HelpDesk:Pracovní postupy/Průvodci/Síť/Vyřešeno

Z HelpDesk

Problém se zvolenou akcí odstranil, lze zapsat a uzavřít.

Vyptejte se uživatele na jméno a IP adresu počítače, kde hlásil chybu, napište problém pro evidenci do RT do fronty operator a zavřete. Jestliže jste se dostali až sem, problém se zdárně vyřešil.

!!!Jste borci, díky za pomoc!!! :)))


Konečný stav, zpět na začátek průvodce.