Soutěž - JIS karta v SVK

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 1: Řádka 1:
 +
{{archiv|37114}}
 
[[Soubor:JIS v SVK.jpg|right|400px]]
 
[[Soubor:JIS v SVK.jpg|right|400px]]
 
Držitelé JIS karty ji mohou nově používat i ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje jako čtenářský průkaz. Pokud si JIS kartu v SVK zaregistrují do 31.1.2013, mohou navíc vyhrát elektronickou čtečku knih. Přihlášky do soutěže jsou k dispozici u informačního pultu SVK.
 
Držitelé JIS karty ji mohou nově používat i ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje jako čtenářský průkaz. Pokud si JIS kartu v SVK zaregistrují do 31.1.2013, mohou navíc vyhrát elektronickou čtečku knih. Přihlášky do soutěže jsou k dispozici u informačního pultu SVK.

Verze z 14:00, 14 duben 2020

Šablona:Archiv

JIS v SVK.jpg

Držitelé JIS karty ji mohou nově používat i ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje jako čtenářský průkaz. Pokud si JIS kartu v SVK zaregistrují do 31.1.2013, mohou navíc vyhrát elektronickou čtečku knih. Přihlášky do soutěže jsou k dispozici u informačního pultu SVK.

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže pro držitele JIS karet Západočeské univerzity v Plzni registrovaných Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje (dále jen SVK) jako průkaz čtenáře o elektronickou čtečku knih.

Provozovatel a organizátor soutěže

Provozovatelem a organizátorem soutěže je Západočeská univerzita v Plzni (dále jen ZČU), se sídlem Univerzitní 2732/8, 306 14, Plzeň, IČ: 49777513.

Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá od 12.12.2012 8:00 hodin do 31.1.2013 19:00 hod.

Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit všichni držitelé personifikovaných identifikačních karet ZČU (dále jen JIS karta). Držiteli JIS karet jsou studenti, zaměstnanci a účastníci programu celoživotního vzdělávání ZČU. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci ZČU, kteří se podíleli na přípravě projektu využití JIS karty SVK jako průkazu čtenáře a členové losovací komise, jakož i osoby jim blízké.

Výhra

Výhrou v soutěži je elektronická čtečka v hodnotě cca 4.000,- Kč. Výhru nelze vyplatit v hotovosti.

Podmínky soutěže

Do soutěže budou zařazeni všichni držitelé JIS karty, kteří si v době platnosti soutěže zaregistrují JIS kartu jako průkaz čtenáře SVK a při registraci vyjádří s účastí v soutěži souhlas. SVK předá ZČU čísla takto zaregistrovaných JIS karet.

ZČU vylosuje z předaného seznamu zaregistrovaných JIS karet jedno číslo JIS karty, jejíž držitel obdrží elektronickou čtečku knih v hodnotě cca 4.000,- Kč. Výherce bude ZČU kontaktován prostřednictvím e-mailu. Výherce si bude moci výhru převzít v kanceláři vnějších vztahů ZČU od 11. února 2013 do 31. března 2013.

Souhlas

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastník soutěže účastí v soutěži zároveň souhlasí s tím, aby SVK předala ZČU jeho přihlášku do soutěže a číslo jeho JIS karty za účelem provedení losování výherního čísla JIS karty. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli odvolán.

Práva ZČU

ZČU soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady.

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese SVK Smetanovy sady 179/2, Vnitřní Město, Plzeň 3, v čase otevírací doby SVK.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje