Problémy při výrobě JIS karty

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 44: Řádka 44:
 
Fotografii splňující [http://www.fotoradce.cz/jak-na-prukazove-fotografie-1-dil standardy průkazové fotografie] nám můžete dopravit následujícími způsoby.
 
Fotografii splňující [http://www.fotoradce.cz/jak-na-prukazove-fotografie-1-dil standardy průkazové fotografie] nám můžete dopravit následujícími způsoby.
 
* Fotografii v [[Elektronická_žádost_o_kartu_JIS|elektronické podobě]] poslat na email operator@service.zcu.cz. Do těla emailu napsat rodné číslo.
 
* Fotografii v [[Elektronická_žádost_o_kartu_JIS|elektronické podobě]] poslat na email operator@service.zcu.cz. Do těla emailu napsat rodné číslo.
* Fotografii v papírové podobě poslat na adresu: CIV-JIS, Univerzitní 20, 306 14 Plzeň, nebo osobně předat na HelpDesku Bory (UI205). Z druhé strany fotografie napište své rodné číslo.<br><br>
+
<br><br>
  
 
{| class="tabulka"  
 
{| class="tabulka"  

Verze z 18:35, 20 září 2016

Z5.png

Vážený uživateli,

na této stránce naleznete podrobný popis příčiny, proč Vaše karta nemůže být vyrobena.


Obsah

Nestandardní fotografie

Fotografie nesplňuje požadavky průkazové fotografie.

Časté chyby:
stín za hlavou, stín v obličeji, vícebarevné pozadí, špatný poměr stran, špatná pozice žadatele, chybějící ramena atd.

JAK POSTUPOVAT:
Fotografii splňující standardy průkazové fotografie nám můžete dopravit následujícími způsoby.

  • Fotografii v elektronické podobě poslat na email operator@service.zcu.cz. Do těla emailu napsat rodné číslo.Nejednotné pozadí Nejednotné pozadí
Jis spatna3.png
Jis spatna2.png
Špatný ořez Tmavé pozadí
Jis spatna4.png
Jis spatna7.png

Nekvalitní fotografie

Fotografie splňuje požadavky průkazové fotografie, ale je horší kvality.

Časté chyby:
malá velikost fotografie, nízké rozlišení, poškozená, znehodnocena přelepem, atd.

JAK POSTUPOVAT:
Fotografii splňující standardy průkazové fotografie nám můžete dopravit následujícími způsoby.

  • Fotografii v elektronické podobě poslat na email operator@service.zcu.cz. Do těla emailu napsat rodné číslo.Neostrá Nízké rozlišení Šum
Jis spatna1.png
Jis spatna5.png
Jis spatna6.png


Nesouhlasí titul s IS/STAG

Vámi uvedený titul na žádosti o JIS kartu nesouhlasí s titulem uvedeným ve studijní agendě IS/STAG.

JAK POSTUPOVAT:

Jestliže na titulu trváte, kontaktujte své studijní oddělení pro doplnění titulu do studijní agendy.
Jestliže na titulu netrváte, kontaktujte HelpDesk CIV, kde Vám umožní výrobu JIS karty bez titulu.


Nesouhlasí jméno s IS/STAG

Vámi zadané jméno na žádosti o JIS kartu nesouhlasí se jménem uvedeným ve studijní agendě IS/STAG.

JAK POSTUPOVAT:

Pro vyřešení problému kontaktujte HelpDesk CIV.


Nesouhlasí titul s INISem

Vámi uvedený titul na žádosti o JIS kartu nesouhlasí s titulem uvedeným v personalistice.

JAK POSTUPOVAT:

Jestliže na titulu trváte, kontaktujte personální oddělení pro doplnění titulu.
Jestliže na titulu netrváte, kontaktujte HelpDesk CIV, kde Vám umožní výrobu JIS karty bez titulu.


Nesouhlasí druh karty s typem studia

Na žádosti byl vybrán špatný druh karty, který neodpovídá typu studia.

JAK POSTUPOVAT:

Podejte novou žádost na adrese jis.zcu.cz, v případě dotazů kontaktujte HelpDesk CIV.


Chybí fotografie

Na žádosti chybí fotografie – neuložila se při vkládání elektronické žádosti nebo byla špatně nalepena na papírovou žádost o JIS kartu.

JAK POSTUPOVAT:
Fotografii splňující standardy průkazové fotografie nám můžete dopravit následujícími způsoby.

  • Fotografii v elektronické podobě poslat na email operator@service.zcu.cz. Do těla emailu napsat rodné číslo.
  • Fotografii v papírové podobě poslat na adresu: CIV-JIS, Univerzitní 20, 306 14 Plzeň, nebo osobně předat na HelpDesku Bory (UI205). Z druhé strany fotografie napište své rodné číslo.


Jiná karta v oběhu

Byla podána nová žádost o JIS kartu, přestože má uživatel jinou kartu v oběhu.

JAK POSTUPOVAT:

Kontaktujte HelpDesk CIV.

Nesouhlasí platba s typem karty

Zřejmě jste zaplatili špatnou částku za JIS kartu. Kontaktujte HelpDesk CIV a domluvte se, jak správně postupovat.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje