Systém antivirové/antispamové kontroly

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Antispamová kontrola)
m (Antispamová kontrola)
Řádka 92: Řádka 92:
 
</code>
 
</code>
  
 +
Zprávy označené jako spam jsou ve schránce příjemce automaticky zatříděny do složky Spam.
 +
 +
<!--
 
Tato kontrola přináší uživatelům možnost odstínit je od nežádoucí pošty a v závislosti na jejich nastavení spam automaticky
 
Tato kontrola přináší uživatelům možnost odstínit je od nežádoucí pošty a v závislosti na jejich nastavení spam automaticky
 
přesouvat do určené složky anebo jej mazat.
 
přesouvat do určené složky anebo jej mazat.
Řádka 108: Řádka 111:
 
Nově vytvářené složky jsou ve [WebMail|WebMailu] dostupné přímo, v IMAP klientech typu Mozilla nebo Outlook Express je třeba
 
Nově vytvářené složky jsou ve [WebMail|WebMailu] dostupné přímo, v IMAP klientech typu Mozilla nebo Outlook Express je třeba
 
je zpřístupnit ručně přes funkci obnovení seznamu vzdálených složek a jejich zobrazení.
 
je zpřístupnit ručně přes funkci obnovení seznamu vzdálených složek a jejich zobrazení.
 +
-->
  
 
===Kontrola přítomnosti nebezpečných HTML značek===
 
===Kontrola přítomnosti nebezpečných HTML značek===

Verze z 21:41, 13 květen 2020

Veškeré zprávy doručované na centrální poštovní server prochází předřazeným serverem antivirové/antispamové kontroly, který odmítá zprávy obsahujcí spustitelné soubory, ze zpráv odstraňuje rozpoznané viry, deaktivuje nebezpečné značky v HTML přílohách a značkuje zprávy obsahující spam nebo viry. Tyto značky lze následně využít při finálním doručení zpráv do schránky příjemce. Pomocí zadaných třídících pravidel každého uživatele lze s nimi provádět automatické operace, např. přesun do určené složky nebo smazání.

Obsah

Antivirová kontrola

Poštovní servery Západočeské univerzity nepřijímají z preventivních důvodů zprávy obsahující spustitelné soubory (např. soubory s příponou .exe). Spustitelné soubory mohou obsahovat viry nebo škodlivý kód, který může způsobit zranitelnost počítače příjemce. Typy blokovaných souborů jsou uvedeny zde.

Antivirová kontrola odstraňuje z příchozích zpráv rozpoznané viry a místo nich vkládá přílohu s informací o jejich vyjmutí. Zpráva obsahující virus je tedy odvirována, opatřena značkou o odhalení viru, její položka Subject/Předmět je doplněna o upozornění "{Virus}" a je doručena příjemci.

Značka je přidaná do transportní obálky zprávy v podobě řádku

X-ZCU-MailScanner: Found to be infected

Původní příloha s virem je odstraněna a místo ní je přiložen soubor s informací o rozpoznání daného typu viru a jeho odstranění.


Antispamová kontrola

Antispamová kontrola se snaží odhalit ve zprávách nevyžádaný obsah - tzv. spam. Zpráva považovaná za spam je opatřena značkou o jeho odhalení, její položka Subject/Předmět je doplněna o upozornění "{Spam?}" a je doručena příjemci.

Značka je přidaná do transportní obálky zprávy v podobě řádku

X-Spam-Flag: Yes

a dále jsou přidány řádky s informací o důvodech a bodovém ohodnocení spamu typu:

X-ZCU-MailScanner-SpamCheck: spam, spamcop.net, SpamAssassin (score=9.236,
    required 5, EXTRA_MPART_TYPE 0.81, HTML_MESSAGE 0.00,
    RCVD_IN_BL_SPAMCOP_NET 1.33, RCVD_IN_NJABL_DUL 1.71,
    RCVD_IN_SORBS_DUL 1.99, RCVD_IN_SORBS_WEB 1.24,
    RCVD_IN_WHOIS_INVALID 2.15)
X-ZCU-MailScanner-SpamScore: *********

Zprávy označené jako spam jsou ve schránce příjemce automaticky zatříděny do složky Spam.


Kontrola přítomnosti nebezpečných HTML značek

Při zjištění nebezpečných HTML značek v souborech přiložených k doručované zprávě provede kontrola jejich zneplatnění, položka zprávy Subject/Předmět je doplněna o upozornění "Disarmed" a zpráva je doručena příjemci.

Za nebezpečné značky jsou považovány zejména <IFrame>, <Form>, <Script>, <Object Codebase=...>, <Object Data=...>,

které dokáží spustit v prohlížeči nepřátelský kód nebo vykonat nežádoucí akci.

Poznámky

  • na případnou otázku, proč zprávy označené jako virus nebo spam nemažeme rovnou, odpovídám, že každý uživatel má právo si určit, co s označenými zprávami dělat. Navíc v případě nevyžádaných zpráv nemůžeme se stoprocentní jistotou říci, která zpráva je spam a která není. Antispamová kontrola se to pokouší odhadnout, ale je to jen odhad (i když velmi úspěšný)
  • na rozdíl od jinde používané striktní politiky uplatňované na všechny příjemce dáváme přednost více demokratickému způsobu, který dává volbu nastavení konkrétního chování ochran do rukou uživatele
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje