vytvoreni tematu)
 

Aktuální verze z 15:39, 21 květen 2020

Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera
Rezervováno: ne
Při zpracování satelitních snímků a měření z programu Copernicus vznikají výsledky nejrůznější povahy (od numerické hodnoty až po rastrové či vektorové soubory či jiné komplexní datové sady). Každý takový výsledek se vztahuje ke konkrétní části zemského povrchu. Cílem práce je vystavět prostředí pro prezentaci takových výsledků v prostředí Webu, a to dvěma způsoby:

  1. Výsledky, které jsou k tomu vhodné (mají povahu grafického souboru odpovídajícího konkrétní části zemského povrchu), prezentovat jako overlay přímo na mapovém podkladu.
  2. Dostupnost ostatních výsledků v mapovém podkladu indikovat jiným vhodným způsobem.

Součástí práce je vytvoření vhodné databáze výsledků a katalogu, který umožní vyhledávání podle atributů. Katalog musí podporovat strojový přístup k funkcím vyhledávání a stahování výsledků. Celé řešení pak musí podporovat import nových výsledků a s vynaložením přiměřeného úsilí též zavedení nových typů výsledků.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje