Vrácení JIS karty

Z Support
Verze z 16:44, 3 září 2020; Jmala (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


JISka.jpg

S účinností od 30. ledna 2020 platí Dodatek č. 2 ke směrnici rektora č. 16R/2014 IDENTIFIKAČNÍ KARTY, na základě kterého (článek 1 a 6) je vypořádání závazků studenta odesláno z HelpDesku elektronicky.

Formulář vypořádání závazků již na HelpDesku nepotvrzujeme! Kartu lze vrátit na kterémkoli pracovišti HelpDesku.


Ukončil jsem studium, ale dál studuji na jiné fakultě, případně jiný obor - musím kartu vrátit?

Ne, karta je Vaším studijním průkazem po celou dobu Vašeho studia.

Končím bakalářské studium a od září budu studovat navazující magisterské - musím kartu vrátit?

Doporučujeme počkat na vyjádření fakulty o výsledku přijímacího řízení. Pokud se stanete studenty navazujícího, nemusíte kartu vracet. Pokud se jimi nestanete, řiďte se podle postupu pro vrácení karty.

Končím studium, ale kartu jsem ztratil:

Dostavíte se na HelpDesk, kde nahlásíte ztrátu karty. Na místě pak vyplníte formulář o ztrátě karty.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje