Nastavení speciálních funkcí tiskáren

Z HelpDesk

Uvedené možnosti se volí přímo ve vlastnostech ovladače před tiskem. Ostatní nastavení jsou obdobné jako u běžných tiskáren.

Tisk více stránek na list

Tato volba ovlivňuje počet stránek na jednom listu. Je možné nastavit, zda mají být orámovány. Dále lze nastavit skladbu (pořadí) stránek na listu, to má význam při 4 a větším počtu stránek na jednom listu.

Tisk více stránek na list
  • Tuto vlastnost podporují tiskárny u operátorů i v Copy Centru

Oboustranný tisk

Tato volba umožňuje zapnout oboustranný tisk (duplex). Je možné nastavit plánované umístění vazby.

Oboustranný tisk
  • Tuto vlastnost podporují tiskárny u operátorů i v Copy Centru

Tisk různých formátů

Tato volba ovlivňuje výstupní formát papíru.

Tisk různých formátů
  • Tuto vlastnost podporují tiskárny i v Copy Centru

Sešívání výtisků

Tato volba volba nastaví sešití výtisků. Zapne se nastavením výstupu na schránku 5 se sešívačkou nebo zapnutím volby sešívat (záleží na verzi Windows). Výtisky jsou sešity v levém horním rohu jednou sponkou.

Sešívání výtisků
  • Tuto vlastnost podporují tiskárny i v Copy Centru