LPS:Změna zkratky pracoviště

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Přehled operací souvisejících se změnou názvu pracoviště nebo rozdělením pracoviště. Výčet je pouze orientační, seznam kroků v každém bloku je řazen dle důležitosti, od nutných z naší strany až po doporučené, které si může lokální správce nebo uživatel udělat sám. Jednotlivé kroky je třeba provádět dle časového plánu dohodnutého s pracovištěm.

Věnováno Ladislavu Sutnarovi.

Obsah

Začátek

 • nová zkratka musí být oficiálně schválena vedením univerzity (statut univerzity)
 • následně vložena do Magionu
 • pak je zkratka pracoviště uvedena v Inisu v číselníku středisek

Bez toho dál nepokračujeme.

Orion prostředí

e-mail

 • přidání nové subdomény do konfigurace pošty na fredovi a axorovi
 • registrace zkratky jako nového mx záznamu
 • dořešení dožití staré zkratky (obvykle jeden rok souběh, pak před zrušením info osobě, která o změnu požádala)
 • změna odesílatele v lokálním klientovi pošty (typický předmět reklamace některých uživatelů po změně domény)

IdM a Grouper

DNS Sauron

 • změna přístupových práv (podle hostname) pro lokálního správce
 • změna MX záznamu
 • změna webů
 • změna v hostname běžných strojů (obvykle provádí lokální správce)
 • přidat isatap.FAKULTA.zcu.cz (viz RT #78215)
 • přidat autoconfig.FAKULTA.zcu.cz

AFS projekty

 • kontrola existence projektů nebo skupin se starým jménem

Aplikace a informační systémy

IS/STAG

 • změna číselníku pracovišť(probíhá v souběhu se změnou v Magionu)
 • změna studijních dat

RT

 • přejmenování uživatelů, aby se dostali ke svým požadavkům

doc.zcu.cz

 • kontrola a přerozdělení skupin pro přístup do adresářů
 • přejmenování adresářů, pokud obsahují zkratku pracoviště

weby a webové projekty

 • zavést web pod novou zkratkou
 • vyřešit migraci a dožití starého webu
 • najít případné další weby se zkratkou starého pracoviště
 • změnit vnitřní strukturu, pokud se tam vyskytuje zkratka pracoviště
 • opravit CSS a změnit zobrazené logo ve všech jeho případných použitých formátech (web ZCU)
 • kontrola obsahu

diskuzní listy

 • změna listů pracoviště, v návaznosti na změny skupin v Grouperu

gapps.zcu.cz

 • kontrola existence objektů (skupiny, weby, adresáře v úložišti) na výskyt starého jména (to by si měli udělat uživatelé sami)

mysphere2, support.zcu.cz

 • tabulka k rezoluci emailu z hostname ke kontaktovani spravcu v pripade BI

ISKAM

 • upravit číselníky

Pasportizace

 • upravit číselníky

Přístupový systém

 • kontrola starých skupin pracoviště a jejich přejmenování

SafeQ

 • kontrola bezplatného tisku pro zaměstnance (při změně čísla střediska)

McAfee ePO

 • úprava třídicích pravidel
  • změna System Name u nových zařízení nového pracoviště (staré naštěstí zůstanou, kde jsou)
 • přejmenování skupiny zařízení (System Tree)
 • přejmenování skupin oprávnění uživatelů

Telefony

Konfigurace telefonů a ústředny

 • kontrola/přerozdělení číselného plánu
 • kontrola zkratky v identifikaci telefonů

Telefonní seznam a vizitka

 • kontrola a přehození uživatelů na nové pracoviště (něco proběhne automaticky, něco se musí udělat ručně)
 • přidělení editačních práv pro nové pracoviště (pokud to dělá někdo jiný než sekretariát, ten se přesune automaticky)
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje