Aktuality:Prázdninové novinky

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Prázdniny jsou příležitostí k provedení rozsáhlejších změn bez toho, že bychom výrazněji omezili uživatele. Většina připravovaných změn proběhla v rámci velké odstávky v polovině srpna. Tento článek obsahuje shrnutí podstatných změn.

Obsah

Modernizace WEBnetu

  • pokrytí bezdrátovou sítí eduroam a zcu-mobile celé budovy PD (fakulta právnická - Sady Pětatřicátníků 27), přidáno 9ks bezdrátových přístupových bodů, aktuálně se jedná o nejvíce pokrytou budovu ZČU, některé bezdrátové přístupové body umožňují připojení nejen v pásmu 2,4GHz ale i 5GHz a podporují protokol 802.11n s přenosovou kapacitou až 300Mbps.
  • díky získanému projektu pracovníků CIV a finanční podpoře fondu rozvoje vysokých Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky mohlo dojít k výměně dosluhujících aktivních prvků s celkovým počtem 960 portů (480 FEL, 240 FPE, 240 FEK) pro koncová zařízení (počítače, tiskárny...) o rychlosti 100Mbps za nové aktivní prvky s vysokou koncentrací počtu portů v jednom zařízení a rychlostí portů 1Gbps a možností napájení po ethernetu (PoE technologie IEEE 802.3at). Uživatelé nyní mohou tedy využívat toto vysokorychlostní připojení a díky PoE po datovém kabelu napájet elektrickou energií např. svůj IP telefon.
  • rozšíření lokalit s nastavenou vyšší úrovní bezpečnosti na síťových prvcích, nově nyní i FEL, HJ, KL a LK. Praktické důsledky těchto opatření jsou takové, že uživateli bez řádně zaregistrovaného stroje v DNS/DHCP nebo s pevně nastavenou IP adresou nebude povolena žádná komunikace. Jedná se nejen o personální počítače a notebooky, ale i např. tiskárny, printservery, IP kamery apod. Všechna tato zařízení musí být registrována v DNS/DHCP a musí DHCP používat.
  • připojení FZS a UUD v budově Tylova 57 pomocí dočasně pronajaté komerční linky (10Mbps UUD a 20Mbps FZS), díky dvou lokálním směrovačům a technologie VPN bylo umožněno bezpečně připojit obě pracoviště do sítě WEBnet. Počítačová síť se tak chová a poskytuje úplně stejné služby jako ostatním pracovištím například v areálu Bory. Vzhledem k dočasnému řešení způsobu připojení, jeho nízké kapacitě a plánované brzké kompletní rekonstrukci celé budovy nedoporučujeme stěhování do této budovy pro pracoviště vyžadující připojení do sítě WEBnet potažmo do sítě Internet.

Aktualizace OrionXP stanic

Každoroční aktualizace IS stanic byla tentokrát většího rozsahu. Připraven byl především Service Pack 3, nový AFS klient a mnoho dalších aktualizací software. Vzhledem k velkému objemu aktualizací může první start počítače při provádění aktualizací trvat několik desítek minut. U většiny stanic IS byl aktualizační restart proveden automaticky, aby uživatelé nemuseli na první přihlášení po aktualizaci IS čekat příliš dlouho.

Překódování AFS

Náročnou úlohou bylo překódování názvů souborů a adresářů v AFS do kódování UTF. Kódování ISO Latin2 zvolené před patnácti lety už nevyhovuje některým současným klientům. Kontrola a překódování téměř sto miliónů adresářových a souborových záznamů trvaly několik desítek hodin. Změna kódování se týkala pouze názvů souborů, obsahy souborů zůstaly nedotčeny. Po nainstalování nové verze AFS klienta je změna pro uživatele transparentní, názvy jsou nadále správně čitelné v kódování konkrétního operačního systému.

Nový webmail

Po delším zkušebním provozu byl webmail2.zcu.cz převeden na adresu webmail.zcu.cz jako hlavní webmail. Všichni uživatelé mají nyní k dispozici ověřenou verzi webmailu SoGo včetně kalendáře a správy úkolů. Podrobnou dokumentaci k celému systému naleznete zde.

Poštovní složky a jejich obsah zůstal nedotčen, protože fyzicky leží mimo webmail na IMAP serveru. Uživatelé, kteří ve starém webmailu používali lokální adresář kontaktů, si mohou kontakty převést do nového webmailu podle tohoto návodu. Celý poštovní systém nyní také kompletně podporuje IPv6.

Jednotné univerzitní konto

Jednotné univerzitní konto (JUK) je novinkou aktualizované vyhlášky o JIS kartách, která by měla vejít v platnost v průběhu září. JUK umožňuje skládat zálohy a účtovat platby za služby v rámci ZČU na jedno uživatelské konto spravované SKM. První službou napojenou na JUK jsou tisky a kopírování. Samostatné tiskové účty SafeQ budou převedeny na JUK a uživatel nyní hradí tisky ze svého JUK účtu.

Terminálové servery eryx

Terminálové servery jsou dlouhodobě zaběhnutou službou, která má svoji skupinu uživatelů. V letošní odstávce prodělaly rozsáhlou inovaci, a to jak v dostupném programovém vybavení, tak v dokumentaci. Více se dozvíte na stránce Terminálové servery eryx.

Nový sborník

V září vyjde také aktualizované vydání průvodce „První krůčky po výpočetním prostředí ZČU“. Sborník poskytuje novým uživatelům základní informace potřebné k práci s IT systémy v ZČU. První exempláře sborníku dostanou studenti nastupujících ročníků při hromadném výdeji JIS karet, který probíhá od 13. září. Elektronické formáty nových i dříve vydaných sborníků najdete na stránce Seznam sborníků CIV a manuálů.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje