MediaWiki

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní instalace MW

dle výsledků diplomové práce Zdeňka Kořána (2011) je možné provozovat MediaWiki jako hlavní instalaci a její instance využívající tuto hlavní instalaci. Jednotlivé instance se pak liší jen konfiguračním souborem.

Instalace hlavní MW Hlavní instalace MediaWiki poběží na serveru webz.zcu.cz a její filesystémové úložiště je na AFS: /afs/zcu.cz/project/www/www-mediawiki/. Sem je do podadresáře mediawiki-1.16.5 zkopírován obsah instalačního balíku mediawiki a následně je vytvořen obecný link, který bude ukazovat vždy na aktuální používanou verzi.

webz:/.zcu/project/www/www-mediawiki# ln -s mediawiki-1.16.5 mediawiki

Pro adresář config je nutné minimálně do skončení instalace mít povolen zápis pro webserver:

webz:/.zcu/project/www/www-mediawiki/mediawiki/config# fs sa . www-hosts.zcu write


Konfigurační soubor Apche pro tuto hlavní Wiki bude mít vypnutý safe mode a DocumentRoot bude posunutý z AFS projektu na výše uvedený link:

###########################
#
# VIRTUALNI WEB mediawiki
# (indy@civ.zcu.cz)
#
###########################
<VirtualHost 147.228.4.51:80>
   ServerAdmin indy@civ.zcu.cz
   DocumentRoot /afs/zcu.cz/project/www/www-mediawiki/mediawiki/
   ServerName www.mediawiki.zcu.cz
   ServerAlias mediawiki.zcu.cz www.mediawiki mediawiki
   ErrorLog /var/log/apache2/www-mediawiki-error.log
   TransferLog /var/log/apache2/www-mediawiki-access.log

   AddDefaultCharset UTF-8
   ServerSignature off

   php_admin_value safe_mode off
   php_admin_value open_basedir ".:..:/var/software/data/phplib/:/tmp/:/afs/zcu.cz/project/www/www-mediawiki/"
   php_admin_value safe_mode_include_dir "/var/software/data/phplib/:/afs/zcu.cz/project/www/www-mediawiki/"
#   Redirect / https://mediawiki.zcu.cz/
</VirtualHost>

Následně je již možné přistoupit na požadovanou stránku, vyplnit formulář a provést "Install MediaWiki". Jsme upozorněni, že je nutné vygenerovaný konfigurační soubor přesunout z "config/LocalSettings.php" do "./LocalSettings.php". V tomto souboru je také nutné povolit import obrázků, pokud takovouto funkcionalitu požadujeme. To se provede nastavením direktivy v konfiguračním souboru:

$wgEnableUploads    = true;

pak je samozřejmě nutné povolit také zápis webserveru do adresáře images/, kde Wiki schraňuje obrázky...

webz:/.zcu/project/www/www-mediawiki/mediawiki/images# fs sa . www-hosts.zcu write
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje