Spisová služba - old

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(prejmenovani nadrazene stranky)
(archivovano)
Řádka 1: Řádka 1:
Spisová služba umožňuje evidenci veškerých údajů o dokumentech a spisech včetně sledování jejich pohybu v organizaci. Slouží ke komplexní správě dokumentů v organizaci. Jsou v ní zahrnuty dokumenty doručené i vlastní a jejich správa trvá po celou dobu životnosti každého dokumentu.
+
{{archivováno|59609}}
 
+
Ke spisové službě se lze přihlásit na adrese '''http://espis.zcu.cz'''.
+
Pro testování a zaškolení slouží testovací verze spisové služby dostupné na '''http://espis-test.zcu.cz'''
+
 
+
*Ověření se provádí přes '''[[Konto Orion|Orion login]]''' a '''[[Hesla v systému Orion|heslo]]'''.
+
 
+
 
+
=Legislativa=
+
Elektronická spisová služba (ESSL) musí splňovat nejen '''zákonné''', ale i '''procesní''' a '''technické''' požadavky:
+
 
+
* '''zákonné''' požadavky jsou dané zákonem č. 499/2004 Sb. [https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499] Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
+
* '''procesní''' požadavky řeší vyhláška č. 259/2012 Sb. [https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-259] Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
+
* '''technické''' požadavky jsou stanoveny v Národním standardu pro elektronické systémy spisové služby [https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx]
+
 
+
Zároveň je nutné dodržovat vnitřní předpisy dané Spisovým a skartačním řádem.
+
 
+
Od 1. července 2010 musí školy podle zákona č. 190/2009 Sb. ze dne 28. května 2009, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vykonávat spisovou službu v elektronické podobě.
+
 
+
=Evidence vlastních dokumentů pouze elektronicky!=
+
 
+
Podle Vyhlášky č. 259/2012 Sb. § 16 odst. 3.
+
V praxi to znamená, že ve spisové službě bude evidován vlastní dokument v elektronické podobě ve formě PDF/A-3, ledaže povaha dokumentu takové vyhotovení vylučuje.
+
 
+
=Novinky v aplikaci E-spis=
+
 
+
Nově jsme do E-spis přidali možnost výběru ze '''šablony profilu dokumentu'''. Tato šablona umožní automaticky doplnit předdefinovaný text věci popř. poznámky u vlastního nebo doručeného dokumentu, doplnit klíčová slova, přiřadit typ dokumentu a věcnou skupinu (tím i skartační lhůtu). Vzor šablony je dostupný v testovací verzi E-spisu, kde si můžete vyzkoušet její použití u vlastního dokumentu.
+
 
+
Pokud budete chtít takovou šablonu založit, prosíme definujte co má obsahovat v těchto polích:
+
* Věc
+
* Poznámka
+
* Zda má být šablona založena jak pro Vlastní tak Doručený dokument nebo samostatně
+
* Jaký typ dokumentu má být automaticky šablonou přiřazen
+
* Jaká má být šablonou přiřazena věcná skupina
+
* Pro koho má být k dispozici - lze definovat FM nebo SU
+
 
+
S touto informací prosíme kontaktujte operátora s žádostí o založení '''Šablony profilu dokumentu'''
+
 
+
=Návody pro uživatele e-spis=
+
*[[Spisová služba - old/Základní oběh dokumentu|Základní oběh dokumentu v organizaci (přijetí, odpověď na dokument, předání na jiný stůl)]]
+
*[[Spisová služba - old/Záložení dokumentu|Založení vlastního/doručeného dokumentu]]
+
*[[Spisová služba - old/Vypravení dokumentu|Vypravení dokumentu]]
+
*[[Spisová služba - old/Uzavření dokumentů a spisů|Uzavření dokumentů a spisů]]
+
*[[Spisová služba - old/Ukládací jednotky|Ukládací jednotky]]
+
*[[Spisová služba - old/Vyhledávání dokumentů|Vyhledávání dokumentů]]
+
*[[Spisová služba - old/Používání filtrů|Používání filtrů]]
+
*[[Odesílání datových zpráv]]
+
*[[Předání dokumentu k elektronickému podpisu]]
+
 
+
 
+
 
+
=Příručky=
+
* Aktuální příručka pro role Referent, Sekretariát, Vedoucí - pro verzi aplikace E-spis 2.37.[https://marowit2.civ.zcu.cz/share/s/lfYSyr_tR2SQNGJxlZDxSw]
+
 
+
 
+
 
+
=Školení E-spis na ZČU=
+
 
+
Vyhlášeny nové termíny školení na E-spis pro garanty spisových uzlů. Tzn. pro vedoucí pracovišť a zaměstnace sekretariátů.
+
 
+
čtvrtek 15.09. 2022 v EP110 od 09:00 [https://czv.zcu.cz/Kurz/skoleni-e-spis-pro-vedouci-a-sekretariaty/ Školení E-spis pro vedoucí a sekretariáty]
+
 
+
úterý 11.10.2022 v EP130 od 09:00 [https://czv.zcu.cz/Kurz/skoleni-e-spis-pro-vedouci-a-sekretariaty-2/ Školení E-spis pro vedoucí a sekretariáty]
+
 
+
 
+
Termíny vyhlášených školení, včetně registrace jsou v rámci Moodle [https://phix.zcu.cz/moodle/local/runs/page/optional_courses.php?]
+
 
+
 
+
[[Kategorie:Návody]]
+
[[Kategorie:Pro zaměstnance]]
+

Verze z 09:07, 2 září 2022

Tato stránka byla archivována
Obsah stránky již nereflektuje aktuální stav IT prostředí na ZČU. Její obsah lze použít pouze pro studijní účely.
Pro zobrazení původního textu klikněte zde.
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje