LPS:Projekty2008

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Původní stránka je schována jako LPS:Projekty2007


Obsah

Projekty Léto 2008

Hlavní věci v běhu o kterých by každý na LPS měl vědět aspoň že existují. Čtěte a editujte - doplňte aktuální informace a případně kontakty na další důležité věci, které tady chybí.

Výměna počítačů IS

 • Koordinuje: Petr Hanousek
 • Moc se to LPS netýká, pouze poskytnout podporu. Je to velmi důležitá věc, výměna 180PC během měsíce.
 • Důležité termíny: do konce června, možná ještě do konce července

Letní odstávka

Příprava nového školního roku

ISKaM - nový systém menza, koleje

 • Koordinuje: Standa Brož
 • Důležité termíny: převedení menzy - odstávka

Nová fakulta (FZS)

 • Zatím se týká zejména implementace IS (STAG, JIS).
 • Za "LPS" koordinuje Libor Šmíd
 • Důležité termíny: výdej JIS na začátku školního roku

Příprava nových ESF projektů

 • Výzva OP VK do které chceme dát pokračování Courseware a projekt Videoarchiv přednášek
 • Za LPS koordinuje Jiří Sitera
 • Důležité termíny: začátek září

Telefonní infrastruktura

 • Převod VoIP do rutinního provozu, investice do budoucnosti telefonní infrastruktury jako celku (RFI, výběrové řízení, ...)
 • Za LPS koordinuje Michal Petrovič
 • Důležité termíny: nejpozděni polovina července musí být jasné určení peněz z rozvojového projektu (výběrové řízení)

Upgrade sítě

 • I letos probíhá etapa upgrade prvků sítě
 • Koordinuje: Pavel Šmrha

Realizace plánovaných investic

 • Konkrétně: upgrade služebních serverů, upgrade a rozšiřování diskové kapacity
 • Koordinuje: Michal Švamberg
Projekty ESF

Záměry projektů CIV pro podání v roce 2008. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VPK).

Courseware

Základní záměr: pokračování v projektu Courseware, hlavní rysy má v hlavě Rychlík a Šafaříková.

CNA

Základní záměr: zpřístupnění výuky CCNA a CCNP na ZČU spektru potenciálních zájemců.

Hlavní body záměru:

 • Rozšiřování portfolia výuky: ne?
 • Týká se projekt poskytování výuky CCNA1 a 2 v rámci akreditovaného oboru FEL (Masopust): ?
 • Je součástí projektu budování laboratoře/učebny? Ano? Lze to?
 • Poskytnutí vzdělání CCNA a CCNP komu a v jakém rozsahu?

Videoarchiv přednášek

Základní záměr: pořizování videozáznamů přednášek a jejich archiv přístupný studentům příslušných předmětů

Hlavní body záměru:

 • Funkční zapojení na COURSEWARE a tím STAG, doplnění funkcí studijního intranetu ZČU o videozáznam přednášek včetně promítaných materiálů.
 • Využít projekt ESF k nastartování videoarchivu, počítat přímo v projektu se zainteresováním vyučujících podobně jako u COURSEWARE, projekt bude z velké části organizační.
 • Vybudovat technické zázemí, včetně maximální automatizace procesu.


Odkazy: Videoarchiv MUNI http://www.video.muni.cz/public/sco2006/Matyska.aviNasazení AV a FW

LPS:McAfee_-_Pilotní_provoz_McAfee

Analýza nasazení Windows Vista

LPS:AnalyzaNasazeniWinVista

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje