Vrácení JIS karty

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Než přijdete s kartou na HelpDesk, musíte mít vyplněný formulář vypořádání závazků studenta nebo hosta vůči ZČU případně vypořádání závazků zaměstnance vůči ZČU. Na tomto formuláři nesmí chybět razítka ze studijního oddělení, menzy, univerzitní knihovny a to nejlépe v tomto pořadí. Bez těchto razítek vám HelpDesk formulář nepotvrdí! Poté, pokud bude karta v pořádku, dostanete potvrzení o vrácení a doklad do univerzitní pokladny, kde vám vrátí případnou kauci. Univerzitní pokladnu najdete v přízemí budovy rektorátu. Pokud jste platil pouze manipulační poplatek, dostanete jen potvrzení o vráceni JIS karty.

Potvrzeni o vyporadani zavazku stud 6p2r06.png


!!! Bez vyplněného formuláře nelze vrátit JIS kartu !!!


Campus-bory2.jpg


Ukončil jsem studium, ale dál studuji na jiné fakultě, případně jiný obor - musím kartu vrátit?

Ne, karta je Vaším studijním průkazem po celou dobu Vašeho studia. Pokud bude studijní oddělení vyžadovat potvrzení na formulář vypořádání závazků studenta nebo hosta vůči ZČU, dostavte se na HelpDesk a dostanete potvrzení s poznámkou o ponechání karty.


Končím bakalářské studium a od září budu studovat navazující magisterské - musím kartu vrátit?

Doporučujeme počkat na vyjádření fakulty o výsledku přijímacího řízení. Pokud se stanete studenty navazujícího, dalšího studia, nemusíte kartu vracet. Pokud se jimi nestanete, řiďte se podle postupu pro vrácení karty.


Končím studium, ale kartu jsem ztratil:

Dostavíte se na HelpDesk, kde nahlásíte ztrátu karty, pak budete muset na místě vyplnit formulář o ztrátě karty. Následně vám potvrdíme formulář vypořádání závazků studenta nebo hosta vůči ZČU. Ztrátou JIS karty zaniká nárok na vrácení případné kauce.


JISka.jpg
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje