LPS:IdM/CzechIdM

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

ZČU

  • dotaz do lokálního LDAPu:

read pass

ldapsearch -x -H ldap://themis2.civ.zcu.cz -D 'cn=LDAPAdministrator,ou=admins,o=zcu,c=cz' -b ou=rfc2307,o=zcu,c=cz -w $pass uid=...

Dokumentace

Instalace

apt-get install -y postgresql libmysql-java
apt-get install -y openjdk-8-jdk
ln -s /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64 /opt/jdk
ln -s /opt/czechidm/jboss/lib/mysql-connector-java.jar
ln -s /usr/share/java/mysql-connector-java.jar /opt/czechidm/jboss/server/default/lib/

#"sudo -u postgres" do czechidm-jboss-2016q1/scripts/install_czechidm.sh

cat <<EOF > /etc/systemd/jboss.service
[Unit]
Description=JBoss

[Service]
Type=fork
ExecStart=/etc/init.d/jboss start
ExecStop=/etc/init.d/jboss stop

# Give a reasonable amount of time for the server to start up/shut down
TimeoutSec=30

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
systemctl daemon-reload
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje