Tiskové služby

Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Jak tisknout)
Řádka 1: Řádka 1:
CIV poskytuje komplexní řešení tiskových služeb pro studenty, zaměstnance i celé útvary ZČU.
+
Tisk, kopírování a skenování provádí zaměstnanci i studenti v samoobslužném systému Tisk ZČU https://tisk.zcu.cz/.
  
=Úvodem=
+
Platba za vytištěné stránky je hrazena z JIS karty uživatele anebo je zaúčtována pracovišti uživatele. Tisk černobílé stránky A4 stojí 1,50 Kč, barevné 6,00 Kč. Ceny formátu A3 jsou dvojnásobné. Skenování je zdarma.
Celá problematika je poměrně rozsáhlá, proto tento dokument poskytuje pouze základní přehled. CIV zajišťuje následující služby:
+
  
* tisk na laserových tiskárnách A4, A3, černobíle i v barvě
 
* správa tiskových front
 
* správa tiskových serverů
 
  
Tisknout lze z různých prostředí:
+
===Tiskárny a kopírky tiskového systému===
* uživatelské servery (eryx)
+
K dispozici je 50 zařízení rozmístěných v budovách ZČU i na kolejích. Jejich pozice je vyznačena na [https://tisk.zcu.cz/ui?p=ut mapě].
* pracovní stanice Orion v učebnách (Unix, Linux, Windows)
+
* ostaní pracovní stanice (katedrální, fakultní a pod.)
+
* zaregistrované notebooky
+
* odkudkoliv z Internetu
+
  
Tiskárny a kopírky zapojené do tiskového systému ZČU Vlaštovka jsou na těchto místech:
+
===Tisk===
* pracovistě HelpDesk CIV, UI205 (areál Bory)
+
Tiskové úlohy pořídíte těmito způsoby:
* pracoviště HelpDesk CIV, JJ108 (Jungmanova ulice)
+
* pracoviště HelpDesk CIV, KL202 (Klatovská ulice)
+
* pracoviště FPE, KL202 (Klatovská ulice)
+
* pracovistě FEL, EU505 (areál Bory)
+
* pracovistě UUD, UU207 (areál Bory)
+
* pracoviště FEK, HJ209 (Husova ulice)
+
* pracoviště KAR, SP410 (Sedláčkova ulice)
+
* Univerzitní knihovna, UB111 / UB211 (areál Bory)
+
* Univerzitní knihovna, HJ103 (Husova ulice)
+
* Univerzitní knihovna, KL020 / KL087 (Klatovská ulice)
+
* Univerzitní knihovna, VC112 (Veleslavínova ulice)
+
* Univerzitní knihovna, JJ206 (Jungmannova ulice)
+
* Univerzitní knihovna, SP103, SP303 (sady Pětatřicátníků)
+
  
 +
* '''tiskem''' - tisk provedete z prostředí svého počítače běžným způsobem na centrální síťovou tiskárnu ZČU. Tisk musíte provádět pod stejným uživatelským jménem, které používate v počítačové síti ZČU - takže např. v systému Windows musíte být přihlášeni pod účtem stejného jména, jaké máte v prostředí sítě ZČU. Dostupné jen ze sítě ZČU a z VPN.
 +
* '''vložením souboru přes web''' - soubor PDF nebo soubor s obrázkem vložíte pod svým přihlášením na web tisk.zcu.cz . Je to nejjednodušší způsob, při kterém nepotřebujete nic dalšího a přitom můžete určovat podobu tisku. Dostupné odkudkoliv.
 +
* '''posláním e-mailu''' - soubor PDF pošlete na adresu své schránky v tiskovém systému ve formátu ''login@tisk.zcu.cz'' , kde login je vaše uživatelské jméno. Systém převede PDF soubory z přílohy na tiskové úlohy. Dostupné odkudkoliv.
 +
* '''uložením skenu''' - na kopírce zapojené do tiskového systému pořídíte sken a jako cíl jeho odeslání vyberete 'Tisk ZČU'. Sken tak bude uložen do PDF souboru do vaší složky Skeny na tiskovém serveru. Odtud ho můžete stáhnout nebo vytisknout.
  
CopyCentrum:
+
Každou nově příchozí tiskovou úlohu tiskový server okamžitě zpracuje a vloží ji do osobní schránky uživatele. Zde čeká na vaše příkazy.
* CopyCentrum ZČU, UU011 (areál Bory)
+
  
=Jak tisknout=
+
Chcete-li úlohu vytisknout, jděte k jakékoliv tiskárně zapojené do systému, na jejím terminálu přiložte svojí identifikační JIS kartu ke žlutému terčíku  '''JIS''' , zvolte  '''Tisk'''  a vyberte úlohu, kterou chcete tisknout. Orientaci v seznamu tiskových úloh usnadňují náhledy jejich titulních stránek. Po provedení tisku úlohy dojde k jeho automatickému zaúčtování.  
Tisk na všech tiskárnách probíhá prostřednictvím tiskových front, které jsou nakonfigurované na všech uživatelských serverech a pracovních stanicích v učebnách. Musíte si jen vybrat správnou tiskovou frontu (síťovou tiskárnu) a běžným způsobem vytisknout dokument. Další možností je vložit dokument přímo přes web centrálního tiskového systému '''[http://finexgroup.cz/vlastovka/ Vlaštovka]''' viz. [http://tisk.zcu.cz/ tisk.zcu.cz]. Nelze tedy chodit za pracovníky HelpDesku CIV s přenosným médiem, aby vám váš dokument vytiskli!
+
 
+
U veřejných tiskáren systému '''Vlaštovka''' si uživatel úlohu odblokujete pomocí karty JIS přímo u tiskárny na samoobslužném terminálu. Nejprve si ale musíte složit nějakou finanční zálohu na svůj JUK - jednotný univerzitní účet na HelpDesku CIV nebo na pracovištích Univerzitní knihovny. Návod na obsluhu viz [[Nápověda:Samoobslužný tisk a kopírování s použitím JIS karty|tato stránka]]. Stav tiskového konta a manipulovat s vašimi tiskovými úlohami můžete prostřednictvím webu [http://tisk.zcu.cz. tisk.zcu.cz]
+
 
+
=Ceny tisku poskytované CIVem (tisk/kopírování)=
+
{| class="tabulka"
+
! Druh tisku !! Cena !! Poznámka
+
|-
+
|laser A4, černobíle, jednostranný ||  1,50 Kč || 
+
|-
+
|laser A4, černobíle oboustranný ||  3 Kč || 
+
|-
+
|laser A4, barevně, jednostranný ||  6  Kč || 
+
|-
+
|laser A4, barevně, oboustranný ||  12  Kč || 
+
|-
+
|laser A3, černobíle, jednostranný ||  3 Kč || 
+
|-
+
|laser A3, černobíle, oboustranný ||  6 Kč || 
+
|-
+
|laser A3, barevně, jednostranný ||  12 Kč || 
+
|-
+
|laser A3, barevně, oboustranný ||  24 Kč || 
+
|-
+
|}
+
(Platné od  1. ledna 2017, Rozhodnutí rektora č. 1R/2017)
+
 
+
Cenu si určují provozovatelé tiskáren a kopírek (katedry, knihovna a pod.), proto mohou byt odlišné pro jednotlivá zařízení.
+
 
+
=Instalace tiskárny do OS Windows=
+
Chce-li využívat síťovou tiskárnu ze svého počítače, je třeba do něj nejprve naistalovat ovladač síťové tiskárny.
+
<!-- K tomu budete potřebovat informace z prvních dvou sloupců (název serveru, název tiskárny = jméno fronty).
+
--> '''Podrobný postup naleznete na stránce''' [[Instalace ovladačů laserových tiskáren na stanicích]].
+
 
+
Pro uživatele s Windows jsme připravili instalační balíčky pro automatickou instalaci tiskáren. Odkaz na jednotlivé balíčky je v posledním sloupci předchozích tabulek. Vyberte požadovaný balíček (jméno odpovídá příslušné tiskárně), stáhněte si jej na disk. Jedná se o samorozbalovací archiv (soubor .exe), který se pod odklepnutí rozbalí do adresáře. V tomto adresáři poklepejte na soubor stejného jména s příponou .cmd, který spustí automatickou instalaci.
+
<!-- POZOR! nedoporučujeme používat s jinou verzí Windows. -->
+
 
+
=Instalace tiskárny do OS Linux/Unix=
+
Stáhněte si z AFS náš globální printcap nebo si doinstalujte do vašeho oblíbeného spooleru (LPD,LPRng,CUPS) obvyklým způsobem další tiskárnu. Jméno serveru a jméno tiskárny (fronty) vyberte z předchozích tabulek.
+
 
+
Příklad lokálního printcapu pro tisk do systému Vlaštovka :
+
 
+
tisk_vlastovka:\
+
:lf=/usr/adm/lp_err:\
+
:lp=:\
+
:rm=tisk.zcu.cz:\
+
:rp=lp:\
+
:mx#0:\
+
:sd=/usr/spool/lpd:
+
 
+
V tomto případě bude lokální tisk na tiskárnu tisk_vlastovka poslán do tiskového systému Vlastovka.
+
  
 +
===Kopírování a skenování===
 +
Na terminálu kopírky zapojené do tiskového systému přiložte svojí identifikační  JIS  kartu a zvolte  '''Kopírování''' . Po odemknutí panelu kopírky můžete kopírovat nebo skenovat.
 +
Zvolíte-li při skenování jako cíl odeslání přednastavenou volbu Tisk ZČU, bude pořízený sken uložen v podobě PDF souboru do vaší složky Skeny. Z ní ho pak můžete stáhnout anebo vytisknout.
 +
Po ukončení kopírování dojde k automatickému zaúčtování, skenování je zdarma.
  
 +
===Účtování===
 +
Před zahájením vlastního tisku nebo kopírování určujete způsob úhrady:
  
 +
* pro zaměstnance je to některé z jeho pracovišť anebo jeho JIS karta (např. pro tisky soukromé povahy).
 +
* pro studenta je to jeho JIS karta, případně i pracoviště, které mu povolilo tisk na svůj účet.
  
 +
Tisky hrazené pracovištěm jsou účtovány zvolenému pracovišti.
  
 +
Při úhradě JIS kartou je cena tisku odečtena z jejího kreditu. Před zahájením tisku nebo kopírování proto musíte mít na účtu dostatečný zůstatek. Jeho výši vidíte na terminálu u tiskárny.
 +
K dispozici máte podrobné výpisy všech provedených tisků.
  
 +
===Nastavení centrální síťové tiskárny===
 +
Pracovní stanice OrionIS i kiosky mají centrální síťovou tiskárnu již nastavenou pod jménem '''Tisk ZČU'''.
  
 +
Na ostatních zařízeních si ji nastavte podle postupů uvedených v [https://tisk.zcu.cz/ui?p=ud-nastaveni_tiskarny Nápovědě tiskového systému].
  
  

Verze z 09:46, 25 září 2021

Tisk, kopírování a skenování provádí zaměstnanci i studenti v samoobslužném systému Tisk ZČU https://tisk.zcu.cz/.

Platba za vytištěné stránky je hrazena z JIS karty uživatele anebo je zaúčtována pracovišti uživatele. Tisk černobílé stránky A4 stojí 1,50 Kč, barevné 6,00 Kč. Ceny formátu A3 jsou dvojnásobné. Skenování je zdarma.


Obsah

Tiskárny a kopírky tiskového systému

K dispozici je 50 zařízení rozmístěných v budovách ZČU i na kolejích. Jejich pozice je vyznačena na mapě.

Tisk

Tiskové úlohy pořídíte těmito způsoby:

  • tiskem - tisk provedete z prostředí svého počítače běžným způsobem na centrální síťovou tiskárnu ZČU. Tisk musíte provádět pod stejným uživatelským jménem, které používate v počítačové síti ZČU - takže např. v systému Windows musíte být přihlášeni pod účtem stejného jména, jaké máte v prostředí sítě ZČU. Dostupné jen ze sítě ZČU a z VPN.
  • vložením souboru přes web - soubor PDF nebo soubor s obrázkem vložíte pod svým přihlášením na web tisk.zcu.cz . Je to nejjednodušší způsob, při kterém nepotřebujete nic dalšího a přitom můžete určovat podobu tisku. Dostupné odkudkoliv.
  • posláním e-mailu - soubor PDF pošlete na adresu své schránky v tiskovém systému ve formátu login@tisk.zcu.cz , kde login je vaše uživatelské jméno. Systém převede PDF soubory z přílohy na tiskové úlohy. Dostupné odkudkoliv.
  • uložením skenu - na kopírce zapojené do tiskového systému pořídíte sken a jako cíl jeho odeslání vyberete 'Tisk ZČU'. Sken tak bude uložen do PDF souboru do vaší složky Skeny na tiskovém serveru. Odtud ho můžete stáhnout nebo vytisknout.

Každou nově příchozí tiskovou úlohu tiskový server okamžitě zpracuje a vloží ji do osobní schránky uživatele. Zde čeká na vaše příkazy.

Chcete-li úlohu vytisknout, jděte k jakékoliv tiskárně zapojené do systému, na jejím terminálu přiložte svojí identifikační JIS kartu ke žlutému terčíku  JIS , zvolte  Tisk  a vyberte úlohu, kterou chcete tisknout. Orientaci v seznamu tiskových úloh usnadňují náhledy jejich titulních stránek. Po provedení tisku úlohy dojde k jeho automatickému zaúčtování.

Kopírování a skenování

Na terminálu kopírky zapojené do tiskového systému přiložte svojí identifikační  JIS  kartu a zvolte  Kopírování . Po odemknutí panelu kopírky můžete kopírovat nebo skenovat. Zvolíte-li při skenování jako cíl odeslání přednastavenou volbu Tisk ZČU, bude pořízený sken uložen v podobě PDF souboru do vaší složky Skeny. Z ní ho pak můžete stáhnout anebo vytisknout. Po ukončení kopírování dojde k automatickému zaúčtování, skenování je zdarma.

Účtování

Před zahájením vlastního tisku nebo kopírování určujete způsob úhrady:

  • pro zaměstnance je to některé z jeho pracovišť anebo jeho JIS karta (např. pro tisky soukromé povahy).
  • pro studenta je to jeho JIS karta, případně i pracoviště, které mu povolilo tisk na svůj účet.

Tisky hrazené pracovištěm jsou účtovány zvolenému pracovišti.

Při úhradě JIS kartou je cena tisku odečtena z jejího kreditu. Před zahájením tisku nebo kopírování proto musíte mít na účtu dostatečný zůstatek. Jeho výši vidíte na terminálu u tiskárny. K dispozici máte podrobné výpisy všech provedených tisků.

Nastavení centrální síťové tiskárny

Pracovní stanice OrionIS i kiosky mají centrální síťovou tiskárnu již nastavenou pod jménem Tisk ZČU.

Na ostatních zařízeních si ji nastavte podle postupů uvedených v Nápovědě tiskového systému.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje