Aktuality:Témata studentských prací

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

CIV pravidelně vypisuje témata studentských prací pro semestrální, bakalářské a diplomové práce. Hledáme studenty, kteří jsou ochotní se poctivě věnovat zadání a vytvořit dílo, které bude dále užíváno.Aktuální seznam témat naleznete na adrese http://support.zcu.cz/studentskeprace

Jednotlivá témata jsou odstupňována dle obtížnosti a jejich obsáhlosti. Pokud tématu nerozumíte, příliš to nevadí, zadavatel je připraven vám poskytnout veškeré potřebné informace. Hledáme studenty, kteří jsou ochotni se zadání aktivně věnovat a se vší pečlivostí jej vyřešit. Věříme, že se najde dostatek studentů, kteří mají chuť vložit své úsilí do projektu, který bude dále využíván.

Pro studenty katedry KIV platí, že si práci musí rezervovat také na interním webu katedry. Ostatní studenti se musí dohodnout s garantem oboru/předmětu, zda takové zadání je v souladu se studijním plánem.

Bližší informace o zadání vám podá zadavatel uvedený u každého tématu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje