Soutěž - JIS karta v SVK

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Obsah stránky nahrazen textem „{{archiv|37114}}“)
Řádka 1: Řádka 1:
 
{{archiv|37114}}
 
{{archiv|37114}}
[[Soubor:JIS v SVK.jpg|right|400px]]
 
Držitelé JIS karty ji mohou nově používat i ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje jako čtenářský průkaz. Pokud si JIS kartu v SVK zaregistrují do 31.1.2013, mohou navíc vyhrát elektronickou čtečku knih. Přihlášky do soutěže jsou k dispozici u informačního pultu SVK.
 
 
== Pravidla soutěže ==
 
Pravidla soutěže pro držitele JIS karet Západočeské univerzity v Plzni registrovaných Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje (dále jen SVK) jako průkaz čtenáře o elektronickou čtečku knih.
 
 
'''Provozovatel a organizátor soutěže'''
 
 
Provozovatelem a organizátorem soutěže je Západočeská univerzita v Plzni (dále jen ZČU), se sídlem Univerzitní 2732/8, 306 14, Plzeň, IČ: 49777513.
 
 
'''Doba trvání soutěže'''
 
 
Soutěž probíhá od 12.12.2012 8:00 hodin do 31.1.2013 19:00 hod.
 
 
'''Účastníci soutěže'''
 
 
Soutěže se mohou zúčastnit všichni držitelé personifikovaných identifikačních karet ZČU (dále jen JIS karta). Držiteli JIS karet jsou studenti, zaměstnanci a účastníci programu celoživotního vzdělávání ZČU. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci ZČU, kteří se podíleli na přípravě projektu využití JIS karty SVK jako průkazu čtenáře a členové losovací komise, jakož i osoby jim blízké.
 
 
'''Výhra'''
 
 
Výhrou v soutěži je elektronická čtečka v hodnotě cca 4.000,- Kč. Výhru nelze vyplatit v hotovosti.
 
 
'''Podmínky soutěže'''
 
 
Do soutěže budou zařazeni všichni držitelé JIS karty, kteří si v době platnosti soutěže zaregistrují JIS kartu jako průkaz čtenáře SVK a při registraci vyjádří s účastí v soutěži souhlas. SVK předá ZČU čísla takto zaregistrovaných JIS karet.
 
 
ZČU vylosuje z předaného seznamu zaregistrovaných JIS karet jedno číslo JIS karty, jejíž držitel obdrží elektronickou čtečku knih v hodnotě cca 4.000,- Kč. Výherce bude ZČU kontaktován prostřednictvím e-mailu. Výherce si bude moci výhru převzít v kanceláři vnějších vztahů ZČU od 11. února 2013 do 31. března 2013.
 
 
'''Souhlas'''
 
 
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 
 
Účastník soutěže účastí v soutěži zároveň souhlasí s tím, aby SVK předala ZČU jeho přihlášku do soutěže a číslo jeho JIS karty za účelem provedení losování výherního čísla JIS karty. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli odvolán.
 
 
'''Práva ZČU'''
 
 
ZČU soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady.
 
 
Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese SVK Smetanovy sady 179/2, Vnitřní Město, Plzeň 3, v čase otevírací doby SVK.
 
 
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit.
 
 
[[Kategorie:Novinky]]
 
[[Kategorie:JIS]]
 

Verze z 14:04, 14 duben 2020

Šablona:Archiv

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje