Kategorie:TSP Rozcestnik

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Temata studentských prací

CIV pro studenty připravuje pravidelně témata pro semestrální práce (SP), projekty a bakalářské práce (BP) a diplomové práce (DP). Jednotlivá témata vycházejí z potřeb CIV a předpokládá se jejich nasazení v běžném provozu. Pokud máte zájem o zadání, napište zadavateli a sjednejte si s ním schůzku. Vše potřebné vám vysvětlí a přesně popíše. Schůzka není závazná, měli by jste získat přesnou představu o úkolu. Úplné zadání je vytvořeno až po konzultaci. Můžete se obrátit i na rezervované zadání, zadavatel jej může nechat vypsat vícekrát.

Zadavatel od studenta očekává:

  • samostatnost a iniciativitu
  • podrobně konzultovat řešené zadání v každé části
  • u větších prací se doporučuje řídit se vlastním harmonogramem

Na oplátku zadavatel poskytne:

  • potřebné informace pro splnění zadání a vizi předpokládaného výsledku
  • potřebné nástroje nebo zařízení (hardware, software, přístupy k datům, ...)
  • konzultace

Rozsah a úroveň (lze případně zvýšit nebo snížit) předpokládané práce je uveden v názvu zadání ve zkratkách:

  • SP - semestrální práce
  • BP - projekt 5 + bakalářská práce
  • DP - diplomová práce


Návod k editaci stránek

Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje