VPN/OpenVPN/OSX

Z Support
< VPN(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „Stránka poskytuje návod na instalaci a používání klienta Tunnelblick pro systém MacOS. Tato služba není provozně podporována. Informace k podpor…“)
 
m
Řádka 17: Řádka 17:
 
Certifikát certifikační autority, statický klíč a váš klíčový pár zkopírujte do pracovního adresáře programu '''/Library/Application Support/Tunnelblick/Users/váš-login'''.
 
Certifikát certifikační autority, statický klíč a váš klíčový pár zkopírujte do pracovního adresáře programu '''/Library/Application Support/Tunnelblick/Users/váš-login'''.
  
Spusťte klienta Tunnelblick a přetáhněte konfigurační soubor na jeho ikonu. Tím vytvoříte novou konfiguraci libovolně přejmenovat.
+
Spusťte klienta Tunnelblick a přetáhněte konfigurační soubor na jeho ikonu. Tím vytvoříte novou konfiguraci, kterou můžete libovolně přejmenovat.
  
 
Pokud se nepodaří navázat spojení a klient hlásí potíže s nahráním ovladače kext, musíte povolit načtení software v '''Předvolbách systému - Zabezpečení a soukromí'''.
 
Pokud se nepodaří navázat spojení a klient hlásí potíže s nahráním ovladače kext, musíte povolit načtení software v '''Předvolbách systému - Zabezpečení a soukromí'''.

Verze z 20:00, 4 únor 2020

Stránka poskytuje návod na instalaci a používání klienta Tunnelblick pro systém MacOS. Tato služba není provozně podporována. Informace k podporované službě Orion VPN najdete zde.

Import osobního síťového certifikátu

Obdržený síťový certifikát ve formátu PKCS #12 musíte rozdělit na veřejnou část (certifikát) a privátní část (privátní klíč). Export certifikátu proveďte příkazem

openssl pkcs12 -in certifikat.p12 -clcerts -nokeys -out certifikat.crt.pem

Export privátního klíče proveďte příkazem

openssl pkcs12 -in certifikat.p12 -nocerts -out certifikat.key

Alternativně se můžete zbavit potřeby zadávat při každém přístupu k privátnímu klíči heslo pomocí příkazu

openssl rsa -in certifikat.key -out certifikat.key.pem

Instalace Tunnelblick klienta

Stáhněte poslední verzi instalačního souboru a nainstalujte ho.

Stáhněte si konfigurační soubor a rozbalte ho. Pro systém MacOS se používá konfigurační soubor client_LPS_mac.conf.

Certifikát certifikační autority, statický klíč a váš klíčový pár zkopírujte do pracovního adresáře programu /Library/Application Support/Tunnelblick/Users/váš-login.

Spusťte klienta Tunnelblick a přetáhněte konfigurační soubor na jeho ikonu. Tím vytvoříte novou konfiguraci, kterou můžete libovolně přejmenovat.

Pokud se nepodaří navázat spojení a klient hlásí potíže s nahráním ovladače kext, musíte povolit načtení software v Předvolbách systému - Zabezpečení a soukromí.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje