Aktuality:Licence Matlabu R13 - změna licenčního serveru

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Kvůli neplánovanému výpadku elektrického napájení o minulém víkendu byl neopravitelně poškozen server ody.zcu.cz, sloužící mimo jiné jako licenční server aplikačního SW Matlab release 13. Tyto licence se podařilo převést na trojici licenčních serverů lm1.zcu.cz, lm2.zcu.cz, lm3.zcu.cz na portu 3000. Více informací je uvnitř článku.

Jestliže mají instalace na vašich strojích nebo ve vašich učebnách nastaveno licencování právě na server ody, hlásí při pokusu o spuštění chybu s odkazem na nefungující licence a skončí. Je tedy třeba upravit nastavení licencí, nejlépe úpravou licenčního souboru "license.dat" v podadresáři "etc" instalace Matlabu na obsah:

SERVER lm1.zcu.cz 00105a2fe8e6 3000
SERVER lm2.zcu.cz 005004350811 3000
SERVER lm3.zcu.cz 00500435059d 3000
USE_SERVER

Kompletní příslušný licenční soubor (obsahující v hlavičce i PLP kód) je k dispozici na AFS:

/afs/zcu.cz/software/flexlm/licenses/lm/lm123/matlabR13.lic

Licence obsahují 50 plovoucích licencí SW MATLAB s toolboxy SIMULINK, Control_Toolbox, Financial_Toolbox, Identification_Toolbox, Neural_Network_Toolbox, Optimization_Toolbox, Signal_Toolbox, Spline_Toolbox, Statistics_Toolbox.

Jedná se o nákup Matlabu verze R13 z roku 2002, ke kterému již nebyl dále placen servis a upgrade na novější verze. Nicméně lze tuto verzi nadále používat, například pro práce nenáročné na dostupné toolboxy, pro výukové účely a podobně.

Instalační média lze najít na AFS v adresáři:

/afs/zcu.cz/project/departments/civ/multisw/Matlab/Matlab_R13/


Vedle toho mohou uživatelé ze ZČU používat poslední verzi Matlabu, jejíž servis, upgrade a rozšiřování je placeno CESNETem prostřednictvím projektu MetaCentrum. Aktuální verze je r2009a, instalace čítá okolo 250 plovoucích základních licencní a další licence pro řadu toolboxů.

Tato licence je na AFS

/afs/zcu.cz/software/flexlm/licenses/license-matlab.dat

Instalační média jsou na AFS v adrešáři:

/afs/zcu.cz/project/departments/civ/multisw/Matlab/R2009a

V případě, že byste chtěli využívat i jiné toolboxy pro Matlab ve spojení s touto poslední centrální verzí Matlabu, je možné si příslušné toolboxy zakoupit s tím, že se zařadí mezi ostatní plovoucí licence. Lze pak také vyhradit jejich používání jen na stroj(e) pracoviště, které toolboxy pořídilo.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje