Témata studentských prací

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Zavedeni protect vlastnosti na support.zcu.cz (SP): oprava preklepu)
(-> Aplikace v jazyku Java pro rozpoznání průkazové fotografie (SP))
Řádka 291: Řádka 291:
 
''Zadání vypsal:'' [http://www.zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=18347 Ing. Jiří Bořík]<br>
 
''Zadání vypsal:'' [http://www.zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=18347 Ing. Jiří Bořík]<br>
 
''Rezervováno:'' ne<br>
 
''Rezervováno:'' ne<br>
CIV využívá ve své prezentaci komixové postaičky ([http://komix.civ.zcu.cz CIVenku a spol.]). Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci umožňující uživatelům jednoduchým způsobem sestavit jednotlivé komponenty z knihovny (postavičky, bubliny, rekvizity, rámečky) a publikovat vytvořený celek pod unikátním url.
+
CIV využívá ve své prezentaci komixové postavičky ([http://komix.civ.zcu.cz CIVenku a spol.]). Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci umožňující uživatelům jednoduchým způsobem sestavit jednotlivé komponenty z knihovny (postavičky, bubliny, rekvizity, rámečky) a publikovat vytvořený celek pod unikátním url.
 +
 
 +
===Aplikace v jazyku Java pro rozpoznání průkazové fotografie (SP)===
 +
''Zadání vypsal:'' [http://www.zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=18347 Ing. Jiří Bořík]<br>
 +
''Rezervováno:'' ne<br>
 +
Aplikace umožňující rozpoznání průkazové fotografie. 
 +
 
 
[[Kategorie:Pro studenty]]
 
[[Kategorie:Pro studenty]]

Verze z 15:26, 10 duben 2012

CIV pro studenty připravuje pravidelně témata pro semestrální práce (SP), projekty a bakalářské práce (BP) a diplomové práce (DP). Jednotlivá témata vycházejí z potřeb CIV a předpokládá se jejich nasazení v běžném provozu. Pokud máte zájem o zadání, napište zadavateli a sjednejte si s ním schůzku. Vše potřebné vám vysvětlí a přesně popíše. Schůzka není závazná, měli by jste získat přesnou představu o úkolu. Úplné zadání je vytvořeno až po konzultaci. Můžete se obrátit i na rezervované zadání, zadavatel jej může nechat vypsat vícekrát.

Zadavatel od studenta očekává:

  • samostatnost a iniciativitu
  • podrobně konzultovat řešené zadání v každé části
  • u větších prací se doporučuje řídit se vlastním harmonogramem

Na oplátku zadavatel poskytne:

  • potřebné informace pro splnění zadání a vizi předpokládaného výsledku
  • potřebné nástroje nebo zařízení (hardware, software, přístupy k datům, ...)
  • konzultace

Rozsah a úroveň (lze případně zvýšit nebo snížit) předpokládané práce je uveden v názvu zadání ve zkratkách:

  • SP - semestrální práce
  • BP - projekt 5 + bakalářská práce
  • DP - diplomová práce


Obsah

Programování

Knihovna pro načítaní a generování XML (SP nebo DP)

Zadání vypsal: Ing. Tomáš Pinkas
Rezervováno: ne
Naprogramování knihovny pro zpracovaní XML souborů jednoho konkrétního formátu. Knihovna bude poskytovat API umožňující definované operace nad vstupním XML souborem. Může být vytvořena v jazyce Lua, Groovy, Perl nebo Python.

Rozšíření funkcionality systému KnowledgeTree (SP nebo DP)

Zadání vypsal: Ing. Tomáš Pinkas
Rezervováno: ne
Naprogramování rozširující funkcionality systému KnowledgeTree. Cílem je přidat nové vlastnosti do systému provozovaného na adrese doc.zcu.cz. Jedná se o objektové PHP a další běžné webové technologie.

Portlet pro správu předmětů v Courseware ZČU (DP)

Zadání vypsal: Ing. Tomáš Pinkas
Rezervováno: Jiří Krch
Vývoj portletu, který bude zajišťovat vytváření stránek předmětů v Courseware, aktualizaci již existujících a další operace nad daty předmětů. Při realizaci bude potřeba zvládnout techniky Java EE programování, specifikaci JSR 168 a rozšíření přinášející platforma IBM WebSphere portal server. Velká část projektu se bude týkat převodem dat z databáze do XML reprezentace a zpět.

Zpracování XML dat z IBM WebSphere portal serveru a jejich člověkem čitelná reprezentace (SP nebo DP)

Zadání vypsal: Ing. Tomáš Pinkas
Rezervováno: ne
Skripty pro automatické zpracování XML dat z/do rozhraní xmlaccess IBM WebSphere portal serveru. Skripty budou provádět modifikaci XML souborů, adekvátní operacím kopírování, přesunu a mazání stránek v portálu, nastavování práv, vlastníků, apod. Součástí práce bude sada skriptů pro kontrolu konzistence dat v Courseware ZČU, korektnosti nastavení práv, apod. Předpokládá se realizace v hojně užívaném skriptovacím jazyce (např. perl, python, apod.), po dohodě je možno akceptovat také jazyk Java.

Management modul pro Mediawiki (DP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg
Rezervováno: ne
Analýza potřeb pro správu webu support.zcu.cz, srovnání možností správy ostatních redakčních systémů a implementace rozšíření pro management obsahu v Mediawiki. Cílem je zlepšení možnosti správy, lepší aktualizace, zpřehlednění odpovědnosti za obsah. Nutná znalost PHP5 a MySQL.

JSR 168 portlety v dynamickém jazyce (DP)

Zadání vypsal: Ing. Josef Krupička
Rezervováno: ne
Cílem práce je prozkoumat možnosti vývoje portletových aplikací v některém z oblíbených dynamických jazyků (Groovy, Ruby, PHP). Hlavním výstupem práce by byla analýza dostupných možností a ověření jejich použitelnosti (výkonnost, rychlost vývoje, nasaditelnost na různé portálové servery) na jednoduchém portletu. Od zájemce se očekává dobrá znalost platformy Java, velká samostatnost a chuť si vyzkoušet řadu technologií.


Rozšíření RackMonkey o generické položky (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg
Rezervováno: ne
Doprogramovat možnost přidávat vlastní položky k jednotlivým záznamům v projektu RackMonkey. Práce obnáší přidat do současného SQL schématu tabulky, upravit HTML templaty a dopsat logiku (Perl). Součástí práce je vytvoření patche a odeslání vývojářům v takové formě, aby rozšíření bylo začlěněno do oficiálního vydání (případně příslíbeno, že rozšíření se objeví v některém z příštích vydání).

Zlepšení vyhledávání v RackMonkey (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg
Rezervováno: ne
Vylepšit a rozšířit současné vyhledávání v RackMonkey i do ostatních položek než jen do karet 'Device'. Součástí práce je vytvoření patche a odeslání vývojářům v takové formě, aby rozšíření bylo začlěněno do oficiálního vydání (případně příslíbeno, že rozšíření se objeví v některém z příštích vydání).

Přidání podpory národních sad znaků v RackMonkey (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg
Rezervováno: ne
Analýza slabých míst, pro použití národních znaků v projektu RackMonkey a jejich oprava. Součástí práce je vytvoření patche a odeslání vývojářům v takové formě, aby rozšíření bylo začlěněno do oficiálního vydání (případně příslíbeno, že rozšíření se objeví v některém z příštích vydání).


Napsat plugin do xfce pro přehrávač mocp (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg
Rezervováno: ne
Vytvořit jednoduché rozhraní pro ovládání přehrávače 'mocp' do panelu xfce. Pouze o funkcionalitu forward, backward, stop, play, info, ...

Analýza a vytvoření automatického systému sledování logů (BP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg
Rezervováno: ne
Analyzovat dostupné systémy pro zpracování logů ze syslogu a vytvoření webového uživatelského rozhraní pro jejich filtraci regulárními výrazy. Management filtru by měl umožnit úpravy a snadné úpravy, tak aby správci měli k dispozici ucelený přehled mimořádných hlášení očištěné od běžných provozních. Cílem je vytáhnout z logů mimořádnosti a tím předcházet budoucím problémům. V maximální míře využít existující projekty, alespoň co do inspirace.

Analýza dostupných frameworků pro vývoj portletových aplikací

Zadání vypsal: Ing. Josef Krupička
Rezervováno: ne
Cílem práce je prozkoumat několik dostupných frameworků (Spring Portlet MVC, Grails, Wicket, ...) podporujících vývoj portletových aplikací. Ve spolupráci se zadavatelem práce budou vytvořena hodnotící kritéria, podle kterých budou tyto frameworky porovnány. V jednom z hodnocených řešení pak bude vytvořena netriviální aplikace, na které se ukáží jeho výhody a nevýhody. Od zájemce se očekává základní znalost vývoje web aplikací v Javě a ochota učit se nové věci, které se mu v praxi neztratí.

Software

Zavedení protect vlastnosti na support.zcu.cz (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg
Rezervováno: ne
Pro support.zcu.cz je používáno rozšíření PageProtection, úkolem je prozkoumat současné možnosti integrované přímo do mediawiki, jako nadějná se jeví vlastnost Protection. Testovací prostředí bude poskytnuto.

Grafický nástroj pro administraci OpenAFS (DP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg
Rezervováno: ne
Nástroj pro správu skupin, volumů a dalších informací z AFS. Tyto informace přehledně zobrazit a umožnit jejich změnu dle oprávnění. Doporučený programovací jazyk je Perl nebo jiný s existující knihovnou pro AFS, který umožní používat program na více platformách.

Vytvoření balíku pro afsadm (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg
Rezervováno: ne
Program afsadm je aplikace typu server/client vzniklý na CIV. Jde o jednoduchý nástroj pro delegaci oprávnění (obdoba sudo na linuxu). Cílem je vytvoření .deb balíku a upload do repozitáře pro Debian.

Operační systémy

Moderní souborové systémy - NTFS (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg
Rezervováno: ne
Zpracovat informace o NTFS jeho použití a možnostech ve formě 20min. přednášky. Obecné informace k zadání.

Služby

Privátní cloud v prostředí ZČU (DP)

Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera
Rezervováno: ne
Analýza a návrh zabezpečení služby privátního cloudu v prostředí ZČU. Zprovoznění dvou vybraných otevřených řešení ve formě prototypu. Návrh a realizace testů užitných a provozních parametrů, vyhodnocení.

Webový přístup k AFS (DP)

Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera
Rezervováno: ne
Jednotný diskový prostor v distribuovaném prostředí ZČU Orion je uložen na OpenAFS. Zhodnocení současných a potenciálních nových přístupů k AFS bez instalace OpenAFS klienta. Rozvoj používaného web GUI (napojení na federace, možnost sdílení dat s týmy napříč ČR), vylepšení GUI (příspěvek k vývoji na sourceforge), posouzení možných dalších řešení (jiná webová GUI, WebDAV). Návrh a realizace zátěžových testů, vyhodnocení a návrh optimalizace.

Řešení tiskových služeb založené na Open Source Software (DP)

Zadání vypsal: Ing. Oldřich Balák
Rezervováno: ne
Analýza dostupných Open Source produktů pro otevřené tiskové řešení větší organizace, mapování požadovaných vlastností tiskového řešení na dostupnou funkcionalitu. Návrh modulárního systému složeného z dostupných komponent, realizace vybraných chybějících článků.

Virtuální pracovní stanice Orion (DP)

Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera
Rezervováno: ne
Obraz virtuálního stroje sloužícího jako dočasný desktop s předkonfigurovaným prostředím pro několik zásadních aplikací ZČU (informační systémy) založený na Win 7. Analýza a návrh řešení (veřejně dostupný image, jeho doprava na stanici a provoz, návaznost na ostatní systémy a služby - licence, tisk, autentizace, periferie).

Využití cloud computing pro podporu výuky (DP)

Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera
Rezervováno: ne
Návrh možností využití konceptu cloud computing - obrazy hotových prostředí (OS, aplikace, databáze, celé sítě) - jako studijní opory pro cvičení odborných předmětů. Zhodnocení a ověření použití prostředků národní gridové iniciativy CESNET pro provoz těchto virtuálních výukových prostředí.

Služba pro zálohování mobilních stanic (notebooky) (DP)

Zadání vypsal: Ing. Oldřich Balák
Rezervováno: ne
Návrh a realizace služby pro zálohování koncových stanic v prostředí ZČU. Práce má vycházet ze současné technologie podpory koncové stanice na ZČU (Orion-IS), hledat a zhodnotit možná řešení pro jejich zálohování a realizovat zvolené řešení. Požadavkem je využití svobodného SW a zohlednění specifických požadavků uživatelů notebooků.

Elektronický informační systém místností (DP)

Zadání vypsal: Ing. Jiří Sitera
Rezervováno: ne
Návrh a pilotní realizace elektronického informačního systému pro učebny, laboratoře a přednáškové mísnosti ZČU. Je realizovatelný (a s využitím jakých technologií) záměr opatřit řádově stovky místností malými informačními panely ve stylu letiste.zcu.cz? Řešení centrální správy, konfigurace, rozbor pořizovacích a provozních nákladů jednotlivých variant.


Automatizace obnovy PKI certifikátů (DP)

Zadání vypsal: Ing. Pavel Jindra
Rezervováno: ne
Analýza, návrh a realizace rešení pro automatickou obnovu certifikátů uložených na fyzickém autentizačním předmětu (JIS karta) v prostředí ZČU a certifikační autority EJBCA.

Zlepšení vyhledávací služby na support.zcu.cz (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Švamberg
Rezervováno: ne
Mediawiki provozována na support.zcu.cz nově zvládá také vyhledávání nezávislé na diakritice, implementace je řešena externím nástrojem. Cílem práce je vyzkoušet a nasadit toto nové vyhledávání na web support.zcu.cz. Testovací prostředí a veškeré potřebné informace dodá zadavatel.

Podpora mapových informací na webech ZČU (SP)

Zadání vypsal: Ing. Jiří Bořík
Rezervováno: ne
Různé webové aplikace v zcu.cz doméně poskytují informaci o místnosti ve tvaru zkratky (UP101). Cílem práce je vytvořit podporu pro snadné odkazování zkratkou místnosti na mapové servery ve tvaru např. mapa.zcu.cz/UP101. Zdrojem informace o umístění místnosti může být pasportizace, cílovým odkazem pro zobrazení pozice je některý veřejný mapový server nebo přímo data pasportizace. Přidanými funkcemi může být např. nalezení a zobrazení cesty od jedné místnosti k druhé včetně případných přesunů pomocí MHD mezi lokalitami a podobně.

Redirektor webových adres (SP)

Zadání vypsal: Ing. Jiří Bořík
Rezervováno: ne
V tištěných materiálech je třeba uvádět krátké srozumitelné odkazy na webové stránky. Součástí aplikace je zadávací formulář (Orion login s autorizací, další atributy platnost url, veřejná dostupnost, komentář, zadavatel...). Redirektor pak dle údajů v databázi přesměruje požadavek z url.zcu.cz/zkratka na konkrétně zadaný odkaz. Jedná se o obdobu veřejně dostupných služeb jako go.to nebo tinyurl.com/.

Databáze

Vzdálený monitoring a správa Oracle gridu (DP)

Zadání vypsal: Ing. Petr Jiroušek
Rezervováno: ne
Seznamte se s možnostmi vzdáleného monitoringu a správy Oracle gridu. Navrhněte vhodné řešení pro dálkový monitoring a správy Oracle gridu.

Použití Oracle RDBMS jako XML databáze (DP)

Zadání vypsal: Ing. Petr Jiroušek
Rezervováno: ne
Seznamte se s možnostmi ukládání XML dokumentů v RDBMS Oracle a porovnejte jednotlivé možnosti, zejména s ohledem na rychlost a výkonnost zpracování XML dokumentů. Na základě získaných poznatků naprogramujte modul pro zpracování XML dokumentů v informačním systému IS/STAG.

Sítě

VoIP

Asterisk - statistiky volání (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič
Rezervováno: ne
Zprovoznit rozhraní pro získávání statistik o vytíženosti konkrétních telefonních čísel.

SIP klient (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič
Rezervováno: ne
Najít nebo upravit nebo naprogramovat SIP klienta pro režim full screen s možností vysílání videa v linuxu.

Zařízení pro testování hovorů - VoIP (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič
Rezervováno: ne
Vytvořit HW (připadně použít nějaký levný HW směrovač s linuxem) a nastavit jej, aby šel využít pro testování volání přes protokol SIP. Tzn. aby choval se jako SIP klient, který přijme hovor, udělá echo test a vytoří hovor na danné testovací číslo.

Zařízení pro testování hovorů - analog (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič
Rezervováno: ne
Vytvořit HW (připadně použít nějaký levný HW směrovač s linuxem a FXS portem) a nastavit jej, aby šel využít pro testování analogového volání. Tzn. aby choval se jako analogový telefon, který přijme hovor, udělá echo test a vytoří hovor na danné testovací číslo. Případně, aby HW měl i funkcionalitu testovat VoIP hovory (byl i SIP klientem).

Zdokumentování konfigurace

Datasheet pro konfiguraci RIP (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič
Rezervováno: ne
Vytvořit datasheet pro konfiguraci RIP na zařízení Cisco pro potřeby RCNA Plzeň. Obsah: návod, popis a konfigurační parametry. Přístup ke studijním materiálům a k HW je samozřejmostí.

Datasheet pro konfiguraci EIGRP (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič
Rezervováno: ne
Vytvořit datasheet pro konfiguraci EIGRP na zařízení Cisco pro potřeby RCNA Plzeň. Obsah: návod, popis a konfigurační parametry. Přístup ke studijním materiálům a k HW je samozřejmostí.

Datasheet pro konfiguraci OSPF (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič
Rezervováno: ne
Vytvořit datasheet pro konfiguraci OSPF na zařízení Cisco pro potřeby RCNA Plzeň. Obsah: návod, popis a konfigurační parametry. Přístup ke studijním materiálům a k HW je samozřejmostí.

Datasheet pro konfiguraci BGP (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič
Rezervováno: ne
Vytvořit datasheet pro konfiguraci BGP na zařízení Cisco pro potřeby RCNA Plzeň. Obsah: návod, popis a konfigurační parametry. Přístup ke studijním materiálům a k HW je samozřejmostí.

Datasheet pro konfiguraci MULTICAST (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič
Rezervováno: ne
Vytvořit datasheet pro konfiguraci MULTICAST na zařízení Cisco pro potřeby RCNA Plzeň. Obsah: návod, popis a konfigurační parametry. Přístup ke studijním materiálům a k HW je samozřejmostí.

Datasheet pro konfiguraci IPv6 (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič
Rezervováno: ne
Vytvořit datasheet pro konfiguraci IPv6 na zařízení Cisco pro potřeby RCNA Plzeň. Obsah: návod, popis a konfigurační parametry. Přístup ke studijním materiálům a k HW je samozřejmostí.

Datasheet pro konfiguraci CCME (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič
Rezervováno: ne
Vytvořit datasheet pro konfiguraci CCME - Cisco Call Manager Express pro potřeby RCNA Plzeň. Obsah: návod, popis a konfigurační parametry. Přístup ke studijním materiálům a k HW je samozřejmostí.

Datasheet pro konfiguraci WLC (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič
Rezervováno: ne
Vytvořit datasheet pro konfiguraci Cisco WLC - Wireless Lan Controller typ WLC-2006/WLC-2106 pro potřeby RCNA Plzeň. Obsah: návod, popis a konfigurační parametry. Přístup ke studijním materiálům a k HW je samozřejmostí.

Datasheet pro konfiguraci WLCM (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič
Rezervováno: ne
Vytvořit datasheet pro konfiguraci Cisco WLCM - Wireless Lan Controller Module typ NM-WLC-6 pro potřeby RCNA Plzeň. Obsah: návod, popis a konfigurační parametry. Přístup ke studijním materiálům a k HW je samozřejmostí.

Ostatní

WEB konsole

Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič
Rezervováno: ne
Najít vhodnou implementaci opensource nebo vytvořit WEB aplikaci, která zpřístupní připojenou konsoli přes WEB rozhraní.

Videokonferenční nástroj (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič
Rezervováno: ne
Najít vhodnou implementaci opensource videokonferenčníno kolaborativního nástroje (pro bližší představu komerční jsou Adobe Connect Pro nebo Cisco WebEx).

Domácí video konference (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič
Rezervováno: ne
Najít vhodnou implementaci opensource domácí videokonference (pro bližší představu komerční jsou Cisco Telepresence UMI).

Analyzátor konfigurace (DP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič
Rezervováno: ne
Vytvořit WEB aplikaci, která zpracuje výpis konfigurace a několik Cisco příkazu př. "sh ip route" a porovná jej s přednastaveným vzorkem. Přístup ke studijním materiálům a k HW je samozřejmostí.

MacOS - konfigurátor Orion prostředí (SP)

Zadání vypsal: Ing. Michal Petrovič
Rezervováno: ne
Připravit balíček pro operační systém MacOS, který nainstaluje a nastaví základní Orion služby (AFS, Kerberos, SSO..).

Design

Implementace jednotného vizuálního stylu ZČU do prostředí CIV (BP)

Zadání vypsal: Ing. Jiří Bořík
Rezervováno: ne
Grafické návrhy a přípravy šablon elektronických dokumentů (korespondence, prezentace, dokumentace, webové stránky...), návrhy úprav designu aplikací provozovaných CIVem. Vše řešeno v rámci JVS ZČU a s přihlédnutím ke specifiku výpočetních aplikací.

Webová aplikace pro tvorbu komixových stripů (SP)

Zadání vypsal: Ing. Jiří Bořík
Rezervováno: ne
CIV využívá ve své prezentaci komixové postavičky (CIVenku a spol.). Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci umožňující uživatelům jednoduchým způsobem sestavit jednotlivé komponenty z knihovny (postavičky, bubliny, rekvizity, rámečky) a publikovat vytvořený celek pod unikátním url.

Aplikace v jazyku Java pro rozpoznání průkazové fotografie (SP)

Zadání vypsal: Ing. Jiří Bořík
Rezervováno: ne
Aplikace umožňující rozpoznání průkazové fotografie.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje